Economics

ทางด่วนฟรี! 23 ต.ค. วันปิยะมหาราช กทพ.ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง รวม 60 ด่าน

วิ่งฟรีทางด่วน! 23 ต.ค. วันปิยะมหาราช กทพ.ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง รวม 60 ด่าน

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษ ในวันที่ 23 ตุลาคม 2566  รวม 3 สายทาง ดังนี้

ยกเว้นค่าผ่านทาง

ฟรีค่าทางด่วน 3 สายทาง

  • ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่าน
  • ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่าน
  • ทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่าน

ยกเว้นค่าผ่านทาง

ในวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 (วันปิยมหาราช) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น. จำนวน 1 วัน ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โดยเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่ปรากฏในสัญญาสัมปทาน ฉบับแก้ไขใหม่ระหว่าง กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center 1543

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.exat.co.th

ยกเว้นค่าผ่านทาง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo