ดูหนังออนไลน์
COVID-19

เปิดผลกระทบโควิด-19 คนไทย 38% รายได้หายวูบกว่า 50%

ผลกระทบโควิด -19 ต่อรายได้ของคนไทย ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสที่ผ่านมา โดยพบว่า กว่า 38% เสียรายได้ไปมากกว่าครึ่งหนึ่งของรายได้ในช่วงปกติ

โควิด -19 เป็นปรากฏการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก ธุรกิจต่าง ๆ ต้องปรับตัวครั้งใหญ่ เพื่อความอยู่รอด เโดยพบว่า ทำให้เกิด ผลกระทบโควิด -19 ต่อรายได้ของคนไทย จำนวนมหาศาลอย่างไม่เคยมีมาก่อน

ผลกระทบโควิด -19 ต่อรายได้ของคนไทย

แม้ว่าในประเทศไทย ภาครัฐ จะประกาศผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์ และปลดล็อกเศรษฐกจิ ตามยอดผู้ป่วยที่น้อยลง แต่จนถึงปัจจุบัน ประชาชนจำนวนมาก ก็ยังไม่สามารถกลับมามีรายได้ใกล้เคียง เหมือนยามสภาวะปกติได้

ผลวิจัยล่าสุด จาก อิปซอสส์ (Ipsos) เผยว่า โควิด -19 ทำให้คนไทยกว่า 38% รายได้หายไปกว่าครึ่ง และกว่า 14% ของคนไทยขาดรายได้ไปโดยสิ้นเชิงจากสถานการณ์นี้

ผลวิจัยเดียวกัน ยังแสดงให้เห็นว่า ผลกระทบโควิด -19 ต่อรายได้ของคนไทย นั้น ผู้ที่ได้รับผลกระทบ มากที่สุด คือ ผู้ที่มีรายได้น้อย และอาศัยอยู่ในต่างจังหวัด ภูมิภาคต่างๆ

กลุ่มผู้มีรายได้น้อยกระทบหนัก

ผลสำรวจชี้ว่า ผู้ที่รายได้ต่ำ เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุด ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มคนที่มีรายได้สูง ที่ได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยเท่านั้น โดยกว่า 39% ของคนไทยที่มีรายได้ต่ำ หรือผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาท ต่อเดือน สูญเสียรายได้ไปอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง ระหว่างช่วงวิกฤติ

ยิ่งไปกว่านั้น กว่า 15% ของผู้ที่มีรายได้ต่ำ ยังได้รับผลกระทบหนักถึงขั้น ขาดรายได้ไปอย่างสิ้นเชิง ซึ่งต่างจากผู้ที่มีรายได้ป่นกลาง (30,000 ถึง 50,000 บาท/เดือน) และรายได้สูง (มากกว่า 50,000 บาท/เดือน) ที่ได้รับผลกระทบลดหลั่นไปตามกัน ซึ่งขาดรายได้ไปอย่างสิ้นเชิงเพียง 5% และ 3% ตามลำดับ

กรุงเทพศูนย์กลางการระบาด แต่รายได้คนกรุงเทพ ไม่ได้ลดลงมากเท่าคนต่างจังหวัด

ถึงแม้ว่าผู้ติดเชื้อโควิด-19 ส่วนใหญ่จะตรวจพบได้ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล แต่สถานการณ์โรคระบาด กลับส่งผลกระทบต่อรายได้ของคนต่างจังหวัด มากกว่าคนกรุงเทพฯ

ทั้งนี้ เห็นได้จาก ผลสำรวจที่ชี้ว่า กว่า 44% ของผู้ที่อยู่ต่างจังหวัด สูญเสียรายได้ ต่อเดือนไปเกินครึ่งหนึ่งของรายได้ปกติ ในขณะที่เพียง 32% ของคนที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑลเท่านั้น ที่ได้รับผลกระทบเดียวกัน

นอกจากนั้น มีผู้อยู่ต่างจังหวัดถึง 18% ที่เหลือรายได้เป็นศูนย์ในช่วงวิกฤติ แต่คนกรุงเทพฯ ถึง 42% กลับได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อย คือ รายได้ ลดลงไม่เกิน 20% และอีก 16% ที่ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ

กลุ่มวัยรุ่นเปราะบาง โดนผลกระทบรุนแรง

ในขณะที่วัยรุ่น เป็นกลุ่มที่มีเงินเก็บ สำหรับสถานการณ์ที่ไม่ปกติน้อยกว่ากลุ่มอื่นๆ วัยรุ่นไทยกลับได้รับผลกระทบที่รุนแรงที่สุด จากเหตุการณ์โรคระบาดในครั้งนี้ คือ เกือบ 1 ใน 2 ของวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 18-24 ปี สูญเสียรายได้ มากกว่า 50% และ 1 ใน 5 ของวัยรุ่นไทย สูญเสียรายได้ไปโดยสิ้นเชิง

ในขณะที่กลุ่มช่วงอายุ 45 ปี ขึ้นไป กลับเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนสูงที่สุด ที่ไม่ได้รับผลกระทบทางรายได้ คือ 18% ของคนวัย 45 ปีขึ้นไป ไม่ไดรับผลกระทบใด ๆ จากการระบาดครั้งนี้

ผู้หญิง สูญเสียรายได้มากกว่าผู้ชาย

นอกจากนี้ การสำรวจยังพบว่า ผู้หญิงขาดรายได้ไปโดยสิ้นเชิงมากกว่าผู้ชาย โดยมีเพียง 11% ของผู้ชายเท่านั้น ที่รายได้ทั้งหมดหายไปในช่วงโควิด -19 แต่มีผู้หญิงมากถึง 16% ที่สูญเสียรายได้ไปโดยสิ้นเชิงในช่วงนี้

ทั้งนี้ แม้ว่าสำหรับภาครัฐแล้ว การควบคุมการแพร่ระบาดของ โควิด-19 จะสำคัญเป็นอันดับแรก แต่จากการสำรวจผลกระทบรายได้คนไทยจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้เห็นถึงความเปราะบางของประชาชนคนไทย โดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้น้อยและอาศัยอยู่ในต่างจังหวัด

ดังนั้น ผลสำรวจครั้งนี้ จึงเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญว่า นอกจากโรคระบาดที่รัฐบาลต้องพยายามควบคุมแล้ว ปากท้องของประชาชนคนไทย ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT