Business

ผู้สูงอายุได้เฮ!! รมว.พม. ยืนยันจ่ายเบี้ยยังชีพเหมือนเดิม 30 ก.ย.ฟังข้อเสนอภาคประชาชนอีกรอบ


รมว.พม. ยืนยันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เหมือนเดิม ย้ำต้องพิจารณารอบคอบ วันที่ 30 กันยายน รับฟังข้อเสนอภาคประชาชนอีกรอบ

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) ครั้งที่ 3/2564 เปิดเผยว่า วันนี้ ที่ประชุมมีการพิจารณาเรื่องแนวทางการกำหนดนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ทั้งนี้ ได้มอบให้อนุกรรมการกำหนดนโยบายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ที่ได้รับการแต่งตั้งไปดำเนินการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น และรายงานกลับมาภายใน 30 วัน โดยได้รับข้อเสนอจากการตีความทางกฎหมายจากสำนักงานกฤษฎีกา ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้ไปศึกษาในเรื่องดังกล่าว

กรณีเครือข่ายสลัม 4 ภาค มายื่นข้อเสนอของภาคประชาชนต่อนโยบาย เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ที่ประชุมได้หารือว่า การจะเปลี่ยนแปลงวิธีการหรือระบบ จำเป็นต้องทำด้วยความรอบคอบ ทั้งด้านกฎหมาย มิติเศรษฐกิจ สังคม ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และฐานะการคลังของประเทศ โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก

นอกจากนี้ ยังให้เวลาภาคประชาชนได้นำเสนอข้อมูล วิเคราะห์ผลดีผลเสีย ผลกระทบ มาให้กับคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา ซึ่งทางภาคประชาชนได้แจ้งว่า จะนำมาเสนอภายในวันที่ 30 กันยายนนี้

จุติ ไกรฤกษ์
จุติ ไกรฤกษ์

ดังนั้น จึงขอยืนยันว่า การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ยังคงเหมือนเดิม จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ฉะนั้นใครที่เคยได้รับสิทธิ ก็ยังได้รับตลอดอย่างต่อเนื่อง ขออย่าได้กังวลกับข่าวที่ออกมา เพราะทราบความจริงเพียงบางส่วน

ส่วนกรณีข่าวว่าจะยึดเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำ มาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณานั้น ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาแล้วว่า ยังไม่มีความเห็นที่ครอบคลุมพอ ซึ่งทางอนุกรรมการฯ ต้องนำความเห็นต่าง ๆ มารวมกัน มาดูว่ามิติกฎหมายมีผลกระทบอย่างไร ผนวกกับความเห็นภาคประชาชน ก่อนจะสรุปผล

อ่านข่าวเพิ่มเติม