ดูหนังออนไลน์
Environmental Sustainability

‘เครือซีพี’ มุ่งสร้างผู้นำแห่งอนาคต หนุน 20 เยาวชนไทย แสดงพลังเวที ‘One Young World 2021’

เครือซีพีมุ่งมั่นสร้างผู้นำแห่งอนาคต สนับสนุน 20 ตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่ ร่วมแสดงพลังบนเวทีสุดยอดผู้นำเยาวชนระดับโลก “One Young World 2021” สร้าง “The Change Maker” ปั้นผู้นำรุ่นใหม่ขับเคลื่อน 6 ประเด็นสำคัญ เพื่อโลกยั่งยืน “มูฮัมหมัด ยูนุส”เจ้าของรางวัลโนเบลสันติภาพ ร่วมติวเข้ม ปลุกพลังตัวแทนเยาวชนไทยเร่งสร้างสรรค์สิ่งใหม่บนความท้าทายของวิกฤตโควิด-19

เครือเจริญโภคภัณฑ์ มุ่งมั่นสนับสนุน และส่งเสริมคนรุ่นใหม่ ร่วมสร้างพลังสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่บนเวทีการประชุมระดับนานาชาติ One Young World 2021 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 นับตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา

ผู้นำแห่งอนาคต

เวทีนี้ เป็นเวที “การประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดในโลก” และในปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-25 กรกฎาคม 2564 ณ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ร่วมสนับสนุน 20 ตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่ จากกลุ่มธุรกิจในเครือซีพีเข้าร่วมเวที One Young World 2021

เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และแบ่งปันประสบการณ์ของเยาวชนคนรุ่นใหม่จากทั่วโลกกว่า 2,000 คน ใน 190 ประเทศ ที่จะมารวมตัวกันเพื่อแสวงหาความร่วมมือ และแนวทางแก้ปัญหาสำคัญต่างๆของโลก โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่ทั่วโลกกำลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

เครือซีพีตระหนักถึงการส่งเสริม และสร้างบทบาทผู้นำเยาวชนคนรุ่นใหม่ของไทย ที่จะขึ้นมาเป็น “The Change Maker” หรือผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลง ให้กับสังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็นพลังสำคัญต่อการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้โลกที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

สำหรับปีนี้การประชุม One Young World 2021 จะจัดขึ้นในรูปแบบผสมผสาน โดยส่วนกลางจะจัดขึ้นที่เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี และผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกจะร่วมประชุม ในรูปแบบการประชุมเสมือนจริง ผ่านทางออนไลน์ หรือ Virtual Summit

aw oyw20 hori 02

ตลอดช่วงเวลาของการจัดประชุม ตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่ตั้งแต่อายุ 18-30 ปี จากทั่วโลก จะมารวมตัวกันเพื่อร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ และเสนอแนวทางแก้ไข (solution) และกรณีศึกษาต่างๆ (Best Practices) ในวิกฤติสำคัญของโลก

ในปีนี้ได้กำหนดหัวข้อ ที่เป็นปัญหาเร่งด่วนระดับโลกเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางแก้ไข ประกอบด้วย 6 ประเด็น คือ

  1. การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Crisis)
  2. การศึกษา (Education)
  3. สิทธิและเสรีภาพ (Rights & Freedom)
  4. การแก้ปัญหาความขัดแย้ง (Conflict Resolution)
  5. การพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต (Future Economies)
  6. บทเรียนจากโรคระบาด (Lessons from The Pandemic)  ซึ่งเป็นประเด็นที่เพิ่มขึ้นมาในปีนี้ จากสถานการณ์ที่โลกกำลังเผชิญวิกฤติโควิด-19

พร้อมกันนี้ยังได้เชิญตัวแทนผู้นำระดับโลก ในหลากหลายสาขาอาชีพ ทั้งในแวดวงการเมือง ธุรกิจ เศรษฐกิจ และสังคม มาร่วมปาฐกถาพิเศษ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายแก่เหล่าผู้นำเยาวชนคนรุ่นใหม่จาก 190 ประเทศทั่วโลกในเวทีนี้ด้วย

2094D75A FBA8 484E A0C9 D18EDDB8B8BD
ศุภชัย เจียรวนนท์

ทางด้าน นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า เครือซีพีได้ส่งตัวแทนเยาวชนไทย เข้าร่วมเวที One Young World มาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2015 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดเวทีดังกล่าว

ในปีนี้นับเป็นปีที่ 6 ที่ได้ร่วมส่ง 20 ตัวแทนคนรุ่นใหม่ของกลุ่มธุรกิจในเครือฯ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองความคิด และหาทางออกในการแก้ปัญหาเร่งด่วนของโลก ซึ่งตัวแทนคนรุ่นใหม่ นี้จะเป็น The Change Maker หรือ ผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลง ที่พร้อมจะนำองค์ความรู้ และศักยภาพไปสร้างสรรค์ และทำประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศไทยต่อไป

โดยเฉพาะในปัจจุบัน ที่โลกกำลังเผชิญกับสถานการณ์โควิด-19 ควบคู่กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ที่เป็นหนึ่งในวาระสำคัญของโลก ซึ่งการสร้างโลกใบนี้ให้ยั่งยืนในทุกมิติ จะต้องอาศัยความร่วมมือจากพลังคนรุ่นใหม่ ที่จะต้องกล้าคิด กล้าทำ ขึ้นมาเป็นผู้นำในรุ่นถัดไป เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหาสำคัญนี้

Screen Shot 2564 07 12 at 10.38.00

จึงเชื่อมั่นว่า การส่งตัวแทนคนรุ่นใหม่ไทยเข้าร่วมในเวที One Young World จะเป็นก้าวสำคัญในการสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ที่จะมาเป็นเครือข่ายคนรุ่นใหม่ที่จะช่วยพลิกวิกฤติต่าง ๆ ในสังคมได้

“บทบาทการเป็นผู้นำที่ดี ต้องเริ่มจากการเป็นตัวอย่างที่ดี พร้อมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สิ่งสำคัญผู้นำจะต้องมีกรอบความคิด หรือ Mindset ที่มีความเมตตา มี Compassion ต่อผู้อื่น ต้องมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น หากมีกรอบความคิดนี้เกิดขึ้น ก็จะเป็นแรงผลัดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ให้เกิดขึ้นจากตัวเองส่งต่อไปยังสังคม”

“ขณะเดียวกันบทบาทผู้นำรุ่นใหม่ก็ต้องเชื่อมั่นในความคิด ความกล้าของตนเอง เพราะคนรุ่นใหม่จะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงประเทศและโลกใบนี้ให้เติบโตอย่างยั่งยืน”

เครือซีพียังรับได้รับเกียรติจาก “นายมูฮัมหมัด ยูนุส” (Muhammad Yunus) นักเศรษฐศาสตร์เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ผู้ริเริ่มแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business) และผู้ก่อตั้ง Yunus Foundation หนึ่งในนักสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งเคยร่วมขึ้นเวที One Young World มาให้แนวคิดพร้อมจุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจแก่ 20 ตัวแทนเยาวชนไทย ในการเตรียมความพร้อมก่อนถึงวันประชุม One Young World 2021

Professor Yunus CPG OYW 2021

นายยูนุส กล่าวว่า ตัวแทนผู้นำคนรุ่นใหม่ของคนไทย จะมีส่วนสำคัญอย่างมากในการสร้างการเปลี่ยนแปลงบนเวที One Young World 2021 ซึ่งขณะนี้สถานการณ์โควิด-19 ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญ จะเป็นบทพิสูจน์ และความท้าทายให้กับผู้นำรุ่นใหม่ ในการร่วมกันหาทางออก และแก้ปัญหาสำคัญของโลก

โดยเฉพาะในกลุ่มของคนรุ่นใหม่ที่มาจากภาคธุรกิจ ที่จะต้องตระหนักว่า การดำเนินธุรกิจจากนี้ จะไม่มุ่งแสวงหาเพียงผลกำไรเท่านั้น แต่จะต้องคำนึงถึงการสร้างประโยชน์เพื่อสังคม ตลอดจนมองเห็นมิติการแก้ปัญหาด้านความยั่งยืนคู่ขนานไปด้วย

คนรุ่นใหม่จะต้องเร่งลงมือสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น ในหลักการที่เรียกว่า “สามศูนย์” (three zeros) คือ

  • ความยากจนต้องเป็นศูนย์ (Zero Poverty)
  • อัตราการว่างงานเป็นศูนย์ (Zero Unemployment)
  • การปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ (Zero Net Carbon Emission)

การทำธุรกิจเพื่อสังคม จะเป็นคำตอบของโลกในยุคใหม่ ในการนำองค์ความรู้ จากองค์กรธุรกิจมาช่วยแก้ไขปัญหาชุมชน สังคม และโลกให้เกิดความสันติสุขและยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกด้วย

Screen Shot 2564 07 07 at 10.18.01

“ผมเชื่อมั่นว่าตัวแทนผู้นำคนรุ่นใหม่ไทย และจากทั่วโลกในเวที One Young World 2021 จะเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ดีขึ้น โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ขณะนี้ยังลุกลามทำลายระบบเศรษฐกิจทั่วโลกอย่างคาดไม่ถึง ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมเป็นอย่างมาก”

ดังนั้น ผู้นำรุ่นใหม่ต้องลุกขึ้นมาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้สามารถสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ ต้องผสมผสานแนวคิดการทำงาน การทำธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการสร้างประโยชน์และแก้ปัญหาสังคม ชุมชนในเวลาเดียวกัน” เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพกล่าว

#OYW2021 #OYWThailandbtCPG #Immunityfortheworld

อ่านข่าวเพิ่มเติม