COVID-19

คลัสเตอร์ถุงมือยางยังลาม ดันโควิด ‘ตรัง’ วันนี้ ติดเชื้อพุ่ง 44 ราย

ตรัง ผู้ป่วยโควิดพุ่งสูง 44 รายวันนี้ คลัสเตอร์ รง.ถุงมือยางยังพบเพิ่มอีก 17 ราย เร่งขอซื้อวัคซีนโควิด จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ฉีดภาคอุตสาหกรรม โรงงาน

นายแพทย์ ตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลตรัง ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดตรัง (ศบค.จังหวัดตรัง) พร้อมด้วย แพทย์หญิง ทิพย์ลดา บุญชัย นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะรองโฆษกฯ ศบค.จังหวัดตรัง รายงานสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดตรัง วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ เพิ่ม 44 ราย

โควิด ตรัง

ทั้งนี้ รวมมียอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมในการระบาดรอบเดือนเมษายน 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 พฤษภาคม 2564) จำนวน 425 ราย โดยผู้ติดเชื้อแบ่งเป็นในพื้นที่ อำเภอย่านตาขาว 14 ราย อำเภอเมือง 16 ราย อำเภอกันตัง 8 ราย อำเภอปะเหลียน 2 ราย อำเภอวังวิเศษ 2 ราย และอำเภอห้วยยอด 2 ราย

สำหรับกลุ่มก้อนการระบาดในพื้นที่จังหวัดตรังวันนี้ แบ่งเป็น กลุ่มเขาวิเศษ 3 ราย ครอบครัวหนองตรุด 3 ราย ผู้คัดกรองก่อนเข้าเรือนจำ 8 ราย ร้านภาสินี 10 ราย โรงงานถุงมือ 17 ราย ผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงสูง 2 ราย ผู้ที่เฝ้าระวังก่อนการผ่าตัด 1 ราย ในส่วนของผู้ป่วยรักษาหายเพิ่ม 4 ราย รวมมีผู้ป่วยรักษาหาย 283 ราย

ขณะที่จองฉีดวัคซีนในจังหวัดตรัง มีประชาชนลงทะเบียนไปแล้ว จำนวน 132,555 ราย ในส่วนของการลงทะเบียนเพื่อขอรับการฉีดวัคซีนนั้นสามารถลงทะเบียนได้ใน 3 ช่องทาง คือ 1. ลงทะเบียนผ่านทางองค์กร หรือ อสม. 2. ลงทะเบียนผ่านทางโรงพยาบาลในพื้นที่ และ3. ลงทะเบียนได้ที่จุดบริการฉีดวัคซีน

ตรัง

นอกจากนี้ จังหวัดตรังได้ร่วมกับทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ได้มีการทำหนังสือขอจัดซื้อวัคซีนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อจัดสรรวัคซีนให้แก่กลุ่มผู้ทำงานในภาคอุตสาหกรรม โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังสนับสนุนงบประมาณ 80 ล้านบาท

โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดตรัง กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้ผู้ที่ทำการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 ที่อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทุกรายต้องปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการกักตัวเองเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคไปยังบุคคลอื่น พร้อมยืนยันว่าเชื้อโควิด -19 ที่ระบาดในพื้นที่จังหวัดตรังยังคงเป็นเชื้อสายพันธุ์อังกฤษยังไม่พบการกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์อื่น

อ่านข่าวเพิ่มเติม

 

Avatar photo