Economics

วิ่งฟรี! 13 ต.ค. วันนวมินทรมหาราช กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง 60 ด่าน

ทางด่วนวิ่งฟรี! 13 ต.ค. วันนวมินทรมหาราช กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง 60 ด่าน

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม  แจ้งว่า วันที่ 13 ตุลาคม (วันนวมินทรมหาราช) ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษรวม 3 สายทาง ดังนี้

ยกเว้นค่าผ่านทาง

  • ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่าน
  • ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่าน
  • ทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่าน

ยกเว้นค่าผ่านทาง

ในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 (วันนวมินทรมหาราช) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น. จำนวน 1 วัน ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โดยเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่ปรากฏในสัญญาสัมปทาน ฉบับแก้ไขใหม่ระหว่าง กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center 1543 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.exat.co.th

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo