ดูหนังออนไลน์
Business

ทะลุ 60 บาท! ราคายางพุ่ง เกินเพดานประกัน ‘จุรินทร์’ เร่งเครื่องดันส่งออกเพิ่ม

ราคายางพุ่ง เกินเพดานประกัน ล่าสุด ยางแผ่นรมควันชั้น 3 กก.ละ 64.79 บาท “จุรินทร์” จับมือวุฒิสมาชิก หนุนส่งออก สินค้ายาง อาหารฮาลาล

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ราคายางพุ่ง เกินเพดานประกัน ทุกชนิด โดยล่าสุด จากการหารือระหว่าง ผู้บริหาร กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำวุฒิสภา เพื่อส่งเสริมสินค้าฮาลาล และช่วยกันแก้ไขปัญหายางพารา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความเห็นร่วมกัน ดังนี้

ราคายางพุ่ง เกินเพดานประกัน

1. กลุ่มสินค้ายางพารา เห็นตรงกันว่า ควรช่วยกันส่งเสริมสนับสนุน ให้ราคายางในประเทศดีขึ้น จากการดำเนินการของรัฐบาล โดยกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ที่ผ่านมา ราคายาง สูงกว่ารายได้ที่ประกันแล้ว โดย ราคายาง วันที่ 24 มีนาคม 2564 มีดังนี้

  • ยางแผ่นดิบ ตลาดกลางสงขลา กิโลกรัมละ 61.90 บาท
  • ยางแผ่นรมควันชั้น 3 กิโลกรัมละ 64.79 บาท
  • น้ำยางสด กิโลกรัมละ 64 บาท
  • ยางก้อนถ้วย กิโลกรัมละ 24.25 บาท
จุรินทร์ 1
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

ทั้งนี้ ภาพรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี โดยสูงกว่ารายได้ที่ประกัน ตามนโยบายประกันรายได้ เกษตรกรชาวสวนยาง ทุกชนิด

2. ช่วยกันส่งเสริม ตลาดถุงมือยางธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้ยางพาราในประเทศ

ขณะนี้ประเทศไทย มีเทคโนโลยีที่สามารถทำถุงมือยางธรรมชาติ แบบโปรตีนต่ำ ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดโลกได้แล้ว และได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี ไปยังบริษัทถุงมือยางหลายราย ตรงกับยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” จึงคาดหวังว่า ความร่วมมือของกระทรวงพาณิชย์ กับคณะกรรมาธิการฯ ของวุฒิสภา จะช่วยทำการประชาสัมพันธ์ ให้เป็นที่รับทราบ ในตลาดโลกต่อไป

3. มีความเห็นร่วมกัน ในการส่งเสริมการส่งออกไม้ยางพารา ในตลาดต่างประเทศมากขึ้น โดยรัฐบาล มีหลายโครงการที่ส่งเสริม เช่น

  • รัฐบาลจัดวงเงิน 20,000 ล้านบาท ให้ผู้ที่ต้องการส่งออกไม้ยางพารา ไปยังต่างประเทศ ช่วยดอกเบี้ยร้อยละ 3
  • กระทรวงพาณิชย์ เคยนำสมาคมไม้ยางไทย ไปเปิดตลาดที่อินเดียแล้ว 2 ครั้ง คาดว่า อินเดียจะเป็นตลาดสำคัญในอนาคต จากการที่ รัฐบาลอินเดีย ต้องการส่งเสริมให้คนอินเดีย 1,000 กว่าล้านคน มีบ้าน จึงจำเป็นต้องใช้เฟอร์นิเจอร์และไม้ยาง ซึ่งจะไปแทนไม้สักที่มีอยู่ได้เป็นอย่างดี
  • กระทรวงพาณิชย์ได้เจรจากับ รัฐเตลังกานา และกำลังจะทำ มินิ FTA คาดว่าจะสามารถลงนามได้เร็วนี้ จะช่วยส่งเสริม ให้มีตลาดส่งออกเพิ่มขึ้น สำหรับไม้ยางพาราไทย

จุรินทร์1

4. ส่งเสริมสินค้า ฮาลาล

กระทรวงพาณิชย์ มีนโยบายชัดเจน ในการส่งเสริม อาหารไทย อาหารโลก ทำให้อาหารไทย เป็นอาหารของโลก ปัจจุบันอาหารไทยอยู่ในลำดับที่ 1 ใน 10 และเชื่อว่าอีกไม่นาน จะสามารถผงาดมาเป็น 1 ใน 3 ของโลกได้

สำหรับอาหารที่เป็นเป้าหมายมี 3 ชนิด ได้แก่ อาหารมังสวิรัติ, อาหารแนวใหม่ และอาหารฮาลาล โดยในการจัดงานเทศกาลอาหาร “THAIFEX” จะให้ความสำคัญต่อไปในอนาคต

พร้อมกันนี้ จะเน้นการส่งเสริมเอสเอ็มอี ที่ขายสินค้า ฮาลาล ได้มีพื้นที่ร่วมส่งเสริมการขาย ของกระทรวงพาณิชย์ ตามนโยบายที่วางไว้ว่า เอสเอ็มอีทุกประเภท ต้องได้รับโอกาสในการไปแสดงในงานสินค้าระดับภูมิภาค และระดับโลกต่อไป รวมทั้งจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย

ขณะเดียวกัน ได้มีการแนะนำเอายางไปผลิตเป็นแผ่นมุงหลังคา ซึ่งตนรับไปที่จะช่วยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคเอกชน เช่นบริษัทเอสซีจี เพื่อเพิ่มการใช้ยางในประเทศส่งเสริมการใช้ยางพาราในหลังคาบ้าน

นายจุรินทร์กล่าวว่า การหารือร่วมกันวันนี้ ยังรวมถึง การขึ้นทะเบียนจดทะเบียน ฮาลาล ซึ่งถือเป็นตราที่มีความสำคัญ ที่ให้การรับรองคุณภาพกระบวนการผลิต ที่ถูกต้องตามหลักศาสนา โดยได้รับแจ้งว่า ขณะนี้การขอตราฮาลาลเปิดระบบออนไลน์ สามารถขึ้นทะเบียนได้แล้ว

อ่านข่าวเพิ่มเติม