ดูหนังออนไลน์
COVID-19

โอนแล้วเยียวยา 1,000 บาท ‘ม33เรารักกัน’ เช็คเลย! วิธีใช้วงเงินผ่านแอปฯ เป๋าตัง

โอนแล้ว! วันนี้ 22 มีนาคม 2564 โครงการ ม33เรารักกัน เริ่มจ่ายเงินเยียวยาโควิด-19 งวดแรก จำนวน 1,000 บาทเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้ว ใครที่มีสิทธิและกดยืนยันตัวตนเรียบร้อย จะได้รับเงินดังกล่าวในวันนี้แน่นอน

The Bangkok Insight จึงขอนำ วิธีใช้วงเงิน ม33เรารักกัน ง่ายๆ มาฝากผู้ประกันตน สแกนใช้ได้ทันที

ม33เรารักกัน วิธีใช้วงเงิน

วิธีใช้วงเงิน “ม33เรารักกัน”

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับวงเงินเยียวยา ม33เรารักกัน สามารถใช้วงเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านค้า/ผู้ประกอบการ/บริการ ในร้านธงฟ้าที่ใช้แอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” หรือภายใต้โครงการ “คนละครึ่ง” และโครงการ “เราชนะ” ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2564

โดยประชาชนที่ได้รับสิทธิในโครงการ ม33เรารักกัน ผ่านระบบออนไลน์ จะต้องทำการโหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังลงในสมาร์ทโฟน

ระบบจะดำเนินการโอนเงินวงเงินสิทธิเข้า G-Wallet เพื่อนำไปใช้ตามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งผู้ประกันตนสามารถใช้จ่ายผ่านแอปฯ เป๋าตังตามขั้นตอนดังนี้

 1. เปิดแอปฯ เป๋าตัง เข้าสู่เมนู “G-Wallet”
 2. เลือกปุ่ม “ม33เรารักกัน”
 3. กดปุ่ม “สแกน QR” เพื่อใช้สิทธิ์ ม33เรารักกัน
 4. ประชาชนทำการ สแกน QR ที่ร้านค้าถุงเงิน
 5. ตรวจสอบยอดเงินสินค้าหรือบริการ ยืนยันการชำระเงิน
 6. ใส่รหัส PIN 6 หลัก
 7. บันทึกสลิปทำรายการสำเร็จ

ม33เรารักกัน ยืนยันสิทธิ 2

เกณฑ์คัดเลือกผู้ได้รับเงินเยียวยา

โครงการ ม33เรารักกัน คือโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยการจ่ายเงินเยียวยาคนละ 4,000 บาทผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือบัตรประชาชน ซึ่งไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการ ม33เรารักกัน และรับเงินเยียวยาโควิด-19 จำนวน 4,000 บาทได้ ต้องมีคุณสมบัติ 5 ข้อดังนี้

 • มีสัญชาติไทย
 • เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 (ลูกจ้าง) ในระบบกองทุนประกันสังคม ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการฯ หรือเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา
 • ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)
 • ไม่ได้รับสิทธิเยียวยา 7,000 บาทจากโครงการเราชนะ
 • มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันไม่เกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วิธีเช็คสิทธิ ม33เรารักกัน 5465

วิธีเช็คสิทธิ ลงทะเบียน “ม33เรารักกัน”

การตรวจสอบสิทธิลงทะเบียน “ม33เรารักกัน” สามารถดำเนินการได้ง่าย ๆ ดังนี้

1.เข้าเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com คลิกที่นี่

2.กดปุ่มสีน้ำเงิน “ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ”

วิธีเช็คสิทธิ ม33เรารักกัน

3.เข้าหน้าตรวจสอบสถานะและกรอกข้อมูลตามที่กำหนด ได้แก่

 • หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักของตนเอง
 • ชื่อ – นามสกุลภาษาไทย
 • คลิกเลือกว่ามีวัน/เดือน/ปีเกิด หรือมีเฉพาะเดือนและปีเกิด หรือมีเฉพาะปีเกิด จากนั้นกรอกข้อมูลวัน/เดือน/ปีเกิดตามที่เลือกไว้ โดยต้องกรอกข้อมูลตามหน้าบัตรประชาชนเท่านั้น
 • คลิกปุ่มตรวจสอบสถานะ”

ม33เรารักกัน กรอกข้อมูล ตรวจสอบสถานะ

4.ระบบประมวลผลและแจ้งข้อมูลว่าได้รับสิทธิหรือไม่

 • ถ้าหากได้รับสิทธิ ระบบจะแจ้งว่า “หมายเลขบัตรประชาชน XXXXXXXXX6311 ท่านได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการ “ม33เรารักกัน” ท่านมีสิทธิได้รับวงเงินสิทธิ ม33เรารักกันตลอดระยะเวลาโครงการฯ ผ่านแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง ทุกๆ วันจันทร์ของแต่ละสัปดาห์ เริ่มใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. 2564 เวลา 00น. เป็นต้นไป (สามารถสะสมใช้ได้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2564)”

ได้สิทธิ ม33เรารักกัน

 • ถ้าหากไม่ได้รับสิทธิ ระบบจะแจ้งว่า “ดำเนินการไม่สำเร็จ” พร้อมระบุเหตุผล เช่น ไม่พบเลขบัตรประชาชน หรือท่านผู้เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือผู้ได้รับสิทธิเราชนะ โดยผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ สามารถขอทบทวนสิทธิได้ทันที คลิกที่นี่

ม33เรารักกัน ดำเนินการไม่สำเร็จ

อ่านข่าวเพิ่มเติม