Business

สงสัยมาเช็คเลย! ‘ม33เรารักกัน’ เงินเข้ากี่งวด – ใช้ซื้ออะไรได้บ้าง – ใช้ได้ถึงวันไหน

โครงการ ม33เรารักกัน เริ่มโอนวงเงินเยียวยา 1,000 บาทแรกไปแล้วเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยหลังจากนี้จะมีการโอนวงเงินเยียวยาอีก 3 งวด งวดละ 1,000 บาท รวมทั้งหมดเป็นเงิน 4,000 บาท

สำหรับผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิ ม33เรารักกัน แล้วยังสงสัยว่า วงเงินเยียวยาเข้าทั้งหมดกี่งวด – ใช้ซื้ออะไรได้บ้าง – ใช้ได้ถึงวันไหน มาเช็คที่นี่ได้เลย มีคำตอบหมด!

ม33เรารักกัน ใช้ได้ถึงวันไหน

“ม33เรารักกัน” คืออะไร?

โครงการ ม33เรารักกัน คือโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยการจ่ายเงินเยียวยาคนละ 4,000 บาทผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือบัตรประชาชน ซึ่งไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการ ม33เรารักกัน และรับเงินเยียวยาโควิด-19 จำนวน 4,000 บาทได้ ต้องมีคุณสมบัติ 5 ข้อดังนี้

  • มีสัญชาติไทย
  • เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 (ลูกจ้าง) ในระบบกองทุนประกันสังคม ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการฯ หรือเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา
  • ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)
  • ไม่ได้รับสิทธิเยียวยา 7,000 บาทจากโครงการเราชนะ
  • มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันไม่เกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

 

เงินเข้ากี่งวด?

ผู้ได้รับสิทธิจากการลงทะเบียนออนไลน์รอบปกติ ได้รับสิทธิ 4 ครั้ง สัปดาห์ละ 1,000 บาท

  • ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มีนาคม 2564 จำนวนเงินที่ได้รับ 1,000 บาท
  • ครั้งที่ 2 วันที่ 29 มีนาคม 2564 จำนวนเงินที่ได้รับ 1,000 บาท
  • ครั้งที่ 3 วันที่ 5 เมษายน 2564 จำนวนเงินที่ได้รับ 1,000 บาท
  • ครั้งที่ 4 วันที่ 12 เมษายน 2564 จำนวนเงินที่ได้รับ 1,000 บาท

ผู้ที่ได้รับสิทธิในรอบทบทวนสิทธิ ได้รับสิทธิ 1 ครั้ง 4,000 บาท

  • ครั้งที่ 1 วันที่ 12 เมษายน 2564 จำนวนเงินที่ได้รับ 4,000 บาท

ม33เรารักกัน ไทม์ไลน์

ใช้ซื้ออะไรได้บ้าง?

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับวงเงินเยียวยา ม33เรารักกัน สามารถใช้วงเงินสแกนซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านค้า/ผู้ประกอบการ/บริการ ในร้านธงฟ้าที่ใช้แอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” หรือภายใต้โครงการ “คนละครึ่ง” และโครงการ “เราชนะ”

ลักษณะกิจการที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ก็มีหลากหลาย ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม, ธงฟ้า, กิจการ OTOP, สินค้าทั่วไป, โรงแรม/ที่พัก, สุขภาพ/ความงาม, ขนส่งสาธารณะ, รับเหมา/งานช่าง/ทำความสะอาด และสุขภาพ/การแพทย์

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับเงินเยียวยา สามารถหาผู้ประกันการที่เข้าร่วมโครงการได้ คลิกที่นี่

 

“ม33เรารักกัน” ใช้ได้ถึงวันไหน?

วงเงินเยียวยา ม33เรารักกัน สามารถใช้ได้ระหว่างเวลา 06.00 น. -23.00 น. ของวันที่ 22 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 จากนั้นวงเงินจะตัดทันที

ม33เรารักกัน วิธีเช็คเงิน

ใช้เงินยังไง?

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับสิทธิในโครงการ ม33เรารักกัน ผ่านระบบออนไลน์ จะต้องทำการโหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังลงในสมาร์ทโฟน จากนั้นระบบจะดำเนินการโอนเงินวงเงินเข้า G-Wallet เพื่อนำไปใช้ตามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งผู้ประกันตนสามารถใช้จ่ายผ่านแอปฯ เป๋าตังตามขั้นตอนดังนี้

1.เปิดแอปฯ เป๋าตัง

2.เข้าสู่เมนู “G-Wallet”

3.เลือกปุ่ม “ม33เรารักกัน”

4.กดปุ่ม “สแกน QR เพื่อใช้สิทธิ”

5.ประชาชนทำการสแกน QR ร้านค้าถุงเงิน ให้อยู่กรอบที่กำหนด

6.ตรวจสอบยอดเงินสินค้าหรือบริการ ยืนยันการชำระเงิน

7.ใส่รหัส PIN 6 หลัก

8.บันทึกสลิปทำรายการสำเร็จ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo