The Bangkok Insight

‘นฤมล’ ขานรับนโยบายนายกฯ สร้างแรงงานคุณภาพ ยกระดับทักษะ

“นฤมล” เดินหน้าตามนโยบายนายกรัฐมนตรี ส่งเสริมภาครัฐ ทำงานร่วมกับภาคเอกชน สร้างแรงงานคุณภาพ  พร้อมยกระดับทักษะฝีมือ เพิ่มประสิทธิภาพ และขยายวงบริการได้ครอบคลุมมากขึ้น 

วันนี้ (9 ก.ย.) นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการส่งเสริมการรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศ ระหว่างนายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กับนางสาวจรรยาพร สุนทรวสุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีนายวิชัย ผิวสอาด รองอธิบดีกพร. กับนายสุรชัย วงศ์สวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค เป็นพยานในการลงนาม

นางนฤมล เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้ความสำคัญ และเน้นย้ำการทำงานในรูปแบบประชารัฐ บูรณาการร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพ และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

ความร่วมมือระหว่างกพร. และอีมิแน้นท์แอร์ จึงเป็นการทำงานตามแนวโยบายของนายกรัฐมนตรี รวมถึง เป็นการขับเคลื่อนการทำงานตามแนวทาง สร้าง-ยก-ให้ รวมไทยสร้างชาติ เพื่อสร้างแรงงานคุณภาพ และยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐานด้วย

จากรายงานของกพร. พบว่า ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้าน และการพาณิชย์ขนาดเล็ก ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ช่างเชื่อมแม็ก และช่างเชื่อมทิก เป็นสาขาอาชีพที่ต้องดำเนินการ โดยผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ผ่านการประเมิน และได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (License) ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 เพื่อรับประกันฝีมือ และยกระดับอาชีพเหล่านี้ให้เป็นอาชีพ ที่สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการ และเพิ่มความปลอดภัยต่อสาธารณะ

เช่นเดียวกับสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ต้องดำเนินการโดยผู้ที่ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถที่ได้ประกาศไปแล้ว

“กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ยังร่วมกับภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานอีกหลายสาขาในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการประชาชน อีกทั้งผลักดันสาขาที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ต้องดำเนินการโดยผู้ที่มีใบอนุญาตเท่านั้น เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น และลดอุบัติเหตุต่างๆ ลงได้” นางนฤมล ระบุ

ทางด้านนายธวัช อธิบดีกพร. กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย สร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชน และสาธารณะเป็นไปตาม พ.ร.บ.ดังกล่าว กพร. จึงร่วมกับอีมิแน้นท์แอร์ ที่มุ่งเน้นพัฒนาช่างเครื่องปรับอากาศ ซึ่งบริษัทมีความเชี่ยวชาญในการผลิตกำลังคนในสาขานี้ เป็นตัวอย่างของสถานประกอบกิจการชั้นนำ ที่ตระหนักถึงคุณภาพการให้บริการความปลอดภัย และการพัฒนาบุคลากรในสายอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศ

ในครั้งนี้จะเป็นความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนด้านความปลอดภัย Safety Thailand ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถช่างเครื่องปรับอากาศ ซึ่งบริษัท และเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศดูแล มีบุคลากรสาขาอาชีพนี้อยู่จำนวนมาก

ปัจจุบัน มีช่างจากบริษัท และเครือข่ายทั่วประเทศผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้าน และการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 จำนวน 669 คน เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ ซึ่งหนังสือรับรองความรู้ความสามารถมีอายุ 5 ปี

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
KANYAPORN PHUAKVISUTHI