Politics

ขอ ‘วัคซีนพาสปอร์ต’ ที่ไหน ใช้เอกสารอะไรบ้าง อ่านเลย!!

“กรมควบคุมโรค” เปิดให้ขอ “วัคซีนพาสปอร์ต” สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิดครบ 2 เข็มแล้ว เช็ครายละเอียดที่นี่เลย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ “กรมควบคุมโรค” กระทรวงสาธารณสุข ได้เผยแพร่ แนวทางการขอรับสมุดวัคซีน โควิด-19 นานาชาติสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เฉพาะสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็มแล้ว และต้องเดินทางไปต่างประเทศ โดยผู้ที่ต้องการสมุดวัคซีนโควิด 19 สามารถนัดหมายออนไลน์ ทาง QR Code ก่อนเข้ารับบริการเท่านั้น ระบบนัดหมายออนไลน์ http://vacn.dd ddc.moph.ga.th/ เปิดบริการเวลา 13.00 – 15.00 น.จันทร์ – ศุกร์ (หยุดเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

image big 60ac824a476b1
ค่าบริการเล่มละ 50 บาท พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้

  1. บัตรประชาชนตัวจริง
  2. หนังสือเดินทางตัวจริง
  3. ใบรับรองการฉีดวัคซีน (National COVID-19 Vaccine Certificate) ที่เมื่อ scan QR code แล้วขึ้นข้อมูลการเข้ารับวัคซีน
  4. เอกสารแสดงการเดินทาง เช่น ตั๋วเครื่องบิน

หากพบปัญหาการนัดหมาย โทร. 02-5211668 หรือ inbox ใน Facebook เพจ ศูนย์ บริการโรคในเขตเมือง สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

อ่านข่าวเพิ่มเติม