COVID-19

เลิกเคอร์ฟิว พร้อมออกเดินทาง ต้องรู้ – ปฏิบัติ ท่องเที่ยววิถี New Normal


ท่องเที่ยววิถี New Normal เรื่องที่ต้องรู้ และปฏิบัติ หลังจากรัฐบาลประกาศมาตรการผ่อนปรน เป็นระยะ พร้อมทั้งประกาศยกเลิกเคอร์ฟิว ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน นี้

อย่างไรก็ตาม ยังคงมาตรการห้ามเข้าประเทศ ส่งผลให้คนไทยสามารถเตินทางได้ตลอดเวลา ซึ่งแน่นอนว่า ย่อมส่งผลดี ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศ ซึ่งสิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องรู้คือ ท่องเที่ยววิถี New Normal

ท่องเที่ยววิถี New Normal

นั่นเพราะ การประกาศเคอร์ฟิว ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างหนัก จากการเดินทางของนักท่องเที่ยว ที่หยุดชะงักทันที เมื่อ่มีการยกเลิกเคอร์ฟิวแล้ว เชื่อว่า จะทำให้นักท่องเที่ยวในประเทศ ที่อั้นมาถึง 2 เดือน ส่วนหนึ่งเริ่มวางแผน และ พร้อมท่องเที่ยวทันที

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่ากังวลตามมาคือ การท่องเที่ยว อาจนำมาซึ่งการระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบใหม่ หากทุกคนย่อหย่อน ไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด

ดังนั้น ก่อนที่จะออกท่องเที่ยว สิ่งที่นักเที่ยวต้องเรียนรู้ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด คือ การท่องเที่ยวตามแบบวิถี New Normal รวมถึงผู้ประกอบการท่องเที่ยวเอง ที่ต้องใส่ใจอย่างจริงจัง ในการยกระดับมาตรฐานการให้บริการ ตามวิถี New Normal เช่นกัน

ผ่อนคลายมาตรการระยะ4 04 01 1

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ได้รวบรวมข้อมูล ข้อปฏิบัติ สำหรับทั้งผู้ประกอบการ และ ผู้ใช้บริการ จาก กรมอนามัย ให้นำไปปฏิบัติและปรับใช้ เพื่อเตรียมตัวท่องเที่ยวในแบบวิถี New Normal ซึ่งจะทำให้ทุกการเดินทาง ของ นักท่องเที่ยว สนุก มีความสุข ประทับใจ และห่างไกลจากเชื้อไวรัสโควิด -19 ดังนี้

มาตรการป้องกัน สำหรับผู้ประกอบการ และ ผู้ให้บริการ ประกอบด้วย

▪️ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย

▪️ บันทึกประวัติผู้ให้บริการและผู้รับบริการหรือ นักท่องเที่ยว

▪️ สวมใส่หน้ากากอนามัยและถุงมือตลอดเวลา

▪️ จัดให้มีสถานที่ล้างมือและจุดบริการแอลกอฮอลล์

▪️ มีระบบจัดการขยะ และของเสียที่ถูกสุขอนามัย

▪️ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร

▪️ กำหนดแนวเส้นการใช้บริการอย่างชัดเจน

▪️ เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด

ท่องเที่ยววิถี New Normal

มาตรการป้องกัน สำหรับ นักท่องเที่ยว และ ผู้รับบริการ ประกอบด้วย

▪️ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย

▪️ สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

▪️ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร

▪️ ล้างมือด้วยสบู่ หรือ เจลแอลกอฮออล์บ่อยครั้ง

▪️ เปลี่ยนการชำระเงินด้วยเงินสด เป็นระบบโอนเงิน พร้อมเพย์ หรือ อี-วอลเล็ต

พฤติดกรรมการท่องเที่ยวหลัง Covid19 01

ขณะที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้สำรวจพฤติกรรมการท่องเที่ยว ของ นักท่องเที่ยว หลังโควิด -19 พบข้อมูลน่าสนใจ ดังนี้

  • กลุ่มเจนวาย ที่มีอายุระหว่าง 23-40 ปี จะเป็น นักท่องเที่ยว กลุ่มแรกที่ออกเดินทาง
  • ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนทำงาน ที่มีความเป็นตัวของตัวเอง ชื่นชอบเทคโนโลยี
  • นักท่องเที่ยว วิถี New Normal จะให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพ และความปลอดภัยมากขึ้น
  • ข้อมูล และ การเตรียมความพร้อม ด้านสุขอนามัย มีส่วนสำคัญ ต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว
  • นักท่องเที่ยว มักต้องการเที่ยวในพื้นที่ ที่มีคนรวมตัวกันจำนวนน้อย หลีกหนี สถานที่แออัด

ท้้งนี้ ล่าสุด ยังพบว่า จากการคลายล็อกดาวน์ระยะ 3 ที่ผ่านมา เริ่มเห็นสัญญาณ การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยจากข้อมูลการสำรวจของ Airbnb ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม ถึง 6 มิถุนายน 2563 สามารถ จับสัญญาณท่องเที่ยวไทยฟื้น จากยอดจองการท่องเที่ยวในภายในประเทศไทย เพิ่มขึ้นถึง 13% เมื่อเปรียบเทียบเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมา

ทั้งหมดนี้ เป็นเทรนด์ที่จะเกิดขึ้น และเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจ ปฏิบัติตาม ทั้ง นักท่องเที่ยว และ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว เพื่อไม่ให้เกิดเคอร์ฟิว รอบใหม่ หากไวรัสโควิด -19 กลับมาระบาดอีกครั้งฃ

อ่านข่าวเพิ่มเติม