ดูหนังออนไลน์
COVID-19

นนทบุรีสั่งปิดสถานที่เพิ่ม 37 แห่ง เริ่มพรุ่งนี้-30 เม.ย.ป้องกันโควิดระบาด

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนนทบุรี ลงนามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 6) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 มีการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว และยังมีสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคระบาด บางแห่งยังคงเปิดให้บริการ จึงมีคำสั่งให้ปิดสถานที่ในพื้นที่ จังหวัดนนทบุรีเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2563 จำนวน 37 แห่ง

นนทบุรี

นนทบุรี1

นนทบุรี2

 

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight