Business

ข่าวดี!! รฟม. เยียวยาผู้ใช้บริการจอดรถรายเดือน ชดเชยเวลาจอดตั้งแต่ 12 ก.ค.


รฟม. จัดให้ มาตรการเยียวยา ผู้ใช้บริการจอดรถรายเดือน จากสถานการณ์โควิด Work from Home ให้ชดเชยระยะเวลาจอดรถตามวันคงเหลือ ตั้งแต่ 12 กรกฎาคม 2564

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โพสต์เพจเฟซบุ๊ก จัดมาตรการเยียวยา ผู้ใช้บริการจอดรถรายเดือน ที่เสียโอกาสในการใช้บริการช่วงมาตรการล็อกดาวน์ ทำงานที่บ้าน ชดเชยระยะเวลาจอดรถตามจำนวนวันที่ผู้ใช้บริการคงเหลือหลังวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 โดยระบุว่า

ที่จอดรถ

“ตามที่ รัฐบาล โดยศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในช่วงที่ผ่านมา โดยให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดปริมณฑล ดำเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง และมุ่งเน้นการปฏิบัติงานหรือจัดกิจกรรมโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ให้มากที่สุด เพื่อลดจำนวนผู้เข้าปฏิบัติงานและปริมาณการเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

ส่งผลให้ผู้ใช้บริการจอดรถรายเดือน ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ต้องเสียโอกาสในการใช้บริการจอดรถรายเดือน ในช่วงมาตรการดังกล่าว นั้น

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนฯ เปิดเผยว่า รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ตระหนักถึงสิทธิ์ของผู้ใช้บริการจอดรถรายเดือน ดังกล่าว จึงได้ออกประกาศ วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เรื่อง แนวทางเยียวยาผู้ใช้บริการจอดรถรายเดือน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 3 เพื่อเป็นการเยียวยาผู้ใช้บริการจอดรถรายเดือนของ รฟม.

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการจอดรถรายเดือน จะได้รับการชดเชยระยะเวลาจอดรถ ตามจำนวนวันที่ผู้ใช้บริการคงเหลือ หลังวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 และจะได้รับการรักษาสิทธิจอดรถรายเดือน

ผู้ใช้บริการจอดรถรายเดือน สามารถติดต่อขอรับการชดเชยสิทธิ์รายเดือนได้ ที่ห้องทำบัตรจอดรถรายเดือน ณ อาคารและลานจอดรถของ รฟม. ภายในวันที่ 2 กันยายน 2564 และผู้ใช้บริการจอดรถรายเดือน ต้องมาใช้สิทธิ์ภายในระยะเวลา 1 เดือน หลังจากวันที่ได้ขอรับชดเชยสิทธิ์รายเดือนดังกล่าว

รฟม.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ได้เปิดให้บริการจอดรถรายเดือน ดังนี้

แนวสายทางรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) ได้แก่

  • สถานีลาดพร้าว อาคารจอดแล้วจร 2 แห่ง ที่
  • สถานีหลักสอง ลานจอดแล้วจร 8 แห่ง ที่สถานีรัชดาภิเษก สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (2 ลาน) สถานีพระราม 9 สถานีสุขุมวิท สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (2 ลาน) และสถานีสามย่าน

แนวสายทางรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) ได้แก่

  • อาคารจอดแล้วจร 4 แห่ง ที่สถานีคลองบางไผ่ สถานีสามแยกบางใหญ่ สถานีบางรักน้อยท่าอิฐ และสถานีแยกนนทบุรี 1

แนวทางรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ ได้แก่

  • ลานจอดแล้วจรที่สถานีเคหะสมุทรปราการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center โทร. 0 2716 4044

อ่านข่าวเพิ่มเติม