Technology

‘AXONS’ คว้า 3 รางวัลชนะเลิศ ‘Asian Technology Excellence Awards 2022’ ตอกย้ำผู้นำ ‘Agri Tech’

“AXONS” สร้างปรากฏการณ์ด้านเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรม และอาหาร คว้า 3 รางวัลชนะเลิศ จากเวทีระดับภูมิภาค “Asian Technology Excellence Awards 2022”  ด้านเทคโนโลยี “Mobile” อุตสาหกรรมเกษตร “Enterprise Software” กลุ่มธุรกิจ และ “Blockchain” อุตสาหกรรมค้าปลีก ตอกย้ำศักยภาพด้านดิจิทัล เบื้องหลังการก้าวสู่ “ครัวของโลก” อย่างยั่งยืน

วันนี้ (7 ก.ย.) นายสรรเสริญ สมัยสุต กรรมการผู้จัดการ แอ๊กซอน (AXONS) เปิดเผยว่า บริษัทเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างครบถ้วน ทั้งงานหน้าบ้าน และหลังบ้าน ถือเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรม และอาหาร  (Agri Tech Company) ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม และอาหารหลายแห่ง อาทิ “ซีพีเอฟ” ซึ่งมีห่วงโซ่การผลิตที่ใหญ่และยาวมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

AXONS

การได้รับรางวัล Asian Technology Excellence Awards ถึง 3 รางวัล เป็นความภาคภูมิใจของทีมงาน AXONS ทุกคน ที่พิสูจน์ได้ว่าเทคโนโลยีของบริษัท ทำให้อาหารทุกจาน ที่เสิร์ฟไปยังทุกโต๊ะอาหาร ในทุกร้าน และทุกบ้านทั่วโลก เป็นอาหารที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพที่ปลอดภัย เชื่อถือ และตรวจสอบย้อนกลับได้

“ที่นี่เป็นสถานที่ ที่คนรุ่นใหม่ฝีมือดี ใช้เป็นสนามจริงในการประลองฝีมือ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่เต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ เพื่อร่วมกันดูแลความเป็นอยู่ของทุกชีวิตบนโลกนี้ให้ดียิ่งขึ้น”

ทีมงานด้านเทคโนโลยีของ AXONS ทำหน้าที่ดูแลทุกขั้นตอนของห่วงโซ่การผลิต ที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลกของบริษัทลูกค้า โดยใช้ Data หรือข้อมูล จำนวนมหาศาล มาขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้ง และยั่งยืน ครอบคลุมการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิต การประสานงานในหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการจัดการด้านค้าปลีก

AXONS รับ 3 รางวัล จาก 3 โครงการ

โครงการ Agriculture Platform ด้วยระบบ AXONS- AgriTech หรือ แพลตฟอร์มสำหรับเกษตรกรพืชไร่-พืชสวน ที่ช่วยในการบริหารแปลงปลูกขนาดใหญ่ ด้วยภาพถ่ายจากโดรน/ดาวเทียม สามารถติดตามแปลงปลูกแบบเรียลไทม์ ทั้งสภาพอากาศ ปริมาณฝน ความชื้น และทิศทางลม ช่วยให้เกิดการแบ่งปันองค์ความรู้ ระหว่างเกษตรกรและผู้เชี่ยวชาญ ทั้งยังสามารถเช็คราคาพืชผลในท้องตลาดได้ด้วย

ที่น่าสนใจคือ การสนับสนุนเครื่องมือในการเพาะปลูก ที่จะช่วยลดต้นทุนเกษตรกร ด้วยการจัดหาแหล่งให้เกษตรกรได้แบ่งปัน หรือเช่าใช้เครื่องมือทางการเกษตรร่วมกัน

AXONS

โครงการ Visitor Registration ด้วยระบบ AXONS-VRegist เป็นระบบอัตโนมัติคัดกรองบุคคลก่อนเข้าโรงงาน ตรวจสอบทั้งอุณหภูมิ สุขลักษณะ และสุขภาพเพื่อประเมินความเสี่ยงของแต่ละบุคคล และติดตามการเข้าออกพื้นที่ของบุคคลภายนอก

โดยรวบรวมข้อมูลเพื่อบริหารจัดการด้วย BI Dashboard เพื่อตอบโจทย์การตรวจสอบสุขภาพของแขกผู้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน ตั้งแต่ในช่วงโควิด-19 และยังคงใช้ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการควบคุม ป้องกันโรค และลดความเสี่ยงด้านการระบาดภายในโรงงาน

โครงการ Traceability แพลตฟอร์มตรวจสอบย้อนกลับด้วยระบบ AXONS-Trace ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าของลูกค้า โดยผู้บริโภคสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์ เพื่อดูแหล่งผลิตสินค้า แสดงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ การผลิต การแปรรูป การขนส่ง แสดงคุณค่าโภชนาการ พร้อมเมนูแนะนำสำหรับผู้บริโภค โปร่งใสด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ที่ปรับแก้ข้อมูลจากแหล่งที่มาไม่ได้ มีความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุด

แพลตฟอร์มนี้ช่วยลดต้นทุนให้คู่ค้า (Suppliers) ที่เดิมใช้ซอฟต์แวร์จากผู้ขายรายอื่นลงมากกว่า 50% และยังเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยน่าเชื่อถือเพิ่มเติมอีกขั้นหนึ่งด้วย

AXONS

ตัวอย่างเช่น การตรวจสอบย้อนกลับของผลิตภัณฑ์ซีพีเอฟ หนึ่งในลูกค้าสำคัญของบริษัท ซึ่งมีการบ่งบอกถึงการเป็น “ผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน” (Sustainable Product) โดยแสดงให้เห็น มาตรฐาน Carbon Footprint และฉลากลดโลกร้อน (Carbon reduction rating) เป็นข้อมูลแก่ผู้บริโภค เกี่ยวกับกระบวนการผลิตที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด (Carbon Rating ระดับเหรียญทอง)

ทั้งนี้ รางวัล Asian Technology Excellence Awards 2022 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 โดยนิตยสารชั้นนำของเอเชีย “ASIAN BUSINESS REVIEW” ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศสิงคโปร์ เพื่อยกย่องโครงการและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่โดดเด่นที่สุด ในแต่ละหมวดหมู่ เและอุตสาหกรรม สะท้อนถึงความเป็นองค์กรผู้นำการปฏิวัติทางเทคโนโลยี และมีการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

โดยมีเกณฑ์การพิจารณาจากความมีเอกลักษณ์และนวัตกรรม ประสิทธิผล และผลกระทบในเชิงบวก ต่อบริษัทและอุตสาหกรรม รวมทั้งกลยุทธ์ดำเนินโครงการมีความยืดหยุ่น สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาได้

AXONS

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo