ดูหนังออนไลน์
Economics

ขยายผลเหยียบ 120 กม./ชม. ‘ถนนราชพฤกษ์ – นครอินทร์’ เริ่มได้ต้นปีหน้า

เส้นนำร่องตอบรับดี “ศักดิ์สยาม” เดินหน้า ขยายผลเหยียบ 120 กม./ชม. คาด “ถนนราชพฤกษ์ – นครอินทร์” จ.นนทบุรี เริ่มได้ต้นปีหน้า

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคม เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมติดตามนโยบายกำหนดความเร็ว 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในวันนี้ (14 พ.ค.) ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) ว่า

ภายหลังจากกฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบทที่กำหนด พ.ศ. 2564 มีผลบังคับใช้ และได้มีประกาศผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดิน กำหนดให้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ช่วงบางปะอิน-พยุหคีรี (ช่วงอยุธยา-อ่างทอง) ระหว่าง กม.4+100 ถึง กม. 50+000 เป็นเส้นทางที่ใช้ความเร็วได้ตามกฎกระทรวง ซึ่งรถยนต์ส่วนบุคคลสามารถใช้ความเร็วสูงสุดได้ 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นมานั้น พบว่าสามารถดำเนินการเป็นไปได้ด้วยดี และยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่สะดวกในการใช้เส้นทางในช่วงดังกล่าว

ขยายผลเหยียบ 120 กม./ชม.

ขยายผลเหยียบ 120 กม./ชม.

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้กรมทางหลวง (ทล.) และกรมทางหลวงชนบท (ทช.) พิจารณาเส้นทางที่จะสามารถขยายผลการดำเนินการเพิ่มเติม เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางมากขึ้น โดยมีแผนการดำเนินงาน ดังนี้

 

สายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทล.

1.สายทางที่ดำเนินการได้ภายในปี 2564 โดยใช้งบประมาณของ ทล. จำนวน 6 สายทาง ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงป้ายและเครื่องหมายจราจร คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2564 ได้แก่

 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ช่วงบ่อทอง – มอจะบก จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 5 กิโลเมตร
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ช่วงสนามกีฬาธูปะเตมีย์ – ต่างระดับคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ระยะทาง 0 กิโลเมตร
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 ช่วงคลองหลวงแพ่ง จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทาง 0 กิโลเมตร
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 ช่วงบางนา – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง 0 กิโลเมตร
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ช่วงทางน้ำหนองแขม – บ้านหว้า – วังไผ่ จังหวัดนครสวรค์ ระยะทาง 72 กิโลเมตร
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ช่วงอ่างทอง – ไชโย – สิงห์ใต้ – สิงห์เหนือ – โพนางดำออก จังหวัดอ่างทอง – สิงห์บุรี ระยะทาง 0 กิโลเมตร

2.สายทางที่ดำเนินการภายในปี 2564 โดยใช้เงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) จำนวน 6 สายทาง ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงกำแพงกั้น ติดตั้งป้าย เครื่องหมายจราจรและระบบ ITS คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2564ด้แก่

 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ช่วงเขาวัง – สระพระ ช่วงที่ 1 จังหวัดเพชรบุรี ระยะทาง 9 กิโลเมตร
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ช่วงเขาวัง – สระพระ ช่วงที่ 2 จังหวัดเพชรบุรี ระยะทาง 5 กิโลเมตร
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 9 ช่วงบางแค – คลองมหาสวัสกดิ์ กรุงเทพมหานคร ระยะทาง 8 กิโลเมตร
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 ช่วงนาโคก – แพรกหนามแดง จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทาง 6 กิโลเมตร
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 347 ช่วงเทคโนโลยีปทุมธานี – ต่างระดับเชียงรากน้อย จังหวัดปทุมธานี ระยะทาง 0 กิโลเมตร
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ช่วงหนองแค – สวนพฤษศาสตร์พุแค จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 0 กิโลเมตร

3.สายทางที่จะดำเนินการในระยะถัดไปโดยใช้งบเหลือจ่ายประจำปี 2565 จำนวน 2 สายทาง ได้แก่

 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ช่วงต่างระดับคลองหลวง-ประตูน้ำพระอินทร์ จังหวัดปทุมธานี ระยะทาง 82 กิโลเมตร
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ช่วงประตูน้ำพระอินทร์ – หนองแค จังหวัดอยุธยา ระยะทาง 18 กิโลเมตร

4.สายทางที่จะดำเนินการในปี 2565 – 2571 อีกจำนวน 47 สายทาง โดยใช้เงินกู้จากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)

 

สายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทช. จำนวน 6 เส้นทาง ได้แก่

 • ถนนราชพฤกษ์ (นบ.3021) จังหวัดนนทบุรี ระยะทาง 2 กิโลเมตร
 • ถนนนครอินทร์ (นบ.1020) จังหวัดนนทบุรี ระยะทาง 4 กิโลเมตร
 • ถนนชัยพฤกษ์ (นบ.3030) จังหวัดนนทบุรี ระยะทาง 18 กิโลเมตร
 • ถนนข้าวหลาม (ชบ.1073) จังหวัดชลบุรี ระยะทาง 98 กิโลเมตร
 • ถนนบูรพาพัฒน์ บ้านฉาง (รย.1035) จังหวัดระยอง ระยะทาง 41 กิโลเมตร
 • ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี (ชม.3029) จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 10 กิโลเมตร

สำหรับเส้นทางที่สามารถดำเนินการได้ 2 เส้นทางแรก ประกอบด้วย ถนนราชพฤกษ์ และถนนนครอินทร์ ซึ่งจะใช้เงินสนับสนุนจาก กปถ. คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในต้นปี 2565 และอีก 4 เส้นทางจะสามารถเปิดให้บริการได้ปลายปี 2565

ศักดิ์สยาม1

นายศักดิ์สยาม กล่าวตอนท้ายว่า ได้สั่งการให้ ทล. นำข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ช่วงบางปะอิน-พยุหคีรี (ช่วงอยุธยา-อ่างทอง) ระหว่าง กม. 4+100 ถึง กม. 50+000 ซึ่งเป็นเส้นทางนำร่องที่สามารถใช้ความเร็วสูงสุดได้ 120 กม./ชม. ในระยะแรก ตั้งแต่ปี 2563 – 2564 มาวิเคราะห์เปรียบเทียบสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อที่จะนำมากำหนดมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุสำหรับการดำเนินการในระยะต่อไป

รวมทั้งมอบหมายให้ ทล. และ ทช. เร่งรัดการดำเนินการขอสนับสนุนงบประมาณจาก กปถ. และการใช้เงินกู้จาก สบน. เพื่อให้สามารถขยายผลการดำเนินการเพิ่มเติมสายทางต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และให้เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้

อ่านข่าวเพิ่มเติม