COVID-19

ประกันสังคม กำหนด ‘ฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 2’ แล้ว เช็คเลย! ชื่อตกหล่นหรือเปล่า

“สำนักงานประกันสังคม”  เปิดให้ตรวจสอบวันนัดหมาย “ฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 2” ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 เริ่ม 16 สิงหาคมนี้ โดยจะมีการแจ้งวันนัด ไปทาง SMS และเปิดให้ตรวจสอบรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ 

เฟซบุ๊กเพจ ” สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน” โพสต์ข้อความ แจ้งให้ทราบว่า สำนักงานประกันสังคม (สปส.) พร้อมจัดฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 (แอสตร้าเซนเนก้า) ให้แก่ผู้ประกันตน มาตรา 33 แล้ว โดยจะเริ่มเป็นวันแรก ในวันที่ 16 สิงหาคม นี้  โดยสามารถตรวจสอบวันนัดหมายได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th/eform_news/

ฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 2 

ขั้นตอนการตรวจสอบนัดหมายฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 2 

  • เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th/eform_news/
  • คลิกที่ช่อง ตรวจสอบนัดหมายฉีดวัคซีนเข็มที่ 2
  • กรอกเลขบัตรประชาชน และกรอกรหัส ตามที่ระบบให้มา จากนั้นกด “ค้นหา”
  • ระบบจะแสดงผลให้เห็นทันทีเพื่อตรวจสอบการนัดหมายฉีดวัคซีน Covid-19 เข็มที่ 2

ฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 2 

ฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 2 

กำหนดวันรับการฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 2 

พื้นที่กรุงเทพมหานคร 

  • ได้รับเข็ม 1 ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน-21 กรกฎาคม 2564 จะได้รับเข็ม 2 ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม-28 กันยายน 2564
  • ได้รับเข็ม 1 ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม-6 สิงหาคม 2564 จะได้รับเข็ม 2 ตั้งแต่วันที่ 16-27 สิงหาคม 2564

กลุ่มจังหวัดภาคผลิตสำคัญ 5 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร และนครปฐม

  • ได้รับวัคซีนเข็ม 1 ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม-13 สิงหาคม 2564 จะได้รับเข็ม 2 ตั้งแต่วันที่ 16-27 สิงหาคม 2564

สำหรับผู้ประกันตนที่ฉีดวัคซีน หลังจากช่วงเวลาดังกล่าว สำนักงานประกันสังคมอยู่ระหว่างดำเนินการประมวลผลข้อมูล ซึ่งจะอัปเดตในสัปดาห์ถัดไป

ทั้งนี้ หากตรวจสอบรายชื่อไม่พบข้อมูล และไม่ได้รับ SMS แจ้งนัดหมาย ขอให้รีบแจ้งนายจ้าง หรือ HR บริษัท ด่วน หรือหากมีข้อสงสัย ติดต่อสายด่วน 1506 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านข่าวเพิ่มเติม