COVID-19

ผู้ว่าฯ กทม. จี้ 50 เขต ฉีดวัคซีน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มเปราะบาง


ผู้ว่าฯ กทม. สั่งการ 50 เขต เร่งค้นหาผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และกลุ่มเปราะบางรับวัคซีนโควิด-19 พร้อมดูแลบุคลากรด่านหน้าที่มีความเสี่ยง

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร พร้อมมอบหมายสำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักพัฒนาสังคม สำนักอนามัย เร่งสำรวจผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ประชาชนกลุ่มเปราะบาง และผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐ ที่ตกสำรวจ และไม่สามารถลงทะเบียน เพื่อรับบริการฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19 ในพื้นที่เขตต่าง ๆ

ผู้ว่าฯ กทม.

สำหรับการไม่สามารถเข้าถึงการฉีดวัคซีน อาจจะมีสาเหตุมาจากการอาศัยอยู่ในอาคาร ตึกแถว หรือที่อยู่อาศัยที่ไม่ได้จดทะเบียนในรูปแบบชุมชน หรือยังไม่ได้จัดตั้งเป็นชุมชน เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อจะได้เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าว ให้ครบถ้วนและทั่วถึง เพื่อให้สามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามเป้าหมายของกรุงเทพมหานคร และรัฐบาลโดยเร็ว

กทม. 2
พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

พร้อมกันนี้ ให้มีการสำรวจจำนวนบุคลากร และเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานด่านหน้า หรือมีความเสี่ยง ในการสัมผัสเชื้อโควิด-19 อาทิ พนักงานเก็บขนมูลฝอย พนักงานกวาด พนักงานประจำรถสุขาเคลื่อนที่ พนักงานเก็บขนสิ่งปฏิกูล เจ้าหน้าที่ขุดลอกคูคลอง

ขณะเดียวกัน ให้จัดสำรวจอุปกรณ์สำหรับใช้ป้องกันเชื้อโควิด-19 ในระหว่างการปฏิบัติงาน เช่น ถุงมือยาง หน้ากากอนามัย หน้ากากสวมป้องกันใบหน้า (Face Shield) เจลแอลกอฮอล์ ชุดป้องกันการติดเชื้อ ชุดกันเปื้อนทำความสะอาดแบบค้างคาว แว่นตา และรองเท้าบูท เพื่อจะได้เร่งจัดสรรอุปกรณ์ต่าง ๆ สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอและทั่วถึง เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่บุคลากรกรุงเทพมหานคร ที่ต้องปฏิบัติงานด่านหน้าทุกคน

33 5

อ่านข่าวเพิ่มเติม