Economics

‘สรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์’ สุดขึ้นหม้อ ผงาดประธานบอร์ด กทพ. อีกตำแหน่ง

สรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์” สุดขึ้นหม้อ ผงาดประธานบอร์ดการทางพิเศษฯ อีกตำแหน่ง มีผลวันนี้ (15 ก.ย.)

วันนี้ (15 ก.ย. 63) คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ (บอร์ด) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) รวม 5 คน เนื่องจากประธานบอร์ดและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระ 3 ปี ดังนี้
1. นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ประธานกรรมการ
2. พลเรือตรี สุวิน แจ้งยอดสุข กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญชัย โสวรรณวณิชกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

สรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากนายสรพงศ์ จะได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานบอร์ดการทางพิเศษฯ แล้ว วันนี้ ครม. ยังแต่งตั้งนายสรพงศ์ จากอธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงคมนาคมด้วย

โดยนายสรพงศ์ นับเป็นหนึ่งในผู้บริหารที่ทำงานเข้าตานายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

อ่านข่าวเพิ่มเติม