ดูหนังออนไลน์
Business

‘IRPC’ ร่วมมือ ‘สภาอุตฯ’ หนุนทำ ‘คาร์บอนฟุตพริ้นท์’ ภาคอุตสาหกรรม

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน ) หรือ IRPC และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือโครงการขยายผลการส่งเสริม การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม พร้อมลดการปล่อย คาร์บอนไดออกไซด์ หวังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม และขับเคลื่อนประเทศไทย ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โ

งานนี้มี นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย งานสถาบันน้ำ และสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน และ นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) เป็นประธานในงาน ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โครงการดังกล่าว เป็นการขยายผลให้เกิดการคำนวณค่า “คาร์บอนฟุตพริ้นท์” ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น โดยเป็นความร่วมมือของ สายงานปฏิบัติการผลิตการกลั่น ฝ่ายโรงไฟฟ้า และยูทิลิตี้ และฝ่ายบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และบริหารเขตประกอบการอุตสาหกรรม ไออาร์พีซี ในการเข้าร่วมเป็นองค์กรนำร่อง ของโครงการฯ ร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งหมด 29 องค์กร

เพื่อขอการรับรองการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization : CFO) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทาง การบริหารจัดการ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ

ตลอดจนให้เกิดความพร้อม ที่จะเข้าสู่ระบบการซื้อขาย “ใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก” ซึ่งจะมีการดำเนินการพัฒนาขึ้นในอนาคต และเป็นการบริหารจัดการสู่การพัฒนาอุตสาหกรรม อย่างยั่งยืน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team