Business

ข่าวดี!! พาณิชย์ สั่งตรึงราคาเนื้อไก่ 6 เดือน เปิดขายหมูถูกถึงสิ้นเดือน ม.ค.นี้

พาณิชย์ ลดภาระค่าครองชีพประชาชน จับมือผู้เลี้ยง ตรึงราคาเนื้อไก่ 6 เดือน เปิดขายเนื้อหมูราคาถูกกิโลกรัมละ 150 บาทถึงสิ้นเดือนมกราคมนี้ พร้อมเล็งเพิ่มจุดจำหน่ายของถูก 1,500 จุดทั่วประเทศ

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมการค้าภายใน ได้หารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ผู้เลี้ยงไก่ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง มีมติเห็นชอบร่วมกันในการตรึงราคาเนื้อไก่ ทั้งไก่มีชีวิตหน้าฟาร์ม และราคาจำหน่ายปลีกชิ้นส่วนไก่สด เป็นระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 สิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2565

ตรึงราคาเนื้อไก่
ตรึงราคาเนื้อไก่

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้บริโภคในระยะสั้น โดยกำหนดราคาจำหน่ายไก่สดมีชีวิต 33.50 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) ไก่สด รวมเครื่องในและไม่รวมเครื่องใน จำหน่าย 60-65 บาทต่อกิโลกรัม น่องติดสะโพก น่อง สะโพก จำหน่าย 60-65 บาทต่อกิโลกรัม และเนื้ออก จำหน่าย 65-70 บาทต่อกิโลกรัม

ส่วนในระยะยาว กรมฯ จะหารือกับกรมปศุสัตว์และผู้เลี้ยง ในการเร่งเพิ่มปริมาณการผลิตโดยเร่งด่วน โดยการเลี้ยงไก่ มีระยะเวลา 45 วัน และจะพิจารณาหามาตรการช่วยเหลือผู้เลี้ยง เพื่อแบ่งเบาภาระด้านต้นทุนให้ด้วย

สำหรับสถานการณ์ราคาไข่ไก่ ที่มีการประกาศขึ้นราคาไปก่อนหน้านี้ กรมฯ ได้เชิญหน่วยงานภาครัฐ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาหารือถึงสถานการณ์และความจำเป็นในการปรับขึ้นราคาไก่ไข่ว่ามีความเหมาะสม และสมเหตุสมผลหรือไม่ ก่อนที่จะพิจารณาหามาตรการช่วยเหลือผู้บริโภคและผู้เลี้ยงต่อไป

วัฒนศักย์ เสือเอี่ยม 1
วัฒนศักย์ เสือเอี่ยม

จากการรายงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระบุว่า ต้นทุนการเลี้ยงไข่ไก่ปัจจุบัน อยู่ที่ฟองละ 2.85 บาท โดยยืนยันว่าปริมาณไข่ไก่ ไม่ได้มีปัญหาการขาดแคลน แต่อาจจะมีต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น

ดังนั้น กรมฯ จะเชิญกลุ่มผู้ผลิตอาหารสัตว์เข้ามาหารือ เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือผู้เลี้ยงสัตว์ต่อไป เพราะต้องยอมรับว่าอาหารสัตว์เป็นต้นทุนสำคัญในการเลี้ยง

อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นได้หารือกับผู้ผลิตอาหารสัตว์แล้ว พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการเชื่อมโยงอาหารสัตว์ให้กับผู้เลี้ยงรายย่อย ทั้งหมู ไก่ ไก่ไข่ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและลดต้นทุนบางส่วนให้ผู้เลี้ยงรายย่อย

สำหรับการแก้ไขปัญหาราคาเนื้อหมูที่ปรับราคาสูงขึ้น กรมฯ ได้แก้ปัญหาระยะสั้น โดยเปิดจุดจำหน่ายหมูเนื้อแดงกิโลกรัมละ 150 บาท ผ่านจุดจำหน่าย 667 จุดทั่วประเทศ จนถึงสิ้นเดือนมกราคม 2565

LINE ALBUM money ค่าใช้จ่ายแพงขึ้น ๒๒๐๑๑๑

หลังจากนี้ จะประเมินสถานการณ์อีกครั้ง และกำลังอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดของบกลาง เพื่อใช้ดูแลค่าครองชีพประชาชน โดยจะเปิดจุดจำหน่ายเนื้อหมู เนื้อไก่ ไข่ไก่ และสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันไม่น้อยกว่า 1,500 จุดทั่วประเทศ และจะเปิดจุดตามสถานีบริการน้ำมันด้วย

นอกจากนี้ จะร่วมกับผู้ผลิตสินค้า จัดทำสินค้าราคาประหยัดในโครงการธงฟ้า การจัดจับคู่วัตถุดิบอาหารสัตว์กับเกษตรกรผู้เลี้ยง จากเคยจับคู่ข้าวเปลือกกับผู้เลี้ยงสุกร และการจัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้กับเกษตรกร เป็นต้น

พร้อมกันนี้ จะติดตามสถานการณ์ราคาเนื้อหมู เนื้อไก่ ไข่ไก่ สินค้าอุปโภคบริโภค และอาหารปรุงสำเร็จอย่างใกล้ชิด ป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคา ผู้บริโภคที่พบเห็นการปรับขึ้นราคาโดยไม่เป็นธรรม สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1569 และที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

อ่านข่าวเพิ่มเติม