ดูหนังออนไลน์
COVID-19

หนังสือรับรองฉีดวัคซีนโควิด ต้องมี ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ ขอไม่ยาก อ่านขั้นตอนตามนี้!

หนังสือรับรองฉีดวัคซีนโควิด เอกสารจำเป็นสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ สร้างความมั่นใจประเทศปลายทาง รวมข้อมูล ขั้นตอนขอรับแบบหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ไว้ที่นี่

สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดนราธิวาส โพสต์เพจเฟซบุ๊ก แนะนำข้อมูล และขั้นตอนการขอรับ แบบหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 หรือ หนังสือรับรองฉีดวัคซีนโควิด (วัคซีนพาสปอร์ต) สำหรับผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศ ขอที่ไหนบ้าง มีวิธีการอย่างไร เช็คได้เลย ดังนี้

หนังสือรับรองฉีดวัคซีนโควิด

การขอรับแบบหนังสือรับรอง การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19

ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะคลี่คลายลงง่าย ๆ การเดินทางไปต่างประเทศสำหรับหลาย ๆ คน อาจจะยังมีความจำเป็น ประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางของผู้เดินทาง ย่อมต้องการความมั่นใจว่า ผู้เดินทางจะไม่นำเชื้อโควิด-19 มาแพร่กระจายในประเทศของเขา

ดังนั้น ก่อนเดินทางไปประเทศใด ท่านจำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการของประเทศนั้น ๆ ให้แน่ชัดเสียก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาตรการ เงื่อนไขและข้อกำหนดเกี่ยวกับการกักตัวและการฉีดวัคซีน

สัปดาห์นี้เรามีข้อมูล และขั้นตอน การขอรับแบบหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 มาฝาก โดยสามารถขอรับได้ที่หน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

  • ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ผู้ที่ต้องการแบบหนังสือรับรอง การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 สามารถส่งสำเนาเอกสารหลักฐาน ได้แก่ ใบรับรองการฉีดวัคซีนในประเทศ หนังสือเดินทางที่จะใช้เดินทาง และหลักฐานการเดินทาง เช่น ตั๋วเครื่องบิน ไปที่อีเมล [email protected] หรือ[email protected] จากนั้น รอรับอีเมลตอบกลับ เพื่อนัดหมายมารับแบบหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 และชำระค่าธรรมเนียม 50 บาท

สถานที่ติดต่อ โทร 02-1340134 และนัดล่วงหน้าทาง [email protected]

  • สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค

สามารถนัดหมายล่วงหน้า ผ่านทางออนไลน์ และนำเอกสารหลักฐานทั้งหมด มายื่นเพื่อขอรับแบบหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 และชำระค่าธรรมเนียม 50 บาท

สถานที่ติดต่อ จันทร์-ศุกร์ เวลาราชการ โทร 02-5210943-5

  • คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว สถาบันบำราศนราดูร

สามารถนำเอกสารหลักฐานทั้งหมด ไปยื่นด้วยตนเองที่แผนกคัดแยก บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันบำราศนราดูร เพื่อขอรับแบบหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ภายในวันที่ยื่นเอกสาร โดยชำระค่าธรรมเนียม 50 บาท

สถานที่ติดต่อ วันจันทร์-ศุกร์ในเวลาราชการ (08.30-15.00 น.) นัดหมายล่วงหน้า โทร 02-5903430 email : [email protected]

สำหรับ วัคซีนพาสปอร์ต หรือใบรับรองการรับวัคซีนเล่มเหลือง เป็นเอกสารรับรองการให้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในประเทศไทย สำหรับจะเดินทางไปต่างประเทศ และประเทศนั้น ๆ ต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน ถือเป็นเอกสารทางราชการ โดยกรมควบคุมโรคเป็นผู้ผลิต

ขณะที่ ขั้นตอนการเตรียมเอกสาร มีดังนี้

1. ค่าเอกสาร 50 บาท

2. หลักฐานการเดินทาง ตั๋วเครื่องบิน

3. พาสปอร์ต

นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบตามกำหนดแล้ว กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกใบรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 แบบดิจิทัล (Smart Vaccine Certificate)  โดยเป็นรูปแบบของ คิวอาร์โค้ด ที่สร้างขึ้นมาเป็นเฉพาะ ของแต่ละบุคคล

ทั้งนี้ เพื่อยืนยันความครบถ้วนของการได้รับวัคซีนประจำตัวบุคคล พร้อมรายละเอียด รวมถึงข้อมูลการได้รับวัคซีน โดยจะส่งไปที่ไลน์หมอพร้อม หรือพิมพ์เป็นเอกสารรับรอง การได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของประเทศไทย (THAILAND NATIONAL CERTIFICATE OF COVID-19 VACCINATION) จากโรงพยาบาลที่รับการฉีดได้ทันที ออกให้โดยสำนักอนามัย และสถานพยาบาลของรัฐ เอกชน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

สำหรับหลักเกณฑ์ผู้ที่ออกเอกสารรับรอง ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นผู้ออกเอกสารรับรอง การได้รับวัคซีนโควิด-19 สำหรับใช้เดินทางระหว่างประเทศนั้น จะแบ่งเป็นคุณสมบัติ และข้อกำหนดของหน่วยงาน ที่ขอออกเอกสารรับรอง ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางสังกัดกรมควบคุมโรค ส่วนคุณสมบัติ และข้อกำหนด ของผู้ลงลายมือชื่อ ในเอกสารรับรองจะเป็นแพทย์ หรือพยาบาล หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เป็นต้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม