Economics

ทางด่วนฟรี! กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง 60 ด่าน วันที่ 13 และ 23 ต.ค.

ทางด่วนฟรี! กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง 60 ด่าน วันที่ 13 ต.ค. วันนวมินทรมหาราช และ 23 ต.ค. วันปิยะมหาราช

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษ รวม 3 สายทาง จำนวน 2 วัน คือ วันที่ 13 และ วันที่ 23 ตุลาคม 2566 ดังนี้

ยกเว้นค่าผ่านทาง

วิ่งฟรีทางด่วน 3 สายทาง วันที่ 13 และ 23 ต.ค.

  • ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่าน
  • ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่าน
  • ทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่าน

ยกเว้นค่าผ่านทาง

ทั้งนี้ วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 (วันนวมินทรมหาราช) และวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 (วันปิยมหาราช) เป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  โดยเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่ปรากฏในสัญญาสัมปทาน ฉบับแก้ไขใหม่ ระหว่าง กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL)

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุด และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน รวมทั้งช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษได้อีกด้วย

ยกเว้นค่าผ่านทาง

ทั้งนี้ ผู้ใช้ทางพิเศษสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทาง สภาพการจราจร และขอความช่วยเหลือจากศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center โทร 1543 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo