ดูหนังออนไลน์
COVID-19

รง.ซีพีเอฟ แก่งคอย ตรวจโควิดครึ่งทาง ติดเชื้อพุ่ง 391 ราย ยอดรวมสระบุรีวันนี้ 399 ราย

รง.ซีพีเอฟ แก่งคอย พบผู้ติดเชื้อพุ่งแล้ว 391 ราย หลังรู้ผลตรวจครึ่งทาง จาก5,862 คน ดันยอดผู้ติดเชื้อใหม่จังหวัดสระบุรี 399 ราย ปิดโรงงานทำความสะอาด

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 พนักงานโรงงานแปรรูปเนื้อไก่สระบุรี (บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทยจำกัด มหาชน) ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. โดยระบุว่า

ซีพีเอฟ แก่งคอย

สืบเนื่องจากมีการระบาดของโรคโควิด-19 โรงงานแปรรูปเนื้อไก่สระบุรี (บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด มหาชน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ดำเนินการตรวจคันหาผู้ป่วยเชิงรุกพนักงานโรงงานแปรรูปเนื้อไก่สระบุรี ซึ่งมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 5,862 คน ปัจจุบันดำเนินการตรวจเชิงรุกแล้วจำนวน 3,400 คน ทราบผลการตรวจแล้ว จำนวน 2,299 คน พบผู้ติดเชื้อจำนวน 391 คน

ในจำนวนนี้เป็นชาวกัมพูชาจำนวน 240 คน เป็นเพศชาย จำนวน 129 คน เพศหญิง จำนวน 111 คน ชาวไทย จำนวน 151 คน เป็นเพศชาย จำนวน 37 คน เพศหญิง จำนวน 114 คน อยู่ในจังหวัดสระบุรี จำนวน 349 คน (กัมพูชา จำนวน 240 คน ชาวไทย 109 คน) เดินทางไป-กลับ ต่างจังหวัด 42 คน (ชาวไทยทั้งหมด)

สำหรับผู้ที่ตรวจพบเชื้อดังกล่าว ได้นำตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในพื้นที่ จังหวัดสระบุรี ได้แก่ 1.โรงพยาบาลสนาม ณ ค่ายลูกเสือเจ็ดคต – โป่งก้อนเส้า อำเภอแก่งคอย 2. โรงพยาบาลของรัฐในจังหวัดสระบุรี

มาตรการดำเนินการที่ดำเนินการแล้ว ได้ตรวจหาเชื้อในพนักงานทั้งหมดทั้งในโรงงาน และนอกโรงงาน โดยให้พนักงานไปตรวจเองที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน คาดว่าจะแล้วเสร็จในวันนี้

นอกจากนี้ ได้ดำเนินการประสานงานระหว่างจังหวัด เพื่อเฝ้าระวังกลุ่มพนักงานที่อยู่ต่างจังหวัด ติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงใกล้ชิด เพื่อเฝ้าระวังอาการตรวจหาเชื้อ และกักกันตัวที่บ้าน รวมทั้งให้สาธารณสุขอำเภอ ติดตาม ดูแล พนักงานอาศัยอยู่ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด

ส่วนการดำเนินการของโรงงานแปรรูปเนื้อไก่สระบุรี (บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทยจำกัด มหาชน) ได้เตรียมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ของบริษัทฯ โดยคาดว่าจะสามารถรองรับผู้ติดเชื้อได้ 400 คน และขณะนี้ได้ปิดโรงานชั่วคราวเพื่อทำความสะอาด ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ มาตรการที่ต้องดำเนินการต่อ โดยได้ขอให้พนักงานที่มีความเสี่ยง ที่ยังไม่ได้ตรวจหาเชื้อ ให้ไปรับการตรวจที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน รวมถึงครอบครัว หรือผู้ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ ให้แยกกักตัวเอง สังเกตอาการ

หากมีอาการ ไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ คอแห้ง จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ตาแดง ผื่นขึ้น ถ่ายเหลว ขอให้ไปตรวจหาเชื้อโดยด่วนที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน มาตรการป้องกันโรคสำหรับประชาชนขอให้เข้มงวดในการรักษามาตรการการป้องกันโรค สวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง งดเดินทางไปในสถานที่แออัด และการรวมกลุ่มหนาแน่น

อ่านข่าวเพิ่มเติม