COVID-19

เช็คด่วน! สมุทรสาคร ‘ล็อกดาวน์’ สั่งปิดเรียบ 27 ที่เสี่ยง หยุดก่อสร้าง ห้ามนั่งทานในร้าน

สมุทรสาคร ยกระดับล็อกดาวน์เข้ม สั่งปิด 27 สถานที่เสี่ยง ห้ามก่อสร้าง ห้ามนั่งทานในร้าน ควบคุมการเดินทาง ร้านสะดวกซื้อเปิดถึง 20.00 น. ตั้งแต่วันนี้

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร ประกาศคำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 1973 / 2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 70) ดังนี้

สมุทรสาคร 2

สถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการกลายพันธุ์เป็นหลายสายพันธุ์ ยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนเสี่ยงที่จะเกิดภาวะวิกฤติด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

เมื่อได้มีการประเมินสถานการณ์ ภายหลังการมีผลใช้บังคับของข้อกำหนด (ฉบับที่ ๒๗) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ปรากฎว่ายังไม่อาจชะลออัตราการเพิ่มของจำนวนผู้ติดเชื้อและจำนวนผู้ป่วยที่ต้องเฝ้าระวังอาการโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงเป็นผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และกลุ่มผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลหลายจังหวัดที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มต่อเนื่อง ซึ่งมักเป็นการติดเชื้อจากการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในครอบครัวและชุมชน

ประกอบกับจังหวัดสมุทรสาคร ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 80/2564 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 จึงมีคำสั่งดังนี้

1. ให้ยกเลิกคำสั่งจังหวัด ที่ 1407/2564 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 66) และคำสั่งจังหวัด ที่ 1922/2564 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งจังหวัด ที่ 1907/2564 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 66)

2. ให้ปิดสถานที่ซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นการชั่วคราว ดังต่อไปนี้

(1) สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบอบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน

(2) สถานรับเลี้ยงเด็กทุกประเภท หรือสถานที่อื่นในลักษณะเดียวกัน ยกเว้นสถานที่รับเลี้ยงเด็กในโรงพยาบาล

(3) สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอบไอน้ำ อบสมุนไพร

(4) สนามชนไก่ และสนามซ้อมชนไก่

(5) สนามชนโค สนามกัดปลา หรือสนามแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน

(6) โรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ โรงละคร

(7) สวนน้ำ สวนสนุก

(8) สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสำหรับเด็ก

(9) สถานที่เล่นสเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

(10) สถานที่เล่นสนุกเกอร์ บิลเลียด

(11) สถานที่เล่นโบว์ลิ่งหรือตู้เกม

(12) ร้านเกม และร้านอินเทอร์เน็ต

(13) สถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศ

(14) ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่อง พระบูชา

(15) สถานที่แสดงมหรสพ หรือสถานที่มีการแสดงหรือการละเล่นสาธารณะ

(16) สนามกีฬาของรัฐและเอกชนทุกแห่ง รวมถึง สถานที่เพื่อการออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส ยกเว้นการใช้สถานที่เป็นที่เอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

(17) สนามมวย โรงเรียนสอนมวย ทั้งของรัฐและเอกชน

(18) สถานประกอบการนวดแผนไทย (รวมทั้งบริการนวดฝ่าเท้า) นวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อเสริมความงาม สปา สถานเสริมความงาม สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

(19) ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุมหรือสถานที่จัดนิทรรศการ

(20) สระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

(21) สถานที่ให้บริการสปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์

(22) ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม และห้ามให้บริการตามบ้านหรือสถานที่อื่นๆ

(23) สถานที่บริการสักผิวหนังหรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย

(24) สนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ

(25) บ่อตกปลา บ่อตกกุ้ง

(26) ร้านค้าวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่ซึ่งมีลักษณะคล้ายห้างสรรพสินค้า รวมทั้งห้ามขายผ่านระบบออนไลน์และบริการจัดส่งสินค้าถึงบ้าน

(27) สถานที่พักผู้สูงวัย เว้นแต่ การเข้าพักอาศัยเป็นประจำ

3. กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เฉพาะในพื้นที่จังหวัด โดยห้ามผู้ใดกระทำการหรือดำเนินการใดๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตราย หรือโรคระบาดแพร่ออกไป ดังต่อไปนี้

(1) โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท ให้งดใช้อาคารหรือสถานที่ เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก และมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้ง่ายทำให้เสี่ยงต่อการแพรโรค ให้สามารถทำกิจกรรมดังต่อไปนี้ได้

ก. เป็นการเรียนการสอนหรือกิจกรรมเพื่อการสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ข. เป็นการใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ อุปถัมภ์ หรือให้การอุปการะแก่บุคคล หรือการใช้สถานที่เอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ

ค. เป็นการจัดกิจกรรมของทางราชการหรือกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

ง. เป็นโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่มีขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียน รวมทั้งโรงเรียนไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบคน โดยได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

(2) ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่าห้าคนเว้นแต่ ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดยให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด

ทั้งนี้ ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดการอบรม สัมมนา หรือการประชุม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก กิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลที่พนักงานเจ้าหน้าที่เคยอนุญาตให้จัดกิจกรรมได้ตามข้อกำหนดที่ได้ประกาศไว้แล้วก่อนหน้านี้ หากประสงค์จะจัดกิจกรรมในช่วงระยะเวลานี้ให้ผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมดังกล่าว ดำเนินการขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบและทบทวนมาตรการป้องกันโรค ในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับห้วงเวลาและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ สมุทรสาครเปิดถึง 20.00 น.

(3) การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้เปิดดำเนินการได้ตั้งแต่เวลา 04.00 นาฬิกา จนถึงเวลา 20.00 นาฬิกา โดยห้ามการบริโภคในร้าน และให้ดำเนินการเฉพาะการนำกลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้น

(4) การจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สำหรับร้านอาหารหรือสถานที่จำหน่ายสุรา ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน

(5) ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่น ที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดให้บริการได้เฉพาะแผนกชูเปอร์มาร์เก็ต แผนกยาและเวชภัณฑ์ พื้นที่ซึ่งจัดให้เป็นการให้บริการฉีดวัคซีนหรือบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขอื่นๆ ของภาครัฐเท่านั้น โดยให้เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 20.00 นาฬิกา

(6) โรงแรม ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติ โดยให้งดกิจกรรมจัดการประชุม การสัมมนาหรือการจัดเลี้ยง

(7) ร้านสะดวกซื้อให้เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 20.00 นาฬิกา โดยจำกัดเวลาสำหรับร้านสะดวกซื้อซึ่งตามปกติเปิดให้บริการในช่วงเวลากลางคืน ให้ปิดให้บริการในระหว่างเวลา 20.00 นาฬิกา จนถึงเวลา 04.00 นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น

ตลาด

(8) ตลาด ตลาดสด ตลาดนัด ตลาดน้ำ ตลาดค้าส่ง ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้ทุกตลาดเปิดทำการได้ 6 ชั่วโมง โดยให้กำหนดเวลาเปิด – ปิดที่ชัดเจน และให้แจ้งขออนุญาตเวลาเปิด – ปิด ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งอยู่

สำหรับการดำเนินการของโรงพยาบาล สถานพยาบาล คลินิกแพทย์รักษาโรค ร้านขายยา ร้านค้าทั่วไป โรงงาน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกรรมการเงิน ธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ไปรษณีย์ และพัสดุภัณฑ์ ร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ ร้านขายยาและเวชภัณฑ์ ร้านจำหน่ายเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ก่อสร้าง ร้านจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดอันจำเป็น สถานที่จำหน่ายแก๊สหุงต้ม เชื้อเพลิง ปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส รวมทั้งบริการส่งสินค้าและอาหารตามสั่ง (delivery online) ยังคงเปิดดำเนินการได้ ตามความจำเป็น โดยให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

4. การลดและจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทาง ให้ประชาชนในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เลี่ยง จำกัด หรืองดเว้นภารกิจที่ต้องเดินทางออกนอกเคหสถานหรือที่พำนักโดยไม่จำเป็น และชะลอการเดินทางออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อเดินทางไปยังพื้นที่อื่น

สำหรับการเดินทางในบางกรณีที่จำเป็น เช่น การเดินทางเพื่อจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต อาหาร ยาหรือเวชภัณฑ์ การเดินทางเพื่อพบแพทย์ เพื่อเข้ารับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข การรักษาพยาบาล การรับวัคซีนป้องกันโรค หรือมีความจำเป็นเพื่อปฏิบัติงาน หรือการประกอบอาชีพที่ไม่สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งได้ สามารถกระทำได้ แต่ต้องพึงใช้ความระมัดระวังในการป้องกันตนเอง ตามคำแนะนำของพนักงานเจ้าหน้าที่  และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด

5. การขนส่งสาธารณะ ให้ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะ รถโดยสารสาธารณะทุกประเภทในเขตพื้นที่จังหวัด และการขนส่งสาธารณะทุกประเภทระหว่างจังหวัด โดยจำกัดจำนวนผู้โดยสารใช้บริการ ไม่เกินร้อยละห้าสิบ ของความจผู้โดยสาร สำหรับยานพาหนะแต่ละประเภท

รวมทั้งจัดให้มีการเว้นระยะห่างและการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยพิจารณาจัดการให้บริการขนส่งสาธารณะให้เพียงพอต่อความจำเป็นและตามเวลาที่เหมาะสมในการเดินทางของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอำนวยความสะดวกการขนส่งประชาชนเพื่อรับบริการฉีดวัคชีนและบริการทางการแพทย์

ห้ามก่อสร้าง เคลื่อนย้ายแรงงาน

6. ให้ปิดสถานที่ซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกลุ่มแรงงานก่อสร้างเขตพื้นที่จังหวัด เป็นการชั่วคราว ดังต่อไปนี้

(1) สถานที่ก่อสร้าง ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร หรือพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างหรือสถานที่ก่อสร้าง ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคารประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารสูงอาคารขนาดใหญ่อาคารที่อยู่อาศัยรวม อาคารสาธารณะ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือโครงการจัดสรรทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน หรือโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

(2) สถานที่พักอาศัยชั่วคราวสำหรับคนงาน ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ก่อสร้างดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารตาม (1)

(3) สถานที่พักอาศัยชั่วคราวสำหรับคนงาน นอกจาก (2) ที่มีจำนวนคนงานตั้งแต่ยี่สิบคนขึ้นไป

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับในกรณีการก่อสร้าง ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคารของสถานที่กักกัน สถานพยาบาล โรงพยาบาลสนามชั่วคราว เพื่อประโยชน์ต่อการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20 19 (COVID-19) ในกรณีมีข้อสงสัยให้เสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อพิจารณาเป็นรายกรณี

ในกรณีที่มีความจำเป็นและเร่งด่วนอย่างยิ่ง หากไม่ดำเนินการก่สร้าง ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคารอย่างต่อเนื่องแล้วจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการนั้น หรือเกิดผลกระทบต่อการให้บริการสาธารณะ หรือเกิดความไม่ปลอดภัยตามมาตรฐานทางวิศวกรรม หรือความปลอดภัยต่อชีวิตหรือทรัพย์สินของประชาชน ให้ขออนุญาตต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด แต่งตั้งพิจารณาอนุญาตเป็นรายกรณี

ทั้งนี้ จะต้องเสนอและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อหรือการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเข้มงวดด้วย

7. ให้หยุดงานก่อสร้างอาคารและห้ามการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานที่เกี่ยวเนื่องกับสถานที่ ตามข้อ 6

8. การเคลื่อนย้ายแรงงานเพื่อทำงานข้ามเขตจังหวัดสมุทรสาคร โดยให้ผ่านเข้าออกได้เฉพาะแรงงานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเพื่อการทำงานข้ามจังหวัดจากผู้ว่าราชการจังหวัดต้นทางและจังหวัดปลายทาง ทั้งนี้ สำหรับการเดินทางข้ามเขตจังหวัดสมุทรสาครของประชาชนทั่วไป ให้ดำเนินการ
เท่าที่จำเป็นเพื่อมุ่งเน้นความปลอดภัยทั้งต่อประชาชนและพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องไม่เป็นการก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุ

9. บรรดาคำสั่ง ประกาศหรือหนังสือใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งฉบับนี้แทน

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 2 ข้อ 6 และข้อ 7 เป็นความผิดตามมาตรา 35 (1) มีโทษตามนัยมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

และผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามช้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 และช้อ 8 เป็นความผิดตามมาตรา 34 (6) มีโทษตามนัยมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น เว้นเฉพาะมาตรการขนส่งสาธารณะตามข้อ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม