ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘ตรีนุช’ สั่ง 2 โรงเรียนนานาชาติชื่อดัง ห้ามขึ้น ‘ค่าเทอม-ค่าธรรมเนียม’ ลดภาระผู้ปกครองยุคโควิด

“ตรีนุช” เบรค 2 โรงเรียนนานาชาติชื่อดัง  ห้ามขึ้นค่าเทอม และค่าธรรมเนียมอื่น เพื่อลดค่าใช้จ่าย และบรรเทาความเดือดร้อนผู้ปกครอง ในสถานการณ์โควิด

วันนี้ (9 ก.ย.)  นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น โดยระบุว่า

ถึง ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา ให้โรงเรียนลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ประจำปีการศึกษา 2564 โดยให้คงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น เท่ากับปีการศึกษา 2563 หากมีความจำเป็น ให้ปรับขึ้นได้ โดยต้องไม่กระทบกับผู้ปกครองของนักเรียนที่เรียนอยู่เดิม

ค่าเทอม

นอกจากนี้ นางสาวตรีนุช ยังได้ลงนามประกาศ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนนานาชาติ เซนต์ แอนดรูว์ส กรุงเทพฯ โดยให้ทางโรงเรียนลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ประจำปีการศึกษา 2564

ให้คงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นเท่ากับปีการศึกษา 2563 หากมีความจำเป็นให้ปรับขึ้นได้ โดยต้องไม่กระทบกับผู้ปกครองของนักเรียน ที่เรียนอยู่เดิม

ทั้งนี้ เพื่อลดค่าใช้จ่าย และบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

 

ค่าเทอม

ค่าเทอมอ่านข่าวเพิ่มเติม