ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ยอดฉีดวัคซีนสะสมทั่วไทย 14.80 ล้านโดส ‘กทม.’ ฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้วกว่า 50%

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. และ กระทรวงสาธารณสุข รายงานความคืบหน้าการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย นับถึงเวลา 18.00 น. เมื่อวานนี้ (21 ก.ค.)

จำนวนการได้รับวัคซีนสะสมระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์-21 กรกฎาคม 2564

 • รวม 15,084,696 โดส ใน 77 จังหวัด
 • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 11,538,866 ราย
 • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 3,545,830 ราย

ยอดฉีดวัคซีนทั่วประเทศ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ที่ 279,576 โดส

 • เข็มที่ 1 : 246,287 ราย
 • เข็มที่ 2 : 33,289 ราย

ฉีดวัคซีน

ที่ประชุม คณะอนุกรรมการการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรุงเทพมหานคร รายงานความคืบหน้าการฉีดวัคซีนโควิดพื้นที่กรุงเทพฯ  ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 20 กรกฎาคม 2564

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ที่จะได้ฉีดวัคซีน 7,699,174 คน

 • ประชาชนรับวัคซีนเข็มที่ 1 แล้ว 3,861,951 คน คิดเป็น 50.16%
 • ประชาชนรับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว 949,969 คน คิดเป็น 12.34%

ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 1,373,250 คน

 • รับวัคซีนเข็มที่ 1 637,225 คน คิดเป็น 46.40%
 • รับวัคซีนครบ 2 เข็ม 39,151 คน คิดเป็น 2.85%

ฉีดวัคซีน

ผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค 659,380 คน

 • รับวัคซีนเข็มที่ 1 406,439 คน คิดเป็น 61.64%
 • รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว 52,445 คน คิดเป็น 7.95%

อ่านข่าวเพิ่มเติม