ดูหนังออนไลน์
Business

คมนาคมดัน ‘สรพงศ์’ ผงาดรองปลัด โยกย้าย ‘ทวี’ เป็นผู้ตรวจฯ ข้ามหัว ‘รมช.ถาวร’

คมนาคม ดัน “สรพงศ์” ผงาดรองปลัด โยกย้าย “ทวี” เป็นผู้ตรวจฯ ข้ามหัว รมช. สะพัด! พิษเกาเหลาชามโต “ภูมิใจไทย-ประชาธิปัตย์”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (15 ก.ย. 63) คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของ กระทรวงคมนาคม จำนวน 2 ตำแหน่ง ประกอบด้วย

  • นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) โยกย้าย ไปดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง คมนาคม
  • นายทวี เกศิสำอาง อธิบดี กรมท่าอากาศยาน (ทย.) โยกย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม

ทั้งนี้ ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

สรพงศ์ ทวี คมนาคม โยกย้าย

คมนาคม โยกย้าย ข้ามหัว “รมช.ถาวร”

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงคมนาคม ในฐานะผู้กำกับดูแลกรมท่าอากาศยาน (ทย.) เปิดเผยกรณีดังกล่าวว่า ตนไม่ทราบมาก่อนว่า จะมีการโยกย้ายนายทวีจากตำแหน่งอธิบดีกรมท่าอากาศยาน

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมทั้ง 2 คน คือตน และนายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ ก็ไม่มีอำนาจในการบริหารงานบุคคล แต่งตั้ง โยกย้าย อนุญาต หรืออนุมัติงบประมาณแม้แต่บาทเดียว ซึ่งก็เป็นไปตามคำสั่งกระทรวงคมนาคมที่ 429/2563 เรื่องมอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ที่ลงนามโดย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

“ผมรู้สึกเข้าใจความเป็นข้าราชการ ที่ถูกแต่งตั้งโยกย้าย เพราะผมเคยเป็นข้าราชการมาก่อน แต่จากประสบการณ์ที่ทำงานร่วมกับนายทวี ขอยืนยันว่า เป็นคนที่ทำงานได้ดีมาก น่าชื่นชม เพราะเป็นคนที่ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มาตลอด จึงไม่ทราบว่าถูกโยกย้าย เพราะสาเหตุใด” นายถาวรกล่าว

อธิรัฐ รัตนเศรษฐ์ รมช.คมนาคม (ซ้าย) ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม (กลาง) ถาวร เสนเนียม รมช.คมนาคม (ขวา)

สะพัด! เกาเหลา “คมนาคม United”

รายงานข่าวจาก กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม จากพรรคภูมิใจไทย (ภท.) เสนอโยกย้ายนายทวี อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ให้ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ โดยก่อนดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมท่าอากาศยาน นายทวีเคยดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) และปัจจุบันเหลืออายุราชการเพียง 1 ปี

ทั้งนี้ มีกระแสข่าวว่า การโยกย้ายดังกล่าวเกิดจากความไม่พอใจที่ นายทวี สนองนโยบายให้นายถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม จากพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) มากกว่า  โดยเฉพาะงานล่าสุด เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในเปิดสนามบินเบตง จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นสนามบินแห่งใหม่ ลำดับที่ 29 ของกรมท่าอากาศยานในช่วงปลายปี 2563

ที่ผ่านมา การทำงานของนายทวี มีความอิหลักอิเหลื่อ เนื่องจากนายศักดิ์สยาม มอบอำนาจให้นายถาวร กำกับดูแล และปฏิบัติราชการแทนโดยทั่วไปใน 4 หน่วยงาน คือ

  1. กรมท่าอากาศยาน
  2. สถาบันการบินพลเรือน
  3. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
  4. บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด

แต่อำนาจส่วนใหญ่ในการกำกับดูแล กรมท่าอากาศยาน ยังขึ้นอยู่กับนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ได้แก่ อำนาจในการบริหารงานบุคคล การอนุมัติงบประมาณ การอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาตใดๆ ที่เป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคม ตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งใด หรือมติของ ครม. สำหรับงานของส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

NOPPHAWHAN TECHASANEE