ดูหนังออนไลน์
Environmental Sustainability

(คลิป) ตามไปดูต้นแบบโรงไฟฟ้าชีวมวลในต่างแดน

พลังงานชีวมวล กำลังกลายเป็นแหล่งพลังงานทางเลือก ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลก มีการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล ขณะที่เทคโนโลยีถูกพัฒนาให้ทันสมัย ทำให้เชื้อเพลิงจากชีวมวลที่มีอยู่มหาศาล มีบทบาทสำคัญเทียบเคียงกับแหล่งพลังงานอื่น

ทั่วโลกกำลังเร่งพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และความต้องการพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน ทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น เพื่อทดแทนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลทั่วโลก ที่มีสัดส่วนมากถึง 81% ของปริมาณการใช้พลังงานทั้งหมด โดยแหล่งพลังงานมาจากถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ

การผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล ของโรงไฟฟ้าชีวมวลในต่างแดน

ในปี 2561 กระแสไฟฟ้าจากชีวมวลทั่วโลกประมาณ 637 เทราวัตต์ต่อชั่วโมง โดย 66% เป็นชีวมวลอัดเม็ด ตามมาด้วยขยะชุมชนและขยะอุตสาหกรรม และก๊าซชีวภาพ มีสัดส่วน 14% และระหว่างปี 2543-2561 อัตราการเติบโตของการผลิตกระแสไฟฟ้าในแต่ละปี 8% ส่วนมาก เนื่องมาจากการใช้ชีวมวลอัดเม็ดเพิ่มขึ้น

โรงไฟฟ้าชีวมวล

สมาคมชีวมวลโลก (WBA) ประเมินว่าการจ้างงานในภาคพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาแหล่งเชื้อเพลิงจนถึงการผลิตกระแสไฟฟ้า

ส่วนที่มีการจ้างงานมากที่สุด คือ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ รองลงมาพลังงานชีวภาพ พลังงานน้ำ และพลังงานลม

แต่ละประเทศได้ประโยชน์ และกำลังก้าวไปในทิศทางเดียวกัน ในการใช้เชื้อเพลิงชีวมวล เพื่อทดแทนเชื้อเพลิงที่ใช้แล้วหมดไปอย่างฟอสซิล

อ่านข่าวเพิ่มเติม:

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight