COVID-19

งัดมาตรการ ‘bubble and seal’ คุมคลัสเตอร์โรงงาน ย่านบางแค


คลัสเตอร์โควิด-19 โรงงานย่านบางแค ร่วมทำ bubble and seal ควบคุมการแพร่เชื้อ หลังตรวจพบผู้ติดเชื้อ 89 คน เร่งตรวจค้นหาเชิงรุกต่อเนื่อง

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมผู้อำนวยการเขตบางแค ผู้บริหารเขตบางแค และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงงานที่พบการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในพื้นที่เขตบางแค พร้อมร่วมประชุมรับฟังแผนควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดจากผู้บริหารเขตบางแคและผู้ประกอบการ โอกาสนี้ได้ให้กำลังใจผู้ประกอบการให้สามารถก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 นี้ไปด้วยกัน

กทม 3

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 สำนักงานเขตบางแค ได้ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค ตรวจเชิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยการตรวจน้ำลายพนักงานโรงงานดังกล่าว ประมาณ 1,200 คน พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 89 คน จึงได้ประสานสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กำหนดนำรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทานเข้าตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยการ SWAB โพรงจมูกพนักงานทั้งหมดในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

อย่างไรก็ดี ระหว่างนี้ สำนักงานเขตบางแคได้ให้โรงงานดังกล่าวหยุดประกอบการ เพื่อทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงงาน รวมทั้งปรับปรุงระบบระบายอากาศ ให้มีสภาพอากาศไหลเวียนดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ได้ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 40 และโรงงาน กำหนดแผนควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยใช้มาตรการกักกันในพื้นที่ (Bubble and seal) เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เนื่องจากพนักงานของโรงงานส่วนใหญ่ พักอาศัยรวมกันเป็นกลุ่ม โดยขอความร่วมมือพนักงานเดินทางจากที่พักเข้าสู่โรงงาน และเดินทางกลับจากโรงงานสู่ที่พัก โดยไม่แวะระหว่างทาง หรือเดินทางออกนอกเส้นทาง

กทม2 4

ทั้งนี้ โรงงาน ได้จัดให้มีผู้แทนพนักงานทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติของพนักงาน รวมทั้งเป็นผู้แทนจัดหาสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภคตามความจำเป็นในการดำรงเชีพของพนักงาน ตลอดจนให้ความช่วยเหลือกรณีพนักงานบางคนที่อาจเจ็บป่วย และต้องการความช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้น

นอกจากนี้โรงงาน ยังได้ให้พนักงานบางส่วนสร้างความเข้าใจกับชุมชนโดยรอบที่ตั้งโรงงาน และขอความร่วมมือประชาชนโดยรอบที่ตั้งโรงงานช่วยเป็นหูเป็นตาหากพบพนักงานของโรงงาน ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ Bubble and seal ขอให้แจ้งไปยังผู้บริหารโรงงาน เพื่อตักเตือนพนักงานดังกล่าว

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ขอให้กำลังใจผู้บริหารโรงงาน ขอให้อดทน และร่วมกันฝ่าฟันวิกฤตินี้ไปด้วยกัน สำหรับแผนการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่โรงงาน ร่วมกับสำนักงานเขตบางแค และศูนย์บริการสาธารณสุข 40 ถือว่า เป็นความร่วมมือที่ดีที่จะทำให้ก้าวผ่านวิกฤตินี้ได้

กทม1 9

นอกจากนี้ ขอให้โรงงาน เพิ่มเติมการรณรงค์ให้พนักงานระวังรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น การรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล ไม่จับกลุ่มพูดคุย รับประทานอาหาร หรือใช้ของใช้ร่วมกัน เนื่องจากการกระทำดังกล่าวเป็นความสุ่มเสี่ยงการแพร่ระบาดได้ รวมทั้งขอให้พนักงานร่วมกันรักษาความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน หมั่นเช็ดถูทำความสะอาดบ่อย ๆ ด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำยาเชื้อ

ประการสำคัญ ขอให้พนักงานทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาปฏิบัติงาน และหมั่นล้างมือบ่อย ๆ ด้วยแอลกอฮอล์ล้างมือซึ่งนับเป็นการป้องกันการติดเชื้อได้อย่างดีด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม