COVID-19

โพลชี้ ไทยยังไม่พร้อม ‘เปิดประเทศ’ เหตุฉีดวัคซีนต่ำ หวั่นเจอระบาดรอบใหม่

โพลชี้ คนส่วนใหญ่ ยังไม่เห็นด้วยไทยเปิดประเทศ กังวล ยังฉีดวัคซีนป้องกันโควิดไม่ได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ และอาจทำให้เกิดการระบาดในประเทศมากขึ้น 

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผย ผลสำรวจความคิดเห็นกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประกาศเปิดประเทศ รับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยไม่ต้องกักตัวตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นต้นไปนั้นประชาชนส่วนใหญ่ 59.86% ยังไม่เห็นด้วย และประชาชนส่วนใหญ่ 60.10% คิดว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะดำเนินการในเรื่องนี้

เปิดประเทศ

ปัจจัยที่จะช่วยให้เปิดประเทศได้ตามกำหนด

 • ฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพให้กับประชาชนได้เกิน 70%,
 • ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้
 • ความพร้อมทางด้านสาธารณสุข โรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์
 • มีการตรวจเชิงรุกอย่างสม่ำเสมอ/ตรวจคัดกรองก่อนเข้าสถานที่ต่าง ๆ
 • สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยว เช่น สนามบิน รถสาธารณะ ร้านอาหาร โรงแรม

ข้อจำกัดที่ทำให้การเปิดประเทศมีอุปสรรค

 • ประชาชนยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนตามที่กำหนดไว้
 • อาจเกิดการระบาดภายในประเทศมากขึ้น
 • อาจเกิดการแพร่เชื้อจากกลุ่มผู้ที่เดินทางเข้าประเทศ
 • กังวลโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่
 • ขาดแผนรองรับที่ชัดเจน

ผลดีของการเปิดประเทศ

 • กระตุ้นเศรษฐกิจ/เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้
 • ประชาชนมีงานทำ/สามารถทำมาหากินได้
 • สร้างรายได้ให้กับประเทศและในพื้นที่ท่องเที่ยว
 • ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวฟื้นตัว
 • สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน/ผู้ประกอบการ

เปิดประเทศ

ผลเสียของการเปิดประเทศ

 • อาจเกิดการติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้น
 • ต้องกลับมาล็อกดาวน์อีกครั้ง
 • กระทบต่อความพร้อมด้านสาธารณสุข เช่น จำนวนเตียง บุคลากรทางการแพทย์
 • อาจเกิดการลักลอบเข้าประเทศตามชายแดน
 • กระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนในประเทศ

เมื่อพิจารณากลุ่มตัวอย่างจำแนกรายอาชีพ พบว่า กลุ่มอาชีพประกอบธุรกิจ เห็นด้วยกับการเปิดประเทศมากที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มรับจ้าง/ลูกจ้าง ถึงแม้ว่าจะกังวลเรื่องการติดเชื้อใหม่ แต่ก็คาดว่า จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และเกิดการจ้างงานมากขึ้น สร้างความหวังที่จะลืมตาอ้าปากได้

ดังนั้น รัฐบาลจึงควรมีมาตรการรองรับที่ชัดเจน สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทั้งด้านสุขภาพและการฟื้นฟูเศรษฐกิจไปพร้อม ๆ กัน

ทั้งนี้ สวนดุสิตโพล ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศในเรื่องดังกล่าวทางออนไลน์จำนวนทั้งสิ้น 1,392 คน ระหว่างวันที่ 11-14 ตุลาคมที่ผ่านมา

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo