COVID-19

เช็คเงื่อนไขเยียวยาโควิด-19 ประกันสังคม ‘มาตรา 33’ คาดจ่าย 3,500-5,000 บาท

ฝันของมนุษย์เงินเดือนกำลังจะเป็นจริง! เพราะในที่สุดรัฐบาลก็เตรียมออกมาตรการเยียวยาโควิด-19 สำหรับผู้ประกันตน มาตรา 33 ในระบบกองทุนประกันสังคมโดยเฉพาะ หลังจากผู้ประกันตนกลุ่มนี้ออกมาร้องเรียนว่า ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ไม่ต่างกัน เช่น ถูกลดเงินเดือน ลดสวัสดิการ ลดค่าล่วงเวลา (OT) แต่กลับไม่มีใครเหลียวแล

อย่างไรก็ตาม มาตรการเยียวยาโควิด-19 ในครั้งนี้ไม่ได้ครอบคลุมมาตรา 33 ครบทุกคน โดยผู้ได้รับเงินต้องผ่านเกณฑ์การเยียวยาเท่านั้น

ส่วนรายละเอียดเบื้องต้นเป็นอย่างไร เช็คเงื่อนไขเยียวยาโควิด-19 ประกันสังคม “มาตรา 33” พร้อมกันได้เลย!

เช็คเงื่อนไขเยียวยาโควิด-19 ประกันสังคม มาตรา 33

เช็คเงื่อนไขเยียวยาโควิด-19 ประกันสังคม “มาตรา 33”

แม้ กระทรวงแรงงาน และรัฐบาลยังไม่ได้สรุปเงื่อนไขการจ่ายเงินเยียวยาโควิด-19 ประกันสังคม มาตรา 33 ออกมาอย่างชัดเจน แต่ก็เริ่มมีรายละเอียดเบื้องต้นออกมาแล้ว โดยผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 11 ล้านคนทั่วประเทศ จะไม่ได้รับการเยียวยาทั้งหมด แต่ต้องเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้เท่านั้น

  • มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
  • มีเงินฝากในธนาคารไม่เกิน 500,000 บาท
  • มีรายได้ไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี

หลักเกณฑ์ดังกล่าวอาจจะส่งผลให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่ได้รับเงินเยียวยาลดลงเหลือประมาณ 9 ล้านคน

ส่วนวงเงินจ่ายเยียวยาก็ยังไม่ได้สรุปชัดเจน แต่เบื้องต้นอาจจะอยู่ที่ 3,500-5,000 บาทต่อราย โดยแบ่งจ่ายเงินเป็นงวด ๆ งวดละ 1,000 บาท

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดต่าง ๆ ยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพราะเรื่องนี้ยังไม่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยคาดว่ารายละเอียดทั้งหมดจะมีความชัดเจนในสัปดาห์หน้าและเสนอเข้าที่ประชุม ครม. ได้ในเร็วๆ นี้ เพราะฉะนั้นจึงขอให้ผู้ประกันตนติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิด

shutterstock 1502386112 e1607526747590

ที่ผ่านมามาตรา 33 ได้อะไรบ้างช่วงโควิด-19 ระบาด?

ผู้ประกันตนมาตรา 33 คือพนักงานหรือลูกจ้างในสถานประกอบการ ซึ่งมีทั้งหมด 11 ล้านคนทั่วประเทศ โดยผู้ประกันตนมาตรา 33 มักจะไม่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมมาตราการเยียวยาโควิด-19 ต่าง ๆ ของรัฐบาล แต่กองทุนประกันสังคมได้เพิ่มสิทธิประโยชน์และเงินทดแทนในกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  • ลดเงินสมทบเหลือ 0.5-3

กองทุนประกันสังคมได้ลดเงินสมทบให้นายจ้างและผู้ประกันตน มาตรา 33 ในเดือนมกราคม 2564 จากปกติต้องจ่าย 5% ของค่าจ้างหรือสูงสุด 750 บาทต่อเดือน เหลือ 3% ของค่าจ้าง หรือสูงสุด 450 บาทต่อเดือน และในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 จะได้รับลดหย่อยเหลือ 0.5% ของค่าจ้าง หรือสูงสุด 75 บาทต่อเดือน

  • จ่ายเงินทดแทน 50% ในกรณีว่างงาน (ชั่วคราว) เนื่องจากเหตุสุดวิสัยโควิด-19

ปี 2564 ประกันสังคมจะจ่ายเงินทดแทนกรณีว่างงาน (ชั่วคราว) จากเหตุสุดวิสัยโควิด-19 ในอัตรา 50% ของค่าจ้าง หรือสูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท โดยผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนดังกล่าวไม่เกิน 90 วันภายใน 1 ปี สำหรับเงื่อนไขเป็นดังนี้

1.เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่ส่งเงินสมทบครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือนย้อนหลัง

2.ลูกจ้างได้รับความเดือดร้อนอย่างใดอย่างหนึ่งจากไวรัสโควิด-19 ได้แก่ ต้องกักตัวเพื่อเฝ้าระวังการระบาดของโรค หรือนายจ้างต้องหยุดกิจการ เนื่องจากคำสั่งของราชการ

3.ลูกจ้างไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น

  • จ่ายเงินทดแทน 70% กรณีถูกเลิกจ้าง

กรณีว่างงาน เพราะถูกเลิกจ้างประกันสังคม มาตรา 33 จะได้รับเงินชดเชย 70% ของค่าจ้างรายวัน ปีละไม่เกิน 200 วัน จากเดิมกองทุนฯ จ่ายเงินชดเชย 50% ของค่าจ้าง เป็นเวลา 180 วันต่อปี

  • จ่ายเงินทดแทน 45% กรณีลาออก

กรณีว่างงาน เพราะลาออกผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้รับเงินชดเชย 45% ของค่าจ้างรายวัน ปีละไม่เกิน 90 วัน จากเดิมจะได้รับเงินชดเชย 30% ไม่เกินปีละ 90 วัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo