ดูหนังออนไลน์
Politics

เริ่มวันนี้! เปิดชาวสมุทรสาคร 7 กลุ่ม ลงทะเบียนจอง ‘ซิโนฟาร์ม’

อบจ.สมุทรสาคร เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนจองวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม”  เน้น 7 กลุ่มตามเงื่อนไขราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ลงทะเบียนผ่านเวปไซต์ “สาครรวมใจ .com” เริ่มวันนี้เป็นต้นไป 

อบจ.สมุทรสาคร เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนจองวัคซีนตัวเลือก”ซิโนฟาร์ม” ครั้งที่ 1 จำนวน 33,000 คน โดยต้องบริจาควัคซีนให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 10% (3,000 คน) คงเหลือวัคซีน 30,000 คน และราชวิทยาลัยฯ โดยกำหนดเงื่อนไขให้จัดสรรวัคซีนให้กับบุคคล 7 กลุ่ม ดังนี้

วัคซีนโควิดรพ.สนาม 210716

1. ผู้พิการ
2. ผู้ด้อยโอกาสในจังหวัด
3. ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป / ผู้ป่วยติดเตียง
4. พระภิกษุ / นักบวช
5. กลุ่มองค์กรการศึกษา
6. กลุ่มองค์กรการกุศล
7. กลุ่มองค์การทางการแพทย์ และสาธารณสุข
(ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นครบ มีทะเบียนบ้านในจังหวัดสมุทรสาคร, อายุ 18 ปี, ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน และไม่ได้ลงทะเบียนวัคซีนอื่นไว้)

ดังนั้น จึงขอให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ใน 7 กลุ่มดังกล่าว เริ่มลงทะเบียนผ่านเวปไซต์ “สาครรวมใจ .com” ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป และระบบจะปิดเมื่อผู้ลงทะเบียนเต็มตามจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรรแล้ว

211796823 4311963115493456 4949378964574143592 n e1626407449658

ส่วนกลุ่มอื่น ๆ หาก อบจ.สมุทรสาคร ได้รับการจัดสรรวัคซีนเพิ่ม จะเปิดให้ลงทะเบียนฯ และแจ้งให้ได้รับทราบในโอกาสต่อไป
ขออนุญาตชี้แจง ว่าในรอบแรก (16/07/64) จะเปิดให้ลงเฉพาะ 7 กลุ่มก่อนครับ กลุ่มอื่นๆและประชาชนทั่วไปขอให้ติดตามการเปิดลงทะเบียนฯ ครั้งถัดไปครับ ที่มีการประกาศหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเพิ่มเติมนั้น เป็นไปตามเงื่อนไขในการขอจัดสรรวัคซีนจากทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้พยายามอย่างเต็มที่ในการจัดหาวัคซีนมา เพื่อให้บริการแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ภายใต้ขอบเขตของอำนาจ/หน้าที่ ที่พึงกระทำได้ ทว่า การได้วัคซีนมานั้น เราเองก็ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้นำเข้าวัคซีน (ราชวิทยาลัยฯ) ได้กำหนดไว้ให้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

218116495 4312556845434083 486300532423867508 n 1024x1024 1 e1626408517423

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight