ดูหนังออนไลน์
Business

ครม.เคาะผ่านฉลุย ‘อีคอมเมิร์ชแห่งชาติ’ ดันเพิ่มมูลค่าแตะ 5.35 ล้านล้านบาทปี 65


“อีคอมเมิร์ชแห่งชาติ” ผ่านฉลุย ตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าเป็น 5.35 ล้านล้านบาทในปี 2565 เน้นพัฒนา 4 ด้าน หวังช่วยฟื้นวิกฤติเศรษฐกิจจากโควิด-19

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า วันที่ 30 สิงหาคม คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรืออีคอมเมิร์ชแห่งชาติ ตามที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้นำเสนอ

อีคอมเมิร์ชแห่งชาติ

ทั้งนี้ จากแผนงานดังกล่าว ได้ตั้งเป้าเพิ่มการเติบโตของการค้าอีคอมเมิร์ซ จากปี 2562 ที่มีมูลค่า 4.03 ล้านล้านบาท ให้มีมูลค่า 5.35 ล้านล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 1.32 ล้านล้านบาท ภายในปี 2565

สำหรับแผนอีคอมเมิร์ซแห่งชาติฉบับนี้ จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจจากวิกฤติโควิด-19 เกิดการผลักดันการค้าออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ระดับประเทศไปจนถึงต่างประเทศ เพราะจะมีการพัฒนาแพลตฟอร์มของไทยให้มีความเข้มแข็ง ลดความได้เปรียบของแพลตฟอร์มจากต่างประเทศ ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน นำไปสู่การมีระบบ Big Data ของประเทศ

นอกจากนี้ ยังมีแผนช่วยเพิ่มศักยภาพการทำธุรกิจ ทั้งการลดต้นทุน การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การพัฒนาผู้ประกอบการ การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยแวดล้อมด้านการค้าออนไลน์

มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข
มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข

ด้านนายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 1 (2564-2565) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

1. การพัฒนาแพลตฟอร์มตลาดออนไลน์ (e-Marketplace) เพื่อส่งเสริมการค้าภายในประเทศและการค้าข้ามพรมแดน (Enhancement and Promotion)

2. การพัฒนาสภาพแวดล้อม และปัจจัยสนับสนุน การค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในทุกด้าน ให้พร้อมรองรับการเติบโตของการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Ecosystem and Enabling Factors)

3. การสร้างความเชื่อมั่นในธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Trust and Sustainability)

4. การพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้สามารถใช้ประโยชน์จากธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Competency Building) พร้อมทั้งรองรับการเติบโตของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมการก้าวเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และสอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

อีคอมเมิร์ซ

นายฉันทพัทธ์ ปัญจมานนท์ ผู้อำนวยการสำนักตลาดพาณิชย์ดิจิทัล กล่าวว่า แผนฉบับนี้ทำมาแล้ว 4 ปี เพิ่งมาสำเร็จในยุคที่นายจุรินทร์ เป็นประธานคณะกรรมการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และยังเป็นแผนที่ออกมาสอดรับกับสถานการณ์การค้าในโลกยุคใหม่ ที่ให้ความสำคัญกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

ขณะเดียวกัน ยังสอดรับกับการทำงานของ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่ได้ปรับกลยุทธ์การทำงาน โดยมุ่งทำการค้าออนไลน์ และการเจรจาการค้าออนไลน์มาอย่างต่อเนื่อง

อ่านข่าวเพิ่มเติม