Business

‘ซีพีเอฟ’ จ่ายปันผลหุ้นละ 1 บาท มั่นใจปี 64 ธุรกิจดีต่อเนื่อง


ซีพีเอฟกำไรสุทธิ ปี 2563 โต 41% จ่ายปันผล 1 บาทต่อหุ้น EBITDA แตะ 81,692 ล้านบาท มั่นใจปี 2564 ผลประกอบการจะดีขึ้นต่อเนื่อง

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ รายงานกำไรสุทธิประจำปี 2563 จำนวน 26,022 ล้านบาท เติบโต 41% จากปีก่อน มีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายภาษีและค่าเสื่อมราคา (EBITDA) จำนวน 81,692 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 72%

S 23232550 1

ปัจจัยหลักมาจากการที่บริษัทให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการ กระบวนการผลิตด้วยมาตรฐานสูงสุด ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัย รวมทั้งการใช้ระบบ AI มาเสริมการทำงานให้มีผลดีที่สุดกว่าในอุตสาหกรรม ทำให้แม้ในภาวะวิกฤติโรคระบาดทั้งโควิด-19 และโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) บริษัทยังสามารถสร้างผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร กล่าวถึงผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างโดดเด่นของซีพีเอฟว่า เป็นผลมาจากการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่บริษัทได้ค้นคว้าขึ้นมา ทั้งการสร้างสายพันธุ์สัตว์ขึ้นมาใหม่ และระบบการเลี้ยง การบริหารจัดการในรูปแบบใหม่ พร้อมการนำ Bio-Security เข้ามาเสริมการดำเนินการ รวมถึงการมีระบบป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ในการเลี้ยงสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในธุรกิจสุกร และธุรกิจกุ้งครบวงจร

ความสามารถในการทำกำไรของบริษัท ปรับตัวดีขึ้นอย่างมาก จากการให้ความสำคัญในการควบคุมประสิทธิภาพและต้นทุน ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม ทั้งด้านการผลิต การเลี้ยง และช่องทางจำหน่ายสินค้า และราคาสุกรในภูมิภาคเอเชีย ที่ปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะในประเทศเวียดนาม และประเทศจีน

ประกอบกับผลดำเนินงานของธุรกิจสัตว์น้ำในประเทศไทย ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จากการปรับกลยุทธ์ทางการตลาด และการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ

ท่ามกลางโรคระบาด Covid-19 ที่แพร่ระบาด ทำให้ภาวะเศรษฐกิจหยุดชะงัก และกำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง แต่สินค้าของบริษัท เป็นสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีพ และบริษัทได้ปรับรูปแบบช่องทางการจำหน่ายสินค้า ให้แก่ผู้บริโภคเพิ่มขึ้น พร้อมกับปรับรูปแบบการทำงาน นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้มากขึ้น ทำให้ผลการดำเนินงานไม่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค

นายประสิทธิ์ ยังแสดงความมั่นใจว่า ในปี 2564 นี้ บริษัทจะมีผลการดำเนินงานดีขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  เพราะคาดว่า ผู้บริโภคจะมีกำลังซื้อสินค้ามากขึ้น เนื่องจาก ภาวะการระบาดไวรัสโควิด-19 มีแนวโน้มคลี่คลายลง ส่งผลให้มีความต้องการบริโภคในประเทศต่าง ๆ มากขึ้น

การส่งออกอาหารจากประเทศไทย ก็จะดีขึ้นตามด้วยเช่นกัน ประกอบกับการขยายกำลังการผลิตของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา และการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิต และการขายด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมั่นใจว่าปี 2564 นี้ผลการดำเนินงานจะดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทซีพีเอฟ ยังมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท (ได้มีการจ่ายครั้งแรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563)

อ่านข่าวเพิ่มเติม