ดูหนังออนไลน์
Environmental Sustainability

(คลิป) พลังงานชีวมวล เมกะเทรนด์การพัฒนายั่งยืน


เมกะเทรนด์ชีวมวลโลก ปัจจุบันพลังงานหมุนเวียนที่มีใช้ไม่รู้หมด กำลังกลายเป็นกระแสที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากนวัตกรรมทางเทคโนโลยีก้าวไปไกลมาก รวมถึงกฎระเบียบใหม่ด้านพลังงาน และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปที่มีความวิตกกังวลในเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

กระแสวิตกเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนที่มีมาอย่างยาวนาน ผลกระทบที่มีความชัดเจน และทวีความรุนแรงมากขึ้น ทำให้หลายประเทศทั่วโลก หันมาให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานหมุนเวียน และเร่งพัฒนาเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และส่งผลให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีราคาลดลง และเริ่มแข่งขันได้กับเชื้อเพลิงฟอสซิล

พลังงานชีวมวล เมกะเทรนด์การพัฒนายั่งยืน

จากสภาพภูมิอากาศที่มีการแปรปรวน และเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก นับเป็นความท้าทายของโลกในยุคปัจจุบัน แนวทางแก้ไขที่สำคัญคือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทำให้การใช้พลังงานหมุนเวียน และการปรับประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพื่อนำมาทดแทน หรือลดการใช้พลังงานจากฟอสซิล กลายเป็นทางออกที่สำคัญ

สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ หรือ ไออีเอ คาดการณ์ว่าภายในปี พุทธศักราช 2583 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน จะแซงหน้าเชื้อเพลิงจากฟอสซิล อย่างก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน และถ่านหิน

พลังงานชีวมวล

การจ้างงานจากพลังงานหมุนเวียนพุ่งทะลุ 11.5 ล้านคนทั่วโลก

จากการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลทั่วโลกที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี สมาคมชีวมวลโลก (WBA) ประเมินว่าการจ้างงานในภาคพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาแหล่งเชื้อเพลิงจนถึงการผลิตกระแสไฟฟ้า

ส่วนที่มีการจ้างงานมากที่สุด คือ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ รองลงมาพลังงานชีวภาพ พลังงานน้ำ และพลังงานลม

ในปี 2562 สมาคมชีวมวลโลก (WBA) คาดว่าจะเกิดการจ้างงานจากพลังงานหมุนเวียนทั่วโลก 11.5 ล้านคน และเฉพาะในพลังงานชีวภาพ ประมาณ 3.58 ล้านคน

ดังนั้นการใช้พลังงานชีวมวลในโลก ต้องอาศัยนโยบายของรัฐบาลสนับสนุน ทั้งภาคเกษตรและการทำป่าไม้ รวมถึงการสร้างเสถียรภาพด้านราคา เพื่อใช้เป็นพลังงานในภาคขนส่ง แหล่งพลังงานความร้อนและไฟฟ้า ซึ่งมาตรการภาษีที่จัดเก็บจากพลังงานฟอสซิลในอัตราสูงจะเป็นตัวเร่ง ให้เกิดการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพลังงานหมุนเวียนเร็วขึ้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม:

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight