ดูหนังออนไลน์
Business

เปิดขั้นตอนตรวจสอบสิทธิ ‘ม33เรารักกัน’ พร้อมยืนยันตัวตน รับวงเงินเยียวยา

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ลงทะเบียน โครงการ ม33เรารักกัน ผ่านระบบออนไลน์หรือสมาร์ทโฟน สามารถตรวจสอบผลการสมัครได้แล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ (15 มี.ค.) เป็นต้นไป

โดยเมื่อ ตรวจสอบสิทธิ ม33เรารักกัน เรียบร้อย ก็ต้องดำเนินการ “ยืนยันตัวตน” เพื่อให้ครบขั้นตอนการรับเงินเยียวยา 4,000 บาท

ตรวจสอบสิทธิ ม33เรารักกัน

ตรวจสอบสิทธิ “ม33เรารักกัน”

การตรวจสอบสิทธิลงทะเบียน “ม33เรารักกัน” สามารถดำเนินการได้ง่าย ๆ ดังนี้

1.เข้าเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com คลิกที่นี่

2.กดปุ่มสีน้ำเงิน “ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ”

วิธีเช็คสิทธิ ม33เรารักกัน

3.เข้าหน้าตรวจสอบสถานะและกรอกข้อมูลตามที่กำหนด ได้แก่

 • หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักของตนเอง
 • ชื่อ – นามสกุลภาษาไทย
 • คลิกเลือกว่ามีวัน/เดือน/ปีเกิด หรือมีเฉพาะเดือนและปีเกิด หรือมีเฉพาะปีเกิด จากนั้นกรอกข้อมูลวัน/เดือน/ปีเกิดตามที่เลือกไว้ โดยต้องกรอกข้อมูลตามหน้าบัตรประชาชนเท่านั้น
 • คลิกปุ่มตรวจสอบสถานะ”

ม33เรารักกัน กรอกข้อมูล ตรวจสอบสถานะ

4.ระบบประมวลผลและแจ้งข้อมูลว่าได้รับสิทธิหรือไม่

 • ถ้าหากได้รับสิทธิ ระบบจะแจ้งว่า “หมายเลขบัตรประชาชน XXXXXXXXX6311 ท่านได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการ “ม33เรารักกัน” ท่านมีสิทธิได้รับวงเงินสิทธิ ม33เรารักกันตลอดระยะเวลาโครงการฯ ผ่านแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง ทุกๆ วันจันทร์ของแต่ละสัปดาห์ เริ่มใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. 2564 เวลา 06.00น. เป็นต้นไป (สามารถสะสมใช้ได้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2564)”

 • ถ้าหากไม่ได้รับสิทธิ ระบบจะแจ้งว่า “ดำเนินการไม่สำเร็จ” พร้อมระบุเหตุผล เช่น ไม่พบเลขบัตรประชาชน หรือท่านผู้เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือผู้ได้รับสิทธิเราชนะ โดยผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ สามารถขอทบทวนสิทธิได้ทันที คลิกที่นี่

วิธียืนยันตัวตน “ม33เรารักกัน”           

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ตรวจสอบผลการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com และพบว่าตัวเองได้รับสิทธิเยียวยา 4,000 บาทเรียบร้อยแล้ว ก็อย่าลืมดำเนินการขั้นตอนต่อไป ซึ่งก็คือ “ยืนยันตัวตน บนแอปฯ เป๋าตัง ตามขั้นตอนง่าย ๆ ดังต่อไปนี้

1.เปิดแอปฯ เป๋าตัง

2.คลิกปุ่ม G-Wallet”

3.จากนั้นคลิกปุ่ม “ม33เรารักกัน”

4.อ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ จากนั้น กดยินยอม

5.ปรากฏข้อความ “ไม่สามารถใช้สิทธิ์ ม33ได้ ในเวลานี้ สิทธิโครงการ ม33เรารักกัน สามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564” แสดงว่ายืนยันตัวตนเสร็จแล้ว

ทั้งนี้ หากผู้ประกันตนไม่พบปุ่ม “ม33เรารักกัน” บนแอปฯ เป๋าตังก็ไม่ต้องตกใจ เพียงแต่เข้าไปอัพเดตแอปฯ ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด ก็จะปรากฎปุ่ม “ม33เรารักกัน” ขึ้นตามปกติ แล้วกดยืนยันสิทธิได้ตามขั้นตอนเลยจ้า

เกณฑ์คัดเลือกผู้ได้รับเงินเยียวยา

โครงการ ม33เรารักกัน คือโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยการจ่ายเงินเยียวยาคนละ 4,000 บาทผ่านแอปฯ เป๋าตังหรือบัตรประชาชน ซึ่งไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการ ม33เรารักกัน และรับเงินเยียวยาโควิด-19 จำนวน 4,000 บาทได้ ต้องมีคุณสมบัติ 5 ข้อดังนี้

 • มีสัญชาติไทย
 • เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 (ลูกจ้าง) ในระบบกองทุนประกันสังคม ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการฯ หรือเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา
 • ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)
 • ไม่ได้รับสิทธิเยียวยา 7,000 บาทจากโครงการเราชนะ
 • มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันไม่เกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สำนักงานประกันสังคมประเมินว่า ผู้ผ่านคุณสมบัติดังกล่าวมีจำนวน 9.27 ล้านคน จากผู้ประกันตนมาตรา 33 ทั้งหมด 11 ล้านคนทั่วประเทศ ซึ่งผู้ผ่านเกณฑ์จะได้รับวงเงินเยียวยาทั้งหมด

อ่านข่าวเพิ่มเติม