Business

‘นฤมล’ หนุนเกษตกรปากน้ำโพ ยกระดับสู่ Smart Farmer  

“นฤมล”ลงพื้นที่นครสวรรค์ กระตุ้นแรงงานภาคการเกษตร พัฒนาตนเองสู่เกษตรกรยุค 4.0 ชี้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลปัจจุบัน ทำให้ผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกร ยกระดับสู่การเป็น Smart Farmer ได้ 

ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการการทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุให้กับราษฎร โดยสัญญาเช่าจำนวนมากเป็นการเช่าเพื่อทำการเกษตร ทางกระทรวงแรงงานจึงนำเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับเกตรกรรม แนะนำแก่ประชาชน เพื่อใช้เพิ่มผลผลิตที่สูงขึ้น และช่วยลดต้นทุนการผลิต

โดยกิจกรรมที่กระทรวงแรงงงานได้นำมาบริการประชาชน ณ บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ในวันนี้ ได้แก่ สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ให้บริการ การรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ แนะแนวตำแหน่งงาน รับสมัครงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ นำเทคโนโลยีการควบคุมอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อการเกษตร แนะนำเกษตรกรที่สนใจ นำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิต ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับ บริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่แรงงานในภาคการเกษตร

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ให้คำปรึกษา การรับคำร้องทุกข์ ร้องเรียนเกี่ยวกับสภาพการจ้างงานทั้งในระบบและนอกระบบ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ ให้ความรู้ในเรื่องสิทธิประโยชน์กับผู้ประกันตน การรณรงค์ส่งเสริมการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 พร้อมให้บริการรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 และศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 6 เผยแพร่ความรู้การใช้สารเคมีในการทำงานการเกษตร

ศาสตราจารย์ นฤมล กล่าวว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน ทำให้ผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรยกระดับสู่การเป็น Smart Farmer ซึ่งรัฐบาลโดย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ฝากความห่วงใยมายังพี่น้องเกษตรกรทุกคน และต้องการเห็นเกษตรกรยุคใหม่ มีความรู้ มีทักษะที่สามารถพัฒนาอาชีพของตนเอง ไปสู่การเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ด้วยการนำนวัตกรรมต่างๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ การควบคุมอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อการเกษตร จึงเป็นอีกทางเลือกแก่เกษตรกร ในการเพิ่มผลผลิตการเกษตร และทำงานได้รวดเร็วขึ้น กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงเดินหน้าพัฒนาทักษะให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดสู่การเป็นเกษตรกรยุค 4.0 ต่อไป และเพิ่มหลักสูตรใหม่ ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของแรงงานภาคการเกษตรได้อย่างแท้จริง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight