COVID-19

ซิโนแวค ซิโนฟาร์ม จะเป็นแค่ ‘ทางผ่าน’ หมอธีระวัฒน์ลั่น วัคซีนโควิดต้อง ‘ครอบจักรวาล’

“หมอธีระวัฒน์” มองอนาคตวัคซีนสู้โควิด ซิโนแวค ซิโนฟาร์ม จะเป็นแค่ทางผ่าน ให้วัคซีนอื่น ๆ เข้ามาควบ หมดยุควัคซีนโดด พร้อมเผยธรรมชาติวัคซีน ซิโนแวค ภูมิคุ้มกันขึ้นช้าตกเร็ว แอสตร้าหรือ mRNA ขึ้นเร็วตกช้ากว่า

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha ชี้อนาคตวัคซีนโควิด ต้องควบรวมหลายยี่ห้อสู้กลายพันธุ์ ซิโนแวค ซิโนฟาร์ม จะเป็นแค่ทางผ่าน จะเป็นตัวโดด ๆ ไม่ได้ และจะซ้ำเป็นเข็มสามก็ไม่ดี

ซิโนแวค ซิโนฟาร์ม

วัคซีนโควิดฉบับพิสดาร (เพราะของมีไม่พอ และของที่มีปัจจุบันด้อยลงเรื่อย ๆ )

วัคซีนซิโนแวค และ ซิโนฟาร์ม ต่อจากนี้จะเป็นเพียง “ทางผ่าน” หรือ “ข้ดตาทัพ” เท่านั้น แต่แม้มีวัคซีนอื่น ๆ เข้ามาพอ และค่อย ๆ เลิกทางผ่านนี้ แต่ต้วอื่น ๆ ก็จะกลายเป็นทางผ่านในอนาคตอันใกล้ ถ้าการระบาดคุมไม่ได้ และมีการกลายพันธุ์ไปเรื่อย ๆ

1. ธรรมชาติของแต่ละยี่ห้อ ซิโนแวค ภูมิคุ้มกันขึ้นช้าตกเร็วยี่ห้ออื่น แอสตร้าหรือ mRNA ขึ้นเร็วตกช้ากว่า

2. ซิโนแวค ต้อง 2 เข็ม จะเริ่มเห็นภูมิคุ้มกันที่หนึ่งเดือนหลังเข็มสอง ยี่ห้ออื่นจะเริ่มเห็น ตั้งแต่สองอาทิตย์หล้งเข็มหนึ่ง และเต็มที่ตั้งแต่สองอาทิตย์หลังเข็มสอง

3. แต่แล้วซิโนแวค และซิโนฟาร์ม สู้สายพันธุ์อื่นนอกจากสายพันธุ์ตั้งเดิมได้ไม่ดี  เริ่มตั้งแต่สายอังกฤษอัลฟา และจนถึงเดลตา จะมีข้อจำกัดมากขึ้น ทั้งการป้องกันการติดเชื้อ แม้ว่าระดับภูมิยังสูง เช่น ความสามารถในการยับยั้งไวรัสเกิน 68% ก็ตาม โดยเฉพาะ ถ้ายิ่งลดลงไปอีก การป้องกันอาการหนักและเสียชีวิตจะด้อยลงช้ดเจน

ซิโนแวค ซิโนฟาร์ม

4. ทั้งนี้วัคซีนอื่น แอสตร้า และ mRNA ขึ้นอยู่กับระดับภูมิเช่นกัน โดยถ้ายังสูงอยู่ ยังพอยัน เดลตาได้ แต่ก็ไม่ดีเท่าอัลฟา และเมื่อภูมิลดลงก็กระตุ้นด้วยยี่ห้อเดิม ยกเว้นแอสตร้า 2 เข็ม ถ้ากระตุ้นด้วย mRNA น่าจะได้มูลค่าเพิ่มดีกว่า

5. ทำให้ต้องมีการควบรวมหลายยี่ห้อเข้าด้วยกัน กับซิโนแวค หรือ ซิโนฟาร์ม ทั้งนี้เพื่อต้องให้ได้กำไรสองต่อ

กำไรต่อที่หนึ่งก็คือ ทำให้ภูมิคุ้มกันที่ตกไปแล้วสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทันการณ์

กำไรต่อที่สองก็คือ ทำให้ภูมิคุ้มกันที่สูงขึ้นนั้น สามารถต่อต้านกับเดลตา หรือสายพันธุ์อื่นได้ แต่ต้องติดตามว่าอยู่ได้นานเพียงใด?

6. ข้อมูลในประเทศไทย ซิโนแวคสองเข็ม ตามด้วยแอสตร้า ไม่ว่าฉีด “เข้ากล้าม” หรือฉีด “เข้าชั้นผิวหนัง” จะได้ตรงตามเป้าหมายในข้อห้า

วัคซีนโควิดรพ 0.สนาม ๒๑๐๘๒๔

ซิโนแวค ซิโนฟาร์ม กลายเป็นวัคซีนทางผ่าน

7. วัคซีนซิโนแวค ซิโนฟาร์ม ต่อจากนี้จะเป็นเพียง “ทางผ่าน” ให้วัคซีนอื่น ๆ เข้ามาควบ ทำให้มีกำไรเพิ่มและป้องกันโรคเท่านั้น จะเป็นตัวโดด ๆ ไม่ได้ และจะซ้ำเป็นเข็มสามก็ไม่ดี ข้อสำคัญ ทางผ่านนี้ต้องฉีดเต็มสองเข็มก่อน ฉีดด้วยเข็มเดียว และต่ออย่างอื่น ไม่ได้กำไรเท่าไหร่

8. ตราบใดที่โควิดยังเก่งกาจ สามารถกลายพันธุ์ได้เก่งมาก เอื้อประโยชน์ให้ตัวเอง แม้ชื่อพันธุ์เดิมยังมีสายย่อย ๆ การกดดันโควิดต้องเข้ม

9. การกดดันที่สำคัญคือ การ “คัดกรอง” ว่าติดหรือไม่ ด้วยการตรวจที่เข้าถึงได้ทุกคนและแยกตัวทันที เพื่อไม่ให้มีการระบาดต่อเนื่องและ “หน่วง” การระบาดได้เป็นพัก ๆ ร่วมกับวินัย และทำให้จำนวนผู้ป่วยอาการหนักชะลอตัวทำให้รักษาได้เร็วที่สุด และกดหัวให้ไวรัสนิ่งที่สุด

10. วัคซีนภาคพิสดารต้องครอบจักรวาล เล็งทั้งสายพันธุ์ที่มีปัจจุบันและอนาคต

อ่านข่าวเพิ่มเติม