COVID-19

จ่อไฟเขียว ‘ซิโนแวค-ซิโนฟาร์ม’ ฉีดวัคซีนเด็กเพิ่มทางเลือก หวั่นผลข้างเคียง ‘ไฟเซอร์’


สธ. เผย ซิโนแวค-ไฟเซอร์ รอขึ้นทะเบียนเพิ่มเติม ฉีดวัคซีนเด็ก เพิ่มทางเลือกให้ผู้ปกครอง กรณีกังวลผลข้างเคียง กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ดีเดย์เริ่มฉีดไฟเซอร์ในเด็ก 4 ตุลาคมนี้

นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) เปิดเผยว่า เป้าหมายการฉีดวัคซีนเด็กของ กระทรวงสาธารณสุข ในระยะแรก จะเป็นวัคซีน mRNAของไฟเซอร์ ส่วนระยะถัดไป อาจจะมีวัคซีนเชื้อตาย เช่น ซิโนแวค หรือซิโนฟาร์ม หากผู้ปกครองยังไม่อยากให้เด็กฉีดวัคซีน mRNA ก็สามารถรอวัคซีนเชื้อตายได้

ฉีดวัคซีนเด็ก

ทั้งนี้ เนื่องจาก ต้องรอทาง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พิจารณาปรับทะเบียนเพิ่มเติม ของวัคซีนชนิดเชื้อตาย เพื่อฉีดในเด็กก่อน จึงจะสามารถใช้ได้ ซึ่งขณะนี้ อย.กำลังทบทวนผลการศึกษาในเด็กอยู่

ส่วนกรณีวัคซีนซิโนฟาร์ม จะมีส่วนหนึ่งที่มีการรับเด็กนักเรียน แต่เท่าที่ทราบเป็นการศึกษาวิจัย ก็ต้องติดตามข้อมูลต่อไป

สำหรับการจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด19 ในเด็กนักเรียนอายุ 12-17 ปี ที่จะเน้นกลุ่มเปิดเรียนในเดือน พฤศจิกายน รวมกลุ่มเป้าหมาย  4.5 ล้านคน คาดว่า จะเริ่มฉีดวัคซีนไฟเซอร์ วันที่ 4 ตุลาคม 2564

การดำเนินการจะเริ่มจากโรงเรียนในสังกัดภาครัฐและเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนพระปริยัติธรรม สถาบันการศึกษาปอเนาะ และโรงเรียนประเภทอื่นที่มีคนที่อยู่ในวัยนี้ 12-17 ปี

สธ. 3
นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือ ต้องมีการให้ข้อมูลข้อดี ข้อเสียของวัคซีน แก่ผู้ปกครอง ก่อนกรอกข้อมูลว่ายินยอมหรือไม่ยินยอมให้เด็กฉีดวัคซีน แล้วส่งกลับมายังโรงเรียน

จากนั้นเมื่อฉีดแล้ว จะมีการลงข้อมูลในฐานข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข มีการติดตามการฉีดและการเฝ้าระวังอาการต่อเนื่องอย่างน้อย 30 วัน

นพ.โสภณ กล่าวว่า วัคซีน mRNA ทำให้มีโอกาสเกิดอาการข้างเคียงได้คือ ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ หรือเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ ซึ่งข้อมูลในต่างประเทศที่ฉีดในเด็ก พบอาการไม่พึงประสงค์ดังกล่าว 16 ราย ต่อการฉีด 1 ล้านโดส

วัคซีนเด็ก

ย้ำฉีดวัคซีนเด็ก ไฟเซอร์ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบรักษาหายได้

ส่วนของประเทศไทย มีการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ มาตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม 2564 มีเด็กส่วนหนึ่งที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ตอนนี้ก็ยังมีการเฝ้าระวังอยู่ แต่ว่ามีการตรวจพบภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ 1 ราย ตอนนี้รักษาหายแล้ว

“ขอย้ำว่า ภาวะนี้สามารถรักษาหายได้ โดยเด็กอาจจะมีอาการหายใจไม่อิ่ม เจ็บหน้าอก เป็นต้น ดังนั้นเรื่องนี้ก็ต้องให้ข้อมูลกับผู้ปกครองได้รับทราบ เพื่อประกอบการตัดสินใจ จะให้เด็กฉีดวัคซีนหรือไม่ด้วย” รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าว

ฉีดวัคซีนเด็ก

ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีวัคซีนชนิดเชื้อตาย อย่างซิโนฟาร์ม จะนำมาฉีดในเด็ก คือ เป็นล็อต 12 ล้านโดส ใช่หรือไม่ นพ.โสภณ กล่าวว่า ใช่ แต่ขณะนี้ยังไม่ได้นำมาใช้ โดยต้องรอการขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมของวัคซีนกลุ่มนี้ว่า สามารถฉีดได้ในเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปหรือไม่อย่างไร ซึ่งต้องทบทวนข้อมูลนี้ก่อน

ขณะที่ วัคซีนไฟเซอร์จะมาถึงประมาณวันที่ 29 กันยายน 2564 ดังนั้น จะใช้เวลาตรวจคุณภาพความปลอดภัย 3-4 วัน และจะส่งไปยังพื้นที่ ซึ่งหากเร่งฉีดเข็ม 1 ในช่วง 1-2 สัปดาห์แรก จะได้ฉีดเข็มที่ 2 ได้ทันก่อนเปิดเรียน

อ่านข่าวเพิ่มเติม