Circular Economy

ซีพี ออลล์ เดินหน้า 7 Go Green เปลี่ยนขยะพลาสติก เป็น ‘ลานอเนกประสงค์รักษ์โลก’ แห่งที่ 3

ซีพี ออลล์ เดินหน้า 7 Go Green ร่วมกับ ชอยส์ มินิ สโตร์ และ Green Road เปลี่ยนขยะพลาสติก เป็น “ลานอเนกประสงค์รักษ์โลก” แห่งที่ 3

บริษัท ชอยส์ มินิ สโตร์ จำกัด ผู้บริหารร้านสาขาเซเว่น อีเลฟเว่น ในพื้นที่ภาคเหนือ ร่วมกับ บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่ และ Green Road ส่งมอบ “ลานอเนกประสงค์รักษ์โลก”  ให้กับโรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งเป็นลานที่มีส่วนผสมของขยะพลาสติกกำพร้าที่ผ่านการคัดแยกจากร้านเซเว่น อีเลฟเว่น จำนวน 5 สาขา ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมกับวัตถุดิบหลักในการผสม eco-concrete ใช้ทำพื้นสนาม ตามโนบาย 7 GO Green เพื่อสิ่งแวดล้อม 24 ชั่วโมง ของซีพี ออลล์

ซีพี ออลล์

ส่งมอบลานอเนกประสงค์รักษ์โลก ให้กับโรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง

โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก นายประสิทธิ์ ฉกาจธรรม รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาความยั่งยืน บมจ.ซีพี ออลล์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ดร.ประกิจ เสาร์แก้ว ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง, นายพิรุฬห์วัฒน์ อุทรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง กล่าวถึงการพัฒนาด้านศึกษาของโรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง และ นายบวรเวทย์ ตันตรานนท์ กรรมการผู้จัดการ(ร่วม) สายงานปฏิบัติการ บริษัท ชอยส์มินิสโตร์ จำกัด กล่าวถึงความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อม  และร่วมส่งมอบ “ลานอเนกประสงค์รักษ์โลก”  อีกด้วย

ซีพี ออลล์

สำหรับ “ลานอเนกประสงค์รักษ์โลก” โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง มีขนาด 286 ตารางเมตร โดยนำแนวคิดมาจากโครงการลดขยะ เพิ่มประโยชน์ ใช้ขยะพลาสติกจากการคัดแยกและได้รับบริจาคจากลูกค้าร้าน 7-Eleven นำกลับมาสร้างเป็นลานกรีนซีเมนต์ (Green Cement) โดยโครงการ GREEN ROAD ช่วยลดการใช้ทรายและปูน ทั้งยังสามารถลดปริมาณขยะพลาสติกทิ้งลงหลุมฝังกลบได้ 834 กิโลกรัม ภายใต้การสนับสนุนโครงการโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ชอยส์มินิสโตร์ จำกัด

นายพิรุฬห์วัฒน์ อุทรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง กล่าวว่า ขอบคุณโครงการคอนเน็กซ์อีดี ที่ทางซีพี ออลล์ และชอยส์ สนับสนุนโรงเรียนโดยการสร้างลานอเนกประสงค์ให้กับนักเรียนใด้ใช้เพื่อการมีสุขภาพที่แข็งแรง อันจะส่งผลให้กับการพัฒนานักเรียนในโรงเรียนพร้อมกับรณรงค์ปลูกฝังจิตสำนักในการรักษ์สิ่งแวดล้อม

ซีพี ออลล์

7 GO Green เพื่อสิ่งแวดล้อม 24 ชั่วโมง ลดขยะพลาสติก

นายประสิทธิ์ ฉกาจธรรม กล่าวเสริมว่า โครงการ “ลานอเนกประสงค์รักษ์โลก” นี้ เป็นหนึ่งในนโยบาย 7 GO Green เพื่อสิ่งแวดล้อม 24 ชั่วโมงของซีพี ออลล์ ในการลดปริมาณขยะพลาสติกเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการ Circular Economy ระบบเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในทุกกระบวนการ

โดย “ลานอเนกประสงค์รักษ์โลก” นี้ ได้มีการส่งมอบให้กับเกาะพะงัน , ชุมชนบ้านหนองอุ่ม จังหวัดมหาสารคาม และ แห่งล่าสุดนี้ถือว่าเป็นแห่งที่ 3 เพื่อเป็นสถานที่ที่จะเสริมสร้างพัฒนาการของน้อง ๆ เยาวชน นักเรียน ทางด้านกีฬา อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ เพื่อนำไปต่อยอดและพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาให้แข็งแกร่งและดีขึ้นต่อไปในอนาคต

ซีพี ออลล์

ด้านนายบวรเวทย์ ตันตรานนท์ กรรมการผู้จัดการ(ร่วม) สายงานปฏิบัติการ บริษัท ชอยส์มินิสโตร์ จำกัด กล่าว หลังจากทางซีพี ออลล์ แจ้งเรื่องโครงการนี้ ทางชอยส์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของโครงการ ที่ทำให้เด็กๆ นักเรียน มีลานอเนกประสงค์เพื่อทำกิจกรรมด้านกีฬา โดยนำพลาสติกเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

อีกทั้งยังสร้างให้ชุมชนใกล้เคียงได้มีความตระหนักถึงการนำพลาสติกกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ จึงให้ความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการดังกล่าวให้เกิดขึ้น โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ลานอเนกประสงค์รักษ์โลกแห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมการจัดกิจกรรมกีฬาชนิดต่าง ๆ ของทางโรงเรียน รวมถึง ชุมชน บริเวณใกล้เคียง

ซีพี ออลล์

ภาพน้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง

3 3

ภาพการดำเนินการสร้างลานอเนกประสงค์รักษ์

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตามเราได้ที่

Avatar photo