COVID-19

เช็คชื่อด่วน! ประกันสังคมฉีดวัคซีนเข็ม 2 เริ่ม 16 ส.ค.นี้ ได้ ‘แอสตร้าเซนเนก้า’ ทั้งหมด

“สำนักงานประกันสังคม” ประกาศฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 2 ให้แก่ผู้ประกันตน ม.33 เริ่ม 16 สิงหาคมนี้ ระบุ หากไม่ได้รับ SMS แจ้งนัด รีบตรวจสอบด่วน 

พญ.นิธยาพร ลิมปะพันธุ์ รองโฆษกสำนักงานประกันสังคม แจ้งเตรียมความพร้อมสำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 โดยคณะทำงานบริหารจัดการ และกระจายวัคซีนฯ ได้เตรียมจัดศูนย์ฉีดวัคซีนฯ เพื่อให้บริการผู้ประกันตนมาตรา 33 ในการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 หลังจากที่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้รับวัคซีนเข็มแรกจากประกันสังคมแล้ว เมื่อวันที่ 7 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยมีผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้รับวัคซีนเข็มแรกไปแล้วกว่า 1.3 ล้านคน

รองโฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า วัคซีนเข็มที่ 2 นี้จะเริ่มฉีดในวันที่ 16 สิงหาคมเป็นต้นไป เป็นวัคซีนยี่ห้อแอสตร้าเซนเนก้าทั้งหมด โดยแบ่งผู้ประกันตน ตามสูตรการฉีด สูตรแรก (AZ+AZ)  คือ ผู้ประกันตนที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 เป็นแอสตร้าเซนเนก้า และจะครบกำหนดฉีดเข็ม 2 ภายใน 12-16 สัปดาห์ ก็จะเป็นวัคซีนยี่ห้อ แอสตร้าเซนเนก้าเหมือนเดิม

วัคซีนโควิดรพ 1.สนาม ๒๑๐๘๑๒

โดยผู้ประกันตนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับเข็ม 1 ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน-21 กรกฎาคม 2564 จะได้รับเข็ม 2 ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม-28 กันยายน 2564

ส่วนกลุ่มฉีดสูตร 2 (SV+AZ) แบบฉีดสลับวัคซีน ตามมติของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 คือ ผู้ประกันตนที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกเป็นยี่ห้อซิโนแวค จะได้รับเข็ม 2 ภายใน 3-4 สัปดาห์ เป็นยี่ห้อแอสตร้าเซนเนก้าทั้งหมดเช่นกัน

สำหรับผู้ประกันตนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ได้รับเข็ม 1 ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม-6 สิงหาคม 2564 จะได้รับเข็ม 2 ตั้งแต่วันที่ 16-27 สิงหาคม 2564 และผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกลุ่มจังหวัดภาคผลิตสำคัญ 5 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร และนครปฐม ที่ได้รับวัคซีนตามสูตร 2 (SV+AZ) ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม-13 สิงหาคม 2564 จะได้รับเข็ม 2 เป็นยี่ห้อ แอสตร้าเซนเนก้า ตั้งแต่วันที่ 16-27 สิงหาคม 2564

สำนักงานประกันสังคม ได้เตรียมพร้อมศูนย์ฉีดวัคซีนกระจายทั่วพื้นที่ กทม. ทั้ง 12 เขตความรับผิดชอบ รวม 26 จุดฉีด และทั้ง 5 จังหวัดเรียบร้อยแล้ว โดยจะส่งแจ้งนัดหมายให้ผู้ประกันตนทราบล่วงหน้าผ่าน SMS เข้าโทรศัพท์มือถือ ให้ผู้ประกันตนทราบโดยเร็วที่สุด

รองโฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวย้ำในตอนท้ายว่า ขอให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ทุกท่าน เมื่อทราบกำหนดนัดหมายแล้ว โปรดเตรียมตัวให้พร้อมเหมือนกับการฉีดเข็มแรก คือ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ งดการออกกำลังกายหนัก สวมเสื้อที่สะดวกในการฉีด เช่น เสื้อแขนสั้น

ที่สำคัญคือ เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) ติดตัวมาด้วยในวันที่ฉีดวัคซีน และมาให้ทันตามกำหนดนัดหมาย เพื่อร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ไปด้วยกัน

หากท่านอยู่ในกลุ่มที่ได้รับวัคซีนเข็ม 2 ตามกำหนดข้างต้น แต่ไม่ได้รับ SMS นัดหมาย สามารถตรวจสอบวันนัดหมายฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ได้ที่หน้าเว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม อีกช่องทางหนึ่ง หากไม่พบข้อมูล ขอให้รีบแจ้งนายจ้าง หรือ HR บริษัท ด่วน หรือหากมีข้อสงสัย ติดต่อสายด่วน 1506 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านข่าวเพิ่มเติม