Business

เช็กข้อมูลก่อนลงทุน! มี ‘บริษัทร้าง’ ในกรุงเทพกว่า 8 พันราย เตรียมขีดชื่อออกจากทะเบียน

เตรียมขีดชื่อ ‘บริษัทร้าง’ ในกรุงเทพ ออกจากทะเบียนกว่า 8 พันราย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า แนะประชาชน เช็กข้อมูลก่อนลงทุน

เมื่อเร็วๆนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ออกประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร เรื่อง จะขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทออกจากทะเบียน จำนวน 8,282 ราย ซึ่งทั้งหมดเป็นนิติบุคคลที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร

เรื่องนี้ นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า สำหรับนิติบุคคลที่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ให้ดำเนินการตรวจสอบเช่นกัน เพื่อจะได้มีแนวทางปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน

บริษัทร้าง

ไม่ส่งงบการเงินติดต่อกัน 3 ปี มี 8,282 ราย

สำหรับนิติบุคคลที่จะถูกขีดชื่อในครั้งนี้ ได้พิจารณาจากมูลเหตุหรือข้อสันนิษฐาน คือ กรณีไม่ส่งงบการเงินติดต่อกัน 3 ปี นับตั้งแต่ปี 2561 – 2563 ซึ่งเป็นเหตุให้เชื่อว่า ไม่ได้ทำการค้าขายหรือดำเนินธุรกิจแล้ว พบว่ามีจำนวน 8,282 ราย

ทั้งนี้หากพ้นกำหนดเวลา 90 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ นิติบุคคลดังกล่าวจะถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนและสิ้นสภาพนิติบุคคล เว้นแต่แสดงเหตุให้เห็นเป็นอย่างอื่น

อย่างไรก็ดี แม้นิติบุคคลจะมีสถานะร้างและสิ้นสภาพนิติบุคคลไปแล้ว แต่ความรับผิดชอบของหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้เป็นหุ้นส่วน กรรมการ ผู้จัดการ และผู้ถือหุ้น ยังคงมีอยู่และอาจคืนสู่ทะเบียนได้โดยการร้องขอต่อศาลภายใน 10 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนขีดชื่อออกจากทะเบียน

บริษัทร้าง

ตรวจสอบก่อน บริษัทร้าง ป้องกันความเสียหาย

สำหรับประชาชนที่ต้องการจะตรวจสอบรายชื่อนิติบุคคลที่เข้าข่ายจะถูกขีดชื่อ สามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th หัวข้อ คู่มือทำธุรกิจ เลือกจดทะเบียนธุรกิจ และประกาศถอนทะเบียนร้างและคืนสู่ทะเบียน

ขณะนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอยู่ระหว่างปรับปรุงฐานข้อมูลนิติบุคคลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ภาคธุรกิจที่เข้ามาตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล รวมถึงป้องกันความเสียหายจากกลุ่มมิจฉาชีพต่างๆ ที่จะนำความน่าเชื่อถือของนิติบุคคลไปหลอกลวงประชาชน

การปรับปรุงฐานข้อมูลสถานะของนิติบุคคลถือเป็นภารกิจสำคัญที่กรมฯ ได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของข้อมูลนิติบุคคล อันจะส่งผลต่อการวิเคราะห์การเจริญเติบโตในภาคธุรกิจ และตัดโอกาสการถูกหลอกลวงของประชาชน

บริษัทร้าง

ทั้งนี้ นิติบุคคลจะต้องดำเนินธุรกิจให้ถูกต้อง ตามกฎหมาย ซึ่งการจัดทำงบการเงินประจำปีและยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ถือเป็นหน้าที่สำคัญของนิติบุคคล รวมไปถึงกรณีที่ธุรกิจมีความจำเป็นจะต้องยุติลง แต่ก็ยังคงมีหน้าที่ในการจดทะเบียนเลิกและชำระบัญชีให้เสร็จสิ้นเช่นกัน พร้อมศึกษาคู่ค้าหรือการเลือกลงทุนกับธุรกิจใด จำเป็นจะต้องตรวจสอบข้อมูลหรือสถานะให้ดีเพื่อป้องกันความผิดพลาด

โดยประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลด้วยตนเองตลอด 24 ชั่วโมง ได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th เลือกหัวข้อ บริการออนไลน์ และ DBD Datawarehouse+ หรือ แอพพลิเคชั่น DBD Service โดยไม่มีค่ามีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo