ดูหนังออนไลน์
COVID-19

เคลียร์ข้อสงสัย!! รับวัคซีนโควิดที่ไหน ใครได้รับบ้าง!ที่นี่มีคำตอบ

กรุงเทพมหานคร โพสต์ข้อความ เกี่ยวกับ การถาม – ตอบ (Q & A ) เรื่อง COVID-19  เพื่อแจกแจงการรับวัคซีน รับได้ที่ไหน ใครจะได้รับบ้าง จะรับวัคซีน ต้องทำอย่างไร ที่นี่มีคำตอบ!!

1. รับวัคซีนที่ใด ใครจะได้รับวัคซีนบ้าง

เนื่องจากวัคซีนเหล่านี้เป็นวัคซีนชนิดใหม่ ความรู้ในเรื่องปฏิกิริยาการแพ้ถึงแม้ข้อมูลในปัจจุบัน ยังไม่ชัดเจน แต่พบไม่บ่อย ในช่วงแรกจึงควรฉีดวัคซีนเหล่านี้ในสถานพยาบาลหรือสถานที่ที่ให้การช่วยเหลือกรณีมีปฏิกิริยารุนแรง และควรเฝ้าระวังอาการหลังการฉีดอย่างน้อย 30 นาที หากพบว่าวัคซีนมีความปลอดภัยสูงเมื่อใช้ในวงกว้าง อาจสามารถผ่อนคลายให้ฉีดวัคซีนในสถานที่อื่นๆ

นอกจากโรงพยาบาลได้ต่อไป โดยในระยะแรก ทางคณะอนุกรรมการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรุงเทพมหานครได้กำหนดให้ฉีดวัคซีน ให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เสี่ยง 6 เขตของกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตก (เขตบางขุนเทียน เขตบางบอน เขตหนองแขม เขตจอมทอง เขตบางแค เขตภาษีเจริญ) ใน 16 โรงพยาบาลในพื้นที่ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ได้แก่

วัตซีน7 1

1. โรงพยาบาลบางขุนเทียน 1
2. โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
3. โรงพยาบาลบางมด
4. โรงพยบาลพีเอ็มจี
5. โรงพยาบาลนครธน
6. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
7. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค
8. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
9. โรงพยาบาลบุญญาเวช
10. โรงพยาบาลบางปะกอก 8
11. โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
12. โรงพยาบาลบางไผ่
13. โรงพยาบาลมิตรประชา (เพชรเกษม 2)
14. โรงพยาบาลพญาไท 3
15. โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม
16. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ

ทั้งนี้ในช่วงที่วัคซีนมีจำนวนจำกัด จึงได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายการให้วัคซีนโควิด-19 ในระยะแรก ในพื้นที่เสี่ยง 6 เขต ได้แก่

1. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน
2. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19 เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ทหาร ตำรวจ เป็นต้น
3. ประชาชนที่มีอายุ 18 -59 ปี ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง ใน 7 กลุ่มโรค เช่น โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรังที่อยู่ในระยะ 5 ขึ้นไป โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน โรคอ้วนโรคมะเร็งทุกชนิด ที่อยู่ระหว่างการรักษา ด้วยเคมีบำบัด รังสีบำบัด และภูมิคุ้มกันบำบัด
4. ประชาชนอื่นๆที่มีอายุ 18- 59 ปี

วัคซีน777

2. รับวัคซีนโควิด ได้เมื่อใด รับพร้อมกับวัคซีนอื่นๆ ได้หรือไม่

เนื่องจากวัคซีนโควิด-19 เป็นวัคซีนที่ผลิตออกมาไม่นาน และยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการให้วัคซีนนี้ควบคู่กับวัคซีนอื่น จึงแนะนำให้เลี่ยงการรับวัคซีนโควิด-19 และวัคซีนชนิดอื่นเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 – 4 สัปดาห์ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปฏิกิริยาจากการฉีดวัคซีนพร้อมกันและการรบกวนการสร้างภูมิคุ้มกัน อย่างไรก็ตามวัคซีนที่มีความจำเป็น เช่น เมื่อถูกสัตว์กัดให้ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องทิ้งช่วงเวลาเนื่องจากความเสี่ยงต่อโรครุนแรงกว่า

3. จะรับวัคซีน ต้องทำอย่างไร

กลุ่มเป้าหมายจะต้องลงทะเบียนจองสิทธินัดหมายฉีดวัคซีนโควิด -19 โดยสามารถลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบสิทธิจองวัน เวลาและหน่วยบริการผ่านระบบ Line Official Account “หมอพร้อม” บน Smart phone สำหรับผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์ Smart phone สามารถลงทะเบียนจองสิทธิ ณ โรงพยาบาล โดยโรงพยาบาลจะดำเนินการลงทะเบียนจองสิทธิฉีดวัคซีน และตรวจสอบสิทธิว่าเข้าเกณฑ์ที่จะได้รับการฉีดวัคซีนหรือไม่

กรณีกลุ่มเสี่ยงมีโรคประจำตัวแต่ไม่มีหลักฐานในระบบของโรงพยาบาลที่จองฉีดวัคซีน ให้ใช้หลักฐานยืนยัน เช่น ใบรับรองแพทย์ หรือประวัติการรักษาในการลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนล่วงหน้า ต่อจากนั้นกำหนดวันฉีดวัคซีนและหน่วยบริการฉีดวัคซีนตามที่ผู้รับบริการเลือก ยืนยันการจองฉีดวัคซีน โดยโรงพยาบาบาลสามารถออกใบนัดหมายฉีดวัคซีนโควิด-19 หรือนัดหมายฉีดวัคซีนตามระบบนัดหมายปกติของโรงพยาบาล

วัคซีน77

สำหรับการเข้ารับบริการฉีดวัคซีน กลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนจองสิทธิทุกราย สามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ ณ โรงพยาบาลตามวัน เวลาที่จองสิทธิไว้ตามบัตรนัด โดยกลุ่มเป้าหมายที่มี Line Official Account “หมอพร้อม” จะได้รับการแจ้งเตือนการนัดหมายผ่าน Line Official Account “หมอพร้อม”

ทั้งนี้ในกลุ่มเป้าหมายที่มิได้มีการลงทะเบียนจองสิทธิในเวลาที่กำหนด สามารถขอรับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลในช่วงที่ให้บริการวัคซีนโควิด-19 แต่เนื่องจากปริมาณวัคซีนที่โรงพยาบาลได้รับการจัดสรรมีจำนวนจำกัดและไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกคน ดังนั้นโรงพยาบาลต้องให้บริการฉีดวัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมายตามลำดับการจองสิทธิ

4. เลือกวันเวลารับวัคซีนที่ตัวเองสะดวกได้ไหม
สามารถเลือกวัน เวลาที่สะดวกได้ผ่าน Line Official Account “หมอพร้อม”

5. เลือกโรงพยาบาลที่ตัวเองสะดวกได้ไหม
สามารถเลือกโรงพยาบาลที่ได้รับอนุญาตให้เป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่าน Line Official Account “หมอพร้อม”

6. ถ้าไม่สะดวกไปรับวัคซีนตามที่โรงพยาบาลกำหนด จะทำอย่างไร
สามารถโทรศัพท์ติดต่อไปยังโรงพยาบาลที่นัดหมายเพื่อขอเลื่อนนัดได้

7. รับวัคซีนเข็มแรกที่โรงพยาบาล ก แล้วแต่ไม่สะดวกไปรับวัคซีนเข็มที่สอง ตามที่วันเวลาและที่โรงพยาบาลกำหนด จะต้องทำอย่างไร

สามารถโทรศัพท์ติดต่อไปยังโรงพยาบาลที่นัดหมายเพื่อขอเลื่อนนัดได้ แต่ต้องไม่เกินในระยะห่างของวัคซีน 2 เข็มที่กำหนดไว้ ซึ่งโดยปกติอยู่ที่ระหว่าง 2-4 สัปดาห์ แต่ขอแนะนำที่ 3 สัปดาห์ แต่หากไม่สะดวกสามารถเลื่อนนัดรับวัคซีนเข็มที่ 2 เกิน 4 สัปดาห์จากเข็มแรกได้เพียงเล็กน้อย เพื่อให้วัคซีนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

วัตซีน7

8. รับวัคซีนเข็มแรกที่โรงพยาบาล ก แล้ว ไม่สะดวกกลับไปรับวัคซีนที่โรงพยาบาล ก ขอเปลี่ยนสถานที่รับวัคซีนได้ไหม
ณ ปัจจุบัน ยังไม่สามารถเปลี่ยนสถานที่ได้ เนื่องจากข้อมูลต่างๆของผู้ที่ได้รับการฉีดจะต้องอยู่ในสถานที่เดียวกัน

9. ทำไมจังหวัดอื่นประชาชนได้รับวัคซีนแล้ว แต่กรุงเทพฯ ประชาชนยังไม่ได้รับ
คณะอนุกรรมการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรุงเทพมหานคร ได้จัดสรรวัคซีนให้กรุงเทพมหานครจำนวนทั้งสิ้น 33,600 Dose

โดยกำหนดแผนการให้บริการวัคซีนระยะแรกในพื้นที่เสี่ยง 6 เขต (เขตบางขุนเทียน เขตบางบอน เขตหนองแขม เขตจอมทอง เขตบางแค เขตภาษีเจริญ) พร้อมกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่รับวัคซีนสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคม จะเป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน

เนื่องจากเป็นช่วงทดสอบระบบ Line Official Account “หมอพร้อม” และเตรียมความพร้อมในเรื่องระบบการนำเข้าข้อมูลและการติดตาม และเฝ้าระวังดูแลรักษาอาการเนื่องจากเป็นวัคซีนใหม่ที่ผลิตและพัฒนาอย่างเร่งด่วน

แม้ว่าหลายประเทศจะได้เริ่มให้บริการวัคซีนนี้อย่างกว้างขวาง โดยพบว่าเป็นวัคซีนที่ปลอดภัย อาการภายหลังรับวัคซีนส่วนใหญ่มักไม่รุนแรงก็ตาม สำหรับประเทศไทยเพื่อเป็นการกำกับติดตามความปลอดภัยและประกันความมั่นใจของประชาชนต่อวัคซีนและงานบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค จึงมีระบบติดตามความปลอดภัยเชิงรุกสำหรับวัคซีนโควิด-19

กรณีพบอาการข้างเคียงบุคลากรกลุ่มนี้จะสามารถสังเกตความผิดปกติ และรายงานอาการไม่พึงประสงค์และสามารถให้การดูแลรักษาได้อย่างทันท่วงที จากนั้นสัปดาห์ที่ 2 จะให้วัคซีนแก่ อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ด้านการพยาบาลพอสมควร ซึ่งหากเกิดอาการไม่พึงประสงค์จะสามารถดูแลตนเองได้ในระดับหนึ่ง

โดยกลุ่มสุดท้าย ที่จะได้รับวัคซีนในระยะแรก ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยที่มีอายุ 18 -59 ปี และมีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรคเสี่ยงคือ

1. โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง

2. โรคหัวใจและหลอดเลือด

3. โรคหลอดเลือดสมอง

4. โรคไตเรื้อรัง

5. โรคมะเร็งทุกชนิด

6. โรคเบาหวาน

7. โรคอ้วน และประชาชนทั่วไป (อายุ 18-59 ปี)

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์ หลักฐานทางวิชาการ และคำนึงถึงความปลอดภัยอย่างสูงสุดของประชาชน

10. ไม่อยากรับวัคซีน Sinovac รอรับวัคซีน AstraZeneca ได้หรือไม่
ทั้งนี้โดยหลักการเลือกวัคซีนนั้น แนะนำให้เลือกวัคซีนที่จะได้เร็วที่สุดและมี อย. รับรอง และเมื่อมีวัคซีนให้เลือกมากขึ้น ให้พิจารณาจากข้อมูลประสิทธิผลและความปลอดภัย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight