CSR

‘สุชาติ’ ส่ง ‘ที่ปรึกษา-รองเลขาประกันสังคม’ มองถุงยังชีพ บรรเทาโควิด ผู้ประกันตน ม.40

“สุชาติ” ส่ง “คณะที่ปรึกษา” พร้อมด้วย “รองเลขา สปส.” ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ และให้กำลังใจ ผู้ประกันตนมาตรา 40 ซอยชุมชนพหลโยธิน 45 เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนโควิด-19

วันนี้ (30 เม.ย.) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ ดร.จำลอง ช่วยรอด ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมลงพื้นที่ให้กำลังใจ มอบข้าวสาร เครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประกันตนมาตรา 40 และประชาชนในชุมชนพหลโยธิน 45 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากโควิด-19 พร้อมมอบของเยี่ยมผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ จำนวน 2 ราย

967469799999

ดร.จำลอง กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน ภายใต้การนำของนายสุชาติ ห่วงใยลูกจ้าง และผู้ประกันตน ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 และให้ความสำคัญในการดูแลช่วยเหลือผู้ประกันตนอย่างใกล้ชิด พร้อมเป็นส่วนหนึ่งเดินเคียงข้างสังคมให้หลุดพ้นสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน

ในวันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ลงพื้นที่มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในชุมชนพหลโยธิน 45 ทั้งยังมีโอกาสเยี่ยมผู้ป่วยทุพพลภาพ เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนทุพพลภาพ จำนวน 2 ราย

นายพันธกานต์ มุขวัฒน์ อายุ 39 ปี ผู้ประกันตนมาตรา 33 ทุพพลภาพเจ็บป่วยจากโรคเส้นเลือดสมองตีบ เป็นผู้ทุพพลภาพ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564

ปัจจุบันได้รับเงินทดแทน การขาดรายได้เดือนละ 5,499 บาทตลอดชีพ รับเงินบำเหน็จชราภาพพร้อมดอกผลไปแล้ว 95,5003.98 บาท ได้รับเงินทุพพลภาพรายเดือนถึงปัจจุบันไปแล้ว จำนวน 82,485 บาท

967468

นายกิติศักดิ์ สุขสวัสดิ์ อายุ 59 ปี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ทุพพลภาพเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวาน โรคไต และความดันโลหิตสูง ทำให้ตาทั้ง 2 ข้างมองไม่เห็น ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพ ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2563

ปัจจุบัน ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ เดือนละ 2,400 บาท รับเงินบำเหน็จชราภาพ พร้อมดอกผลไปแล้ว 141,884.76 บาท โดยได้รับเงินทุพพลภาพรายเดือนถึงปัจจุบันไปแล้วจำนวน 57,600 บาท

ดร.จำลอง บอกด้วยว่า กระทรวงแรงงาน พร้อมรับทราบปัญหา และเข้าถึงความเดือดร้อนผู้อยู่อาศัยในชุมชนพหลโยธิน 45 และร่วมเป็นกำลังใจ พร้อมมอบสิทธิประโยชน์จากสำนักงานประกันสังคม เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในการดำเนินชีวิต และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ประกันตนอย่างดีที่สุด

967471

อ่านข่าวเพิ่มเติม