ดูหนังออนไลน์
Business

เตรียมพร้อม! อภ. เล็งยื่นจดสิทธิบัตร ผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ มิถุนายน นี้

องค์การเภสัชกรรม เตรียมยื่นขอทะเบียนยาฟาวิพิราเวียร์ เพื่อผลิตในประเทศ มิถุนายน นี้ เผยอยู่ระหว่างการศึกษาชีวสมมูล ในอาสาสมัคร

ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (GPO) หรือ อภ. เปิดเผยว่า ขณะนี้ อภ. ได้ดำเนินการผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ ซึ่งเป็นยารักษาโรคโควิด-19 ในระดับอุตสาหกรรมเรียบร้อยแล้ว ซึ่งยาที่ผลิตได้นี้ และอยู่ระหว่างการนำไปศึกษาชีวสมมูล ในอาสาสมัครสุขภาพดี เพื่อศึกษาความเท่าเทียมกันในการรักษาเปรียบเทียบกับยาต้นแบบ

ฟาวิพิราเวียร์

ทั้งนี้ มีกำหนดจะแล้วเสร็จและสามารถยื่นข้อมูลขึ้นทะเบียนให้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย. )ได้ประมาณเดือนมิถุนายน – กรกฏาคม 2564 สำหรับการผลิตเพื่อจำหน่ายนั้น จะสามารถดำเนินการได้ ภายหลังการได้ทะเบียนตำรับยาจาก อย. และต้องไม่มีประเด็นด้านสิทธิบัตรยา

สำหรับกำลังการผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ นั้น องค์การฯ มีศักยภาพที่สามารถผลิตรองรับความต้องการได้ นอกจากนี้ ในระยะยาวองค์การฯ ยังได้ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในการวิจัยและพัฒนากระบวนการสังเคราะห์วัตถุดิบ ยาฟาวิพิราเวียร์ในระดับห้องปฏิบัติการ และขยายขนาดการผลิตสู่กึ่งระดับอุตสาหกรรม

“ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ ในการสร้างโรงงานสังเคราะห์วัตถุดิบยาฟาวิพิราเวียร์ และวัตถุดิบยาจำเป็นอื่น ๆ สำหรับการผลิตวัตถุดิบในระดับอุตสาหกรรม เพื่อสร้างความมั่นคงยั่งยืนและการพึ่งพาตนเองด้านยาให้กับประเทศไทย”ภญ.ศิริกุลกล่าว

ส่วนประเด็นด้านสิทธิบัตรยา ที่ได้มีบริษัทผู้ผลิตยาต้นแบบ ได้ยื่นคำขอสิทธิบัตรสูตรตำรับยาเม็ดฟาวิพิราเวียร์ ไว้เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2554 นั้น ขณะนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาอยู่ระหว่างการพิจารณา คำขอฯ จึงเป็นอีกประเด็นที่สำคัญ ต่อการเดินหน้าผลิตยาดังกล่าวของ อภ.

อ่านข่าวเพิ่มเติม