Economics

‘นฤมล’ ลุยพัฒนาทักษะการค้า ‘ชายแดนลุ่มน้ำโขง’

“นฤมล” ลงพื้นที่ สนพ.เชียงแสน เดินหน้าพัฒนาศักยภาพแรงงานตามแนวชายแดนไทย ย้ำ แรงงานต้องได้รับการพัฒนาทักษะใหม่ มีความเชี่ยวชาญ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

วันนี้ (12 ก.ย.) นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างเครือข่ายพัฒนาศักยภาพแรงงาน ตามแนวชายแดนไทย พร้อมพบปะพูดคุยกับผู้มาร่วมงาน จำนวนทั้งสิ้น 350 คน ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

1062400

นางนฤมล กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีนโยบายเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ บนหลักการที่ว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจในภาพรวมของภูมิภาค จะส่งผลต่อการเติบโต และการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในประเทศ ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนา 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่มีการใช้เทคโนโลยีชั้นสูง และนวัตกรรมในการผลิต ด้วยการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ หัวใจสำคัญของการพัฒนาในทุกระดับ

1062415

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รูปแบบการทำธุรกิจต่างๆ จะเปลี่ยนไป จนเกิดคำว่า new normal ในหลากหลายมิติ ภาคธุรกิจ และแรงงานต้องปรับตัวให้อยู่รอด และก้าวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ที่กำลังจะเกิดขึ้น จึงต้องมีการพัฒนาทักษะด้านแรงงาน ทั้งการพัฒนาความรู้ในทักษะเดิมให้เชี่ยวชาญ และนำเทคโนโลยีมาสนับสนุน และการพัฒนาทักษะใหม่ เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง และรองรับงาน หรือหน้าที่ใหม่ที่ต่างไปจากเดิม

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดสัมมนาครั้งนี้ ถือเป็นความพยายามของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ได้เชิญทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เป็นแนวทางในการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรองรับการทำงานภาคเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การบริการ และโลจิสติกส์  จึงเชื่อมั่นว่าจะสามารถช่วยกันขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่แรงงาน สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1062412

“ส่วนสำคัญในการทำงานร่วมกับ EEC เพื่อสร้างคนให้พร้อมกับงาน ที่จะเป็นอุตสาหกรรมใหม่ใน S-Curve ทั้ง 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยังมีแนวนโยบาย ที่จะขยายความเจริญสู่ภูมิภาคอื่น นอกเหนือจาก EEC ต่อไปเราจะได้เห็น NEC หรือ Northern Economic Corridor ที่ภาคเหนือนี้”

เช่นเดียวกันกระทรวงแรงงาน ก็มีส่วนในการสร้างทรัพยากรรองรับ และจะได้ขยายสู่ภูมิภาคอีสานต่อไป ซึ่งจะยกระดับกระทรวงแรงงาน ขึ้นเป็นกระทรวงด้านเศรษฐกิจ จึงเป็นเรื่องของการสร้าง ยก ให้ รวมไทยสร้างชาติ คือ การสร้างแรงงานคุณภาพ เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ

1062472

เวทีนี้จึงเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สถานประกอบกิจการและแรงงาน การสนับสนุนแรงงานไทย เพื่อให้สามารถพัฒนาเศรษฐกิจของภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงรายได้มากขึ้น และทุกภาคส่วนที่จะได้รับประโยชน์จากการสัมมนาครั้งนี้

1062468

หลังจากนั้น นางนฤมล พร้อมคณะ ยังได้เยี่ยมชมห้องนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และเยี่ยมชมการฝึกอบรม ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ประกอบด้วย การฝึกอบรมเทคนิคการขับรถลากจูง เป็นกลุ่มผู้ว่างงานจำนวน 22 คน การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ (สำหรับรถพยาบาลและรถฉุกเฉิน) ผู้เข้าอบรม เป็นพนักงานขับรถพยาบาล และรถฉุกเฉิน ที่ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน รวม 30 คน

1062465

การฝึกอบรมคานาเป้ และเครื่องดื่ม สำหรับร้านคาเฟ่ บาร์เทนเดอร์มืออาชีพ บาริสต้ามืออาชีพ และเบเกอร์รี่ฟิวชั่น หลักสูตรละ 25 คน รวม 100 คน

นอกจากนี้ ยังเยี่ยมชม และให้กำลังใจแก่วิทยากรที่เข้าอบรมในหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพวิทยากรเครือข่าย ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อีก 30 คน

1062418

ทางด้าน นางธัญพิสิษฐ์ แซ่จัง หนึ่งในผู้เข้าอบรม เล่าว่า จากเดิมเคยประกอบอาชีพขายของตามตลาดนัด แต่เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ต้องหยุดขาย สามีจึงชวนเข้าฝึกอบมการขับรถ โดยเริ่มจากการเข้าฝึกอบรมรถบรรทุกจนได้ใบรับรองการขับขี่ประเภท 2 และสมัครเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรการขับรถลากจูง เนื่องจากเชื่อว่าจะช่วยให้สามารถหางานทำได้ง่ายขึ้น ซึ่งตำแหน่งการขับรถหัวลากหรือรถขนาดใหญ่ จะมีรายได้ขั้นต่ำ 25,000 บาทต่อเดือน

1062467

อ่านข่าวเพิ่มเติม