COVID-19

ไหว้สารทจีนปีนี้ ยึด ‘9 หลักความปลอดภัย’ ไหว้เจ้าสุขใจ ห่างไกลโควิด

ไหว้สารทจีนปีนี้ กรมควบคุมโรค แนะชาวไทยเชื้อสายจีน ยึดหลักปฏิบัติความปลอดภัย 9 ประการ ไหว้เจ้าสุขใจ ปลอดภัยโควิด 19 พร้อมระมัดระวังอันตรายจากการจุดประทัด เผากระดาษเงิน กระดาษทอง และควันธูป 

นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสารทจีนทุกปี ประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีน จะจัดพิธีไหว้บรรพบุรุษและไหว้เจ้า อาจมีการจุดประทัด เพื่อเป็นการขับไล่สิ่งชั่วร้าย และทำให้กิจการเจริญรุ่งเรืองตามความเชื่อสืบต่อกันมา ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 22 สิงหาคม 2564

ไหว้สารทจีน

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากขณะนี้ อยู่ในช่วงสถานการณ์การระบาดโรคโควิด 19 ทั่วประเทศ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ทุกจังหวัด รวมวันละกว่า 20,000 ราย เสียชีวิตวันละกว่าร้อยราย กรมควบคุมโรค จึงแนะนำ หลักปฏิบัติหลักปฏิบัติในช่วงเทศกาลสารทจีน เพื่อไหว้เจ้าอย่างสุขใจ และปลอดภัยจากโรคโควิด-19

9 หลักความปลอดภัย ไหว้สารทจีน

1. หากผู้สูงอายุต้องไปซื้อของที่ตลาด ควรให้ลูกหลานไปแทน โดยเลือกซื้อของไหว้ที่ “สด สะอาด” คือ เลือกบริโภคเนื้อไก่หรือเป็ด และไข่ที่ปรุงสุก สะอาดหากไปตลาดค้าสัตว์ปีก ผู้บริโภคควรเลือกซื้อสัตว์ปีกจากร้านที่สะอาด ปลอดภัย และมีทะเบียนการค้าสัตว์ปีกที่ออกโดยกรมปศุสัตว์

2. หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์เจล 70 % ทุกครั้ง ก่อนปรุง ประกอบ และรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ สัมผัสสิ่งสกปรก หรือหยิบจับสัมผัสสิ่งของต่างๆ โดยเฉพาะหลังจากสัมผัสสัตว์ และสารคัดหลั่งของสัตว์ และก้านธูป

3. สวมหน้ากากอนามัย 100% ตลอดเวลา แยกของใช้ส่วนตัว แยกการรับประทาน งดการร่วมวงทานอาหารร่วมกัน แยกแก้วน้ำ รวมทั้งแยกสิ่งของใช้แล้วใส่ถุงขยะ เพื่อป้องกันการนำเชื้อไปสู่คนในครอบครัว

4. ควรเว้นการกอด หรือหอมผู้สูงอายุในบ้านโดยตรง ลดการพูดคุยกัน เว้นระยะห่างระหว่างกัน โดยเฉพาะกับผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์และเด็ก

ไหว้สารทจีน

5. หากมีการจุดประทัดตามความเชื่อ ต้องไม่จุดใกล้วัตถุไวไฟ หรืออาคารบ้านเรือน ควรเตรียมภาชนะบรรจุน้ำไว้ใกล้บริเวณที่จุด เพื่อใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ห้ามให้เด็กจุดประทัดเด็ดขาด เพราะอาจเกิดอันตรายบาดเจ็บรุนแรง จากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และหากเกิดอุบัติเหตุ ให้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยรีบห้ามเลือดและใช้ผ้าสะอาดปิดบาดแผล และรีบโทรแจ้งขอความช่วยเหลือจากทีมแพทย์กู้ชีพ โทร. 1669

6. การไหว้บรรพบุรุษและไหว้เจ้า ให้ทยอยสลับเปลี่ยนหมุนเวียนไหว้ ไม่ไหว้พร้อมกันในครั้งเดียว เพื่อลดความแออัด และใกล้ชิด

7. ระมัดระวังการเผากระดาษเงิน กระดาษทอง การจุดธูปเทียน ควรเผากระดาษฯในที่โล่งแจ้ง เผาทีละน้อย ๆ และอยู่เหนือลม ป้องกันการสูดไอระเหยของสารพิษ เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อผู้จุดหรือผู้เผา รวมถึงผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง

นอกจากนี้ ควันจากการเผาไหม้ อาจทำให้เกิดอาการระคายเคืองตา และระบบทางเดินหายใจ ส่วนธูปแนะนำให้ใช้ชนิดสั้น เพื่อลดควัน และระยะเวลาเผาไหม้ ควรจุดในที่อากาศถ่ายเท หลีกเลี่ยงปักธูปลงบนอาหารที่ไหว้ เนื่องจากสารเคมีที่เคลือบก้านธูป จะปนเปื้อนในอาหาร อาจเป็นอันตรายเมื่อรับประทานอาหารเข้าไป

นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ 1
นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์

8. ห้องที่ทำพิธีไหว้ ให้เปิดพัดลม เพื่อช่วยระบายอากาศ หรือควันธูปเทียน และให้หลีกเลี่ยงการพักผ่อนนอนหลับในห้อง และบริเวณที่จัดพิธี และเมื่อธูปเทียนดับแล้ว ควรทิ้งเวลาสักระยะหนึ่ง ก่อนเข้าไปใช้ห้อง หรือบริเวณดังกล่าว

9. การรับประทานอาหารหลังจากพิธีไหว้แล้ว ขอให้ยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด” คือ รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ปรุงสุกด้วยความร้อน และอุปกรณ์บรรจุทุกชิ้นต้องสะอาด ที่สำคัญต้องแยกรับประทาน ไม่รับประทานร่วมกัน และล้างมือก่อนรับประทานอาหาร

สารทจีน เป็นเทศกาลสำคัญของคนไทยเชื้อสายจีน เป็นวันที่ญาติพี่น้องจะมารวมตัวกันเพื่อกราบไหว้บรรพบุรุษ แต่จากสถานการณ์โรคโควิด-19 ในปัจจุบัน จำเป็นต้องปรับการดำเนินชีวิต เพิ่มความระมัดระวังไม่นำเชื้อโควิด-19 ไปให้คนในครอบครัว โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง หากติดเชื้อโควิด 19 จะมีอาการรุนแรง และเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากยังไม่ได้รับวัคซีย

ข้อมูลตั้งแต่ 1 พฤษภาคม – 14 สิงหาคม 2564 พบการเสียชีวิตในกลุ่มของอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึง 68% จึงขอให้ลูกหลานช่วยกันรักษามาตรการส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากอนามัยการล้างมือ การรักษาระยะห่าง เพื่อความปลอดภัยของสมาชิกในบ้านทุกคน

อ่านข่าวเพิ่มเติม