ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ผลจัดสรร ‘วัคซีนซิโนฟาร์ม’ ครั้งที่ 1 ออกแล้ว อปท. หน่วยงานราชการ เช็คด่วน! ประชาชนรอ 18 ก.ค.

ผลจัดสรร วัคซีนซิโนฟาร์ม สำหรับหน่วยงานราชการ อปท. ประกาศแล้ว รอบแรก 54 แห่ง รวม 375,320 คน “หมอนิธิ” ขอโทษโหลดแอปให้บุคคลธรรมดาจอง วันนี้ไม่ทัน เลื่อนเป็น 18 ก.ค. เวลา 08.00 น.

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โพสต์เพจเฟซบุ๊ก “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ Chulabhorn Royal Academy” ประกาศ ผลจัดสรร วัคซีนซิโนฟาร์ม ให้หน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 1 ที่ยื่นความประสงค์มา ในระบบขอรับการจัดสรร และส่งเอกสารรับรอง พร้อมแบบฟอร์มแผนการกระจายวัคซีนครบถ้วนแล้ว ดังนี้

ผลจัดสรร วัคซีนซิโนฟาร์ม

1. องค์กรที่ได้รับการจัดสรรมีจำนวน 54 แห่ง เป็นจำนวนประชากรที่ได้รับจัดสรรในระยะที่ 1 นี้จำนวน 375,320 คน ตามลำดับความจำเป็นของกลุ่มกิจกรรม และกลุ่มเปราะบางในท้องถิ่น

2. ลำดับความสำคัญกลุ่มที่ได้รับการจัดสรร คือ

  • กลุ่มองค์กรการศึกษา
  • กลุ่มองค์กรการกุศล
  • กลุ่มองค์กรด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
  • กลุ่มผู้พิการ
  • กลุ่มผู้ด้อยโอกาส/ชุมชนแออัด
  • ผู้สูงอายุ ๗๐ ปีขึ้นไป/ผู้ป่วยติดเตียง
  • พระ/นักบวช

หมายเหตุ กลุ่มธุรกิจ กิจกรรมอื่นๆ และองค์กรอื่น ที่ส่งแผนการจัดกลุ่มมาสมบูรณ์ตามเวลา จะได้รับการจัดสรร ตามกลุ่มกิจกรรมความจำเป็น ความรุนแรงของการระบาด และปริมาณวัคซีนที่มีมา ในลำดับต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2564

ซิโนฟาร์ม องค์กร

ดาวน์โหลดรายชื่อองค์กรที่ได้รับการจัดสรรที่เว็บไซต์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ https://www.cra.ac.th/…/news…/view/sinopharm_Local

ตรวจสอบสถานะการขอรับการจัดสรรวัคซีน ที่ https://vaccine.cra.ac.th/

ขั้นตอนการดำเนินการ ผลจัดสรร วัคซีนซิโนฟาร์ม

1. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะส่งอีเมลไปยัง “ผู้บริหารสูงสุด” ของหน่วยงานที่ลงทะเบียนไว้ (โปรดตรวจสอบใน Junk mail ด้วย) ซึ่งท่านเป็นผู้เดียวเท่านั้น ที่จะได้รับอีเมล เพื่อรับทราบ จำนวนที่ได้รับการจัดสรร ยอดการโอนเงิน พร้อม Username และ Password ของท่าน และผู้ประสานงาน สำหรับล็อคอินเข้าใช้งานระบบองค์กรท่าน ทางเว็บไซต์ https://vaccine.cra.ac.th

ทั้งนี้ เพื่อรับทราบจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรและยอดการโอนเงิน โปรดโอนเงินค่าวัคซีนเต็มจำนวน (รวมจำนวนที่บริจาค) ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม เวลา 16.00 น. หากไม่โอนเงินตามเงื่อนไข ราชวิทยาลัยฯ จะนำจำนวนวัคซีนนั้นไปจัดสรรให้องค์กรอื่นต่อไป
.
2. หน่วยงานประสานกับโรงพยาบาลในท้องถิ่น ที่ขึ้นทะเบียนให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม กับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และนัดหมายวันให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนในท้องถิ่น เพื่อทางราชวิทยาลัย จะได้จัดส่งวัคซีนไปยังโรงพยาบาลที่ท่านเลือก ตามจำนวนโควต้าที่ได้รับการจัดสรร ก่อนวันรับการฉีดอย่างน้อย 2 วันล่วงหน้า โดยท่านและโรงพยาบาลสามารถนัดวันฉีดวัคซีนเริ่มได้ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

ตรวจสอบโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดท่านได้ทาง https://www.chulabhornhospital.com/page.php?name=1529

3. หน่วยงานองค์กร เตรียมรายชื่อบุคคลที่จะเข้ารับวัคซีนตามกลุ่มที่ได้รับการจัดสรร เพื่ออัพโหลดเข้าระบบของทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งท่านต้องทำการโหลดให้แล้วเสร็จล่วงหน้าก่อนวันนัดฉีดอย่างน้อย 2 วัน (โดยท่านไม่สามารถปรับเปลี่ยนรายชื่อ หรือแก้จำนวนในระบบในช่วงเวลา 2 วันก่อน และ 2 วันหลังนัดรับการฉีดวัคซีนขององค์กร

สำหรับหน่วยงานที่ยังไม่ได้รับการจัดสรร เนื่องจากส่งเอกสารไม่ครบถ้วน (ไม่ได้จัดลำดับความสำคัญของกลุ่มด้อยโอกาส) หรือไม่ได้ส่งแผนการกระจายวัคซีน กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ทาง https://vaccine.cra.ac.th กดปุ่ม “สำหรับ อปท ยื่นแบบฟอร์มแผนการจัดลำดับกลุ่มการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในท้องถิ่น”

จากนั้น ส่งเข้ามาได้ทางอีเมล : [email protected] ภายในวันศุกร์ 16 กรกฎาคม 2564 หากเลยกำหนดเวลา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอตัดสิทธิ์ เพื่อนำโควต้าวัคซีนไปกระจายจัดสรรให้กับผู้ที่มีความจำเป็นอื่นต่อไป

ในส่วนของประชาชนทั่วไป ที่ก่อนหน้านี้ จะเปิดให้จองฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ในวันนี้ ล่าสุด ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กส่วนตัว “Nithi Mahanonda” ขอโทษกรณีที่ไม่สามารถใช้แอปพลิเคชัน เพื่อให้บุคคลธรรมดาจองฉีดวัคซีนได้ทัน โดยระบุว่า

“ต้องขอโทษครับ นำแอปขึ้นให้โหลดกันไม่ทัน สำหรับบุคคลธรรมดา จะมีลิงก์ให้เข้าไปดูกันก่อน ไปดูขั้นตอนกันให้เข้าใจ

ยังเปิดให้ลงชื่อขอจัดสรร Sinopharm เวลาเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ในวันที่ 18 ก.ค. เวลา 08.00 น.

ชุดแรก 40,000 คน ก่อนเท่านั้น เพื่อทดสอบระบบ

วันนี้ ขอประกาศรายชื่อ กลุ่มกิจกรรมของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับจัดสรรก่อน ครับ”

อ่านข่าวเพิ่มเติม