ดูหนังออนไลน์
Politics

‘นฤมล’ ลงพื้นที่ขอนแก่น เดินหน้าพัฒนาทักษะ ‘แรงงาน’ สร้างอาชีพ สร้างรายได้

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่เยี่ยม และให้กำลังใจประชาชน ผู้ใช้แรงงานชาวขอนแก่นกว่า 800 คน รวมถึงรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการของคนในพื้นที่ ลั่น เดินหน้าพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่แรงงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

วันนี้ (29 ส.ค.) นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นายภาคิน สมมิตรธนกุล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น พบปะประชาชน และผู้ใช้แรงงาน กว่า 800 คน เพื่อให้กำลังใจแก่ประชาชนผู้ใช้แรงงาน รวมถึงรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะความต้องการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ ที่ว่าการอำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รวมถึง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องสวัสดิการ โดยเฉพาะการให้โอกาสเข้าถึง สิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐาน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

สอดคล้องกับแนวทางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ ตลอดจนโอกาสในการได้รับการพัฒนาทักษะทางอาชีพ ให้มีงานทำ มีรายได้ ซึ่งกระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะได้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อเตรียมความพร้อมกำลังแรงงาน ทั้งแรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ ตลอดจนแรงงานภาคการเกษตร ที่อยู่ในช่วงรอฤดูกาลเก็บเกี่ยว ให้มีโอกาสในการประกอบอาชีพเสริม หรืออาชีพอิสระ สามารถสร้างรายได้ ดูแลตนเอง และครอบครัวต่อไป

“การพบปะประชาชน และผู้ใช้แรงงานในวันนี้ ทำให้รับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ ตลอดจนข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ ต่อการวางแผนการดำเนินงาน ของกระทรวงภายใต้ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ให้สามารถตอบสนอง ต่อความต้องการของภาคประชาชนได้อย่างแท้จริง อีกทั้งเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศด้วย”

สำหรับแรงงานที่ต้องการพัฒนาทักษะฝีมือ ให้ตรงกับความต้องการของตลาด รวมถึงพัฒนาทักษะ เพื่อนำไปประกอบอาชีพเสริม ตลอดจนเพิ่มทักษะฝีมือทางด้านอาชีพ  สามารถติดต่อสมัครฝึกอบรมได้ที่ หน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ หรือติดตามในเฟซบุคเพจกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ หรือโทรสอบถามที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team